Ziekte Vorige

1 van 103

Volgende

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je hebt mensen die graag werken, anderen die niet willen werken en nog anderen die … niet mogen werken, omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Zoals in de volgende 3 gevallen:

2 september 2011

Delen

Dr.Duprez

 1. Arbeidshandicap
 2. Iedere persoon met een lichte of zware, fysieke of geestelijke stoornis die het hem of haar moeilijk maakt om werk te vinden, uit te voeren of te houden, is arbeidsgehandicapt. In Vlaanderen omschrijft ongeveer een op de acht personen tussen 15 en 64 jaar (ongeveer 482.000 mensen) zichzelf als arbeidsgehandicapt. De ‘kans op hinder in de dagelijkse activiteiten’ bedraagt 20 procent bij de laaggeschoolden en 6 procent bij de hooggeschoolden.

 3. Arbeidsongeschiktheid
 4. Wanneer iemand wegens een probleem van lichamelijke of psychische aard niet in staat wordt geacht om arbeid te verrichten, is die persoon arbeidsongeschikt. Ben je erkend als arbeidsongeschikt, dan wordt je inkomen vervangen door een uitkering arbeidsongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds.

 5. Invaliditeit
Invaliditeit is een vorm van arbeidsongeschiktheid die begint na een jaar van primaire arbeidsongeschiktheid. Een invalide krijgt maximum 65 procent en minimum 40 procent van zijn loon uitgekeerd (invaliditeitsuitkering), afhankelijk van de gezinssituatie en het loon dat de arbeidsongeschikte werknemer verdiende voor hij invalide werd.   

Ziekteverzuim in cijfers

 1. Het ziekteverzuim bedroeg in 2009 5,58 procent:
 2. 1. minder dan een maand: 2,26 procent 2. langer dan een maand en korter dan een jaar: 1,66 procent 3. langer dan een jaar: 1,65 procent
 3. Het verzuim wegens arbeidsongeval bedroeg in 2009 0,41 procent.
 4. De voornaamste oorzaken van ziekteverzuim zijn:
 5. - stressgerelateerde aandoeningen (37,5%)
  - aandoeningen aan het bewegingsapparaat (25,9%)


(mo) - Foto: (bd) - Illustratie: (jvc)  

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?