Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

Ziekte FAQ: alles over jouw rechten en plichten
ziekte FAQ
Je bent ziek. Dan wil je liefst niet al teveel poespas. Daarom al jouw rechten en plichten overzichtelijk hieronder verzameld, in concrete vragen mét antwoord. Verzorg je!
Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
Wanneer je als werknemer door een ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Lees meer...
Wat is gewaarborgd loon bij ziekte?
Gewaarborgd loon is het loon waarop je recht hebt als je door ziekte niet kan gaan werken. Je werkgever of het RIZIV storten tijdens je ziekteverlof jouw gewaarborgd loon. Wie het uitbetaalt en op hoeveel loon je precies recht hebt, is verschillend voor arbeiders en bedienden. Lees meer...
Word ik betaald als ik ziek ben?
Ja. Arbeiders en bedienden hebben gedurende 30 dagen recht op gewaarborgd loon. Bij arbeiders zijn enkel de eerste 7 dagen volledig ten laste van de werkgever. Bij bedienden met een contract van onbepaalde duur komt het gewaarborgd loon de volledige 30 dagen ten laste van de werkgever. Lees meer...
Hoeveel loon krijg ik als ik ziek ben?
Bedienden hebben in principe tijdens de volledige eerste 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid recht op 100% van hun brutoloon, betaald door de werkgever. Bij arbeiders zijn enkel de eerste 7 dagen volledig ten laste van de werkgever. Lees meer...
Wat met mijn extralegale voordelen bij (langdurige) ziekte?
Tijdens de periode van gewaarborgd loon behoud je het recht op je voordelen, zoals een gsm, laptop of firmawagen, omdat die ook als loon worden beschouwd. Na de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid heb je geen recht meer op loon, noch op de verschillende voordelen. Lees meer...
Ziek op een feestdag: heb ik recht op gewaarborgd loon?
Als je niet moet werken op een feestdag maar ziek wordt, heb je geen recht op gewaarborgd loon, maar wel op het loon voor de feestdag. Moet je wél werken op een feestdag maar wordt je ziek, dan zal je gedurende een bepaalde periode recht hebben op een gewaarborgd loon. Lees meer...
Wanneer ben ik als werknemer (on)wettig afwezig?
Je kan wettig afwezig zijn op je werk omwille van overmacht (bvb. wanneer je met spoed opgenomen wordt in het ziekenhuis), klein verlet, vakantie, ziekte en ongeval in je privéleven, of om dwingende redenen (zoals bv. de ziekte of hospitalisatie van een gezinslid). Lees meer...
Mag ik gewoon thuisblijven als ik ziek ben?
Je bent verplicht om je werkgever onmiddellijk te verwittigen als je niet kan komen werken wegens ziekte. Er is echter geen algemene verplichting om je werkgever een medisch attest te bezorgen. Bovendien kan je tot 3 keer per jaar één dag afwezig zijn op het werk, zonder ziektebriefje. Lees meer...
Is een doktersbriefje verplicht om geen loon te verliezen?
Of je wel of niet een ziektebriefje moet afgeven op het werk staat in het arbeidsreglement of in de cao. Breng je je werkgever niet onmiddellijk op de hoogte of bezorg je het gevraagde doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn, dan heb je geen recht op gewaarborgd loon. Lees meer...
Mag ik met een ziektebriefje toch gaan werken?
Ja. Je werkgever mag je niet verbieden om het werk te hervatten voor de ziekteperiode geattesteerd op je ziektebriefje is afgelopen. Wanneer je als werknemer verklaart dat je arbeidsgeschikt bent, kan je dus onder rechtvaardiging terugkomen. Lees meer...
Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?
Ja, je werkgever mag controleren of je werkelijk arbeidsongeschikt bent. Hij kan om die reden een controlegeneesheer op je afsturen. Dit kan tijdens de volledige duur van arbeidsongeschiktheid, dus ook buiten de periodes waarin er recht is op gewaarborgd loon. Lees meer...
Mag ik zomaar thuisblijven als mijn kind ziek is?
Nee. Klein verlet door een ziek kind kan niet ingeroepen worden om thuis te blijven. Hospitalisatie van je kind is wél een dwingende reden om thuis te blijven, op voorwaarde dat de hospitalisatie onvoorzien is. Lees meer...
Blijft klein verlet gelden, ook wanneer ik op ziekteverlof ben?
Nee. Ben je ziek, dan is je arbeidsovereenkomst geschorst. In dat geval heb je geen recht op klein verlet. Je kan deze dag ook niet ‘opsparen’ om deze dan op een andere dag ergens in de verre toekomst op te nemen. Lees meer...
Mijn doktersbezoek kan enkel tijdens de werkuren. Behoud ik mijn loon?
In principe moet je afspraken voor een controle, onderzoek of medische behandeling buiten de werkuren plaatsen. Als dat niet mogelijk is, zal je voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Word je ziek tijdens de werkuren, dan heb je wel recht op een gewaarborgd dagloon. Lees meer...
Mag ik op gratis consultatie bij de arbeidsgeneesheer?
Een werknemer mag gratis op consultatie bij de arbeidsgeneesheer wanneer hij of zij gezondheidsklachten heeft die verbonden zijn aan het werk of aan zijn/haar werkpost, zoals bijvoorbeeld rugpijn door een onaangepaste bureaustoel. Lees meer...
Moet ik bewijzen dat ik opnieuw arbeidsgeschikt ben?
Nee. Als je na een ziekteperiode je werk wilt hervatten, mag je werkgever niet eisen dat je een medisch attest van arbeidsgeschiktheid overhandigt vooraleer je weer kunt werken. Hij mag je ook niet verwijzen naar je behandelende arts om een medisch onderzoek te laten ondergaan. Lees meer...
Wat als ik ziek word terwijl ik als jobstudent werk?
Bij ziekte moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Bovendien moet je hem binnen de 2 werkdagen een doktersbriefje bezorgen als een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijft, of indien je werkgever hier uitdrukkelijk om vraagt. Lees meer...
Kan ik mijn vakantiedagen recupereren bij ziekte?
Als je ziek wordt vóór het begin van je vakantie, dan verlies je de geplande vakantiedagen niet, je mag ze later opnemen. Word je echter ziek tijdens je vakantie, dan verlies je spijtig genoeg wel de geplande vakantiedagen, ook al heb je er geen genot van. Lees meer...
Ik ben ziek én op vakantie: wat nu?
Als je ziek geworden ben tijdens het opnemen van je vakantiedagen, dan heb je geen recht op een gewaarborgd loon. Je opgenomen vakantiedagen kunnen bovendien niet naar een later tijdstip verplaatst worden: je vakantie loopt dus gewoon door alsof je niet ziek was. Lees meer...
Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken als ik ziek ben?
Tijdens de eerste 30 dagen van je ziekteverlof moet je werkgever je loon doorbetalen. Ook je wagen moet dan ter beschikking worden gesteld. Ben je langdurig ziek, dan kan je werkgever je wagen pas terugvorderen nadat de periode waarin je gewaarborgd loon ontvangt, voorbij is. Lees meer...
Wordt mijn opzegtermijn verlengd als ik ziek ben?
Als je als werknemer zelf je ontslag gegeven hebt, wordt de opzegtermijn nooit verlengd, ongeacht hoe lang je ziek bent. Als de opzeg door de werkgever gegeven werd, wordt je opzegtermijn wel verlengd wanneer je tijdens deze termijn ziek thuis zit. Lees meer...
Moet ik gaan werken na een skiongeval?
Bij een skiongeval gelden de gewone regels van arbeidsongeschiktheid. Het is je huisarts die moet beoordelen of je medisch gezien kan gaan werken. Hij/zij zal dus moeten aftoetsen of je bekwaam bent om te werken. Dit hangt af van de aard van je skiblessure en van de job die je doet. Lees meer...
Mag mijn baas me zomaar oproepen om een zieke collega te vervangen?
Wanneer de organisatorische noden van de onderneming het vereisen, kan je werkgever je altijd vragen om op een van je vrije dagen te komen werken. Hij/zij kan een wijziging van het uurrooster of het uitvoeren van bijkomende prestaties echter nooit eenzijdig opleggen. Lees meer...
Kan mijn baas me verplichten om gezonder te gaan leven?
Het is aanvaardbaar dat een werkgever zijn medewerker aanspreekt wanneer die vaak afwezig is door ziekte. Het doel van zo’n gesprek moet zijn om na te gaan welke acties kunnen worden ondernomen zodat de werknemer in de toekomst minder vaak afwezig zou zijn. Lees meer...

Heb je zelf nog andere vragen rond ziekte die hierboven niet beantwoord werden? Stuur ze naar ons door via redactie@jobat.be en wij maken er werk van!

(lm/kv)

Lees meer over
Anderen bekeken ook
Meest gelezen
  1. 1 Dit zijn de 20 meest gezochte functies in de zorg
  2. 6 In 4 stappen naar een perfect CV
  3. 2 Hoeveel salaris krijg je als starter?
  4. 7 Alles dat je moet weten over deeltijds werken
  5. 3 Klaar voor je eerste job!
  6. 8 Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt
  7. 4 Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
  8. 9 Eerste hulp bij burn-out: een praktische gids
  9. 5 Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?
  10. 10 Ziekte FAQ: alles over jouw rechten en plichten