Ziekte
Vorige

1 van 141

Volgende
Volgend artikel:

Menstruatie heeft negatief én positief effect op je werk

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt
Je hebt mensen die graag werken, anderen die liever niet werken en nog anderen die … niet kunnen werken, omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid en wat houdt het in?

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer je als werknemer door een ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om te werken, dan ben je arbeidsongeschikt.

In de meeste gevallen heb je tijdens de eerste dagen arbeidsongeschiktheid recht op een gewaarborgd loon, dat betaald wordt door je huidige werkgever. Maar indien je voor een langere periode arbeidsongeschikt bent, dan wordt je inkomen vervangen door een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en uitbetaald door je ziekenfonds. In dat geval dien je het ziekenfonds op de hoogte te brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Het is de arts die jou behandelt die dit getuigschrift moet invullen.

Heb je een beroepsziekte opgelopen of een arbeidsongeval gehad? Dan gelden er andere, specifieke regels.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Invaliditeit

Invaliditeit is een vorm van arbeidsongeschiktheid. Je wordt beschouwd als een invalide persoon zodra je, omwille van een lichamelijk letsel, langer dan één jaar primair arbeidsongeschikt bent. Je schakelt op dat moment ook over van de arbeidsongeschiktheidsuitkering naar de invaliditeitsuitkering.

Als invalide persoon krijg je maximum 65% en minimum 40% van je (begrensd) brutodagloon uitgekeerd, afhankelijk van je gezinssituatie en het loon dat je als werknemer verdiende voor je invalide werd. Zo'n invaliditeitsuitkering wordt betaald door het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent. Je kan het tot de pensioengerechtigde leeftijd blijven ontvangen, indien aan de medische voorwaarden wordt voldaan.

Extra: Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

Arbeidsbeperking

Naast arbeidsongeschiktheid kan er echter ook sprake zijn van een arbeidsbeperking. Een persoon met een arbeidsbeperking heeft een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor hij/zij het moeilijk heeft om werk te vinden of zijn/haar job uit te voeren. Enkele specifieke voorbeelden zijn autisme, epilepsie, slechthorendheid, een spierziekte, chronische depressie, ...

Het is VDAB die beslist of je beperking ook erkend wordt als arbeidsbeperking. Als dat inderdaad zo is, dan kan je bij VDAB het recht op tegemoetkomingen aanvragen.

In Vlaanderen ondervindt 14,4% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar in enige of ernstige mate hinder bij het werken of in hun dagelijks leven door een handicap of langdurig gezondheidsprobleem. Concreet gaat het om een totaal van ongeveer 600.000 Vlamingen (in 2019).

Lees ook: 4 tips om succesvol te solliciteren met een handicap

(mo/lm) - Bronnen: socialsecurity.be/steunpuntwerk.be/vlaanderen.be

2 januari 2022
Anderen bekeken ook