Werkloosheidsuitkering
Vorige

1 van 47

Volgende
Volgend artikel:

Hoelang duurt de beroepsinschakelingstijd?

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt

werkloosheidsuitkering berekenen
Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens.

Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Heb je bijvoorbeeld slechts 2 jaar gewerkt, dan ontvang je na 1,5 jaar werkloosheid al het minimumbedrag. Heb je daarentegen 11 jaar gewerkt, krijg je pas na 3 jaar het minimumbedrag.

Let op: de berekening geldt o.a. niet voor volgende personen:

 • Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgen
 • Werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Deeltijdse werknemers
 

Bedragen geldig vanaf 01.07.2015

Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Voor een exacte berekening neem je best contact op met de RVA.
Je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een referteloon dat 1.502 euro bruto bedraagt (geïndexeerd bedrag geldig op 01.07.2015).
 

Bruto of netto?

Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent. Behalve bij de volgende personen:

 • de "werknemers met gezinslast";
 • de alleenwonenden;
 • de samenwonenden die uitkeringen naar rata van 40% ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt;
 • de samenwonenden die de forfaitaire uitkering ontvangen;
 • de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.

Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht.

Voorbeeld

Stel: je hebt al 6 jaar gewerkt, je woont alleen en je laatste brutoloon was 2.000 euro.
Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden 1.300 euro per maand. Van maand 4 t.e.m. maand 12 krijg je 1.200 euro. Het tweede jaar krijg je 1.100 euro per maand.
In het derde jaar krijg je de eerste twee maanden 1.070 euro per maand, daarna val je terug op het minimumbedrag van 953 euro.

Als je 7 jaar gewerkt zou hebben, krijg je 2 maand langer 1.070 euro per maand. Per gewerkt jaar, komt er dus 2 maand bij. Deze tweede fase duurt maximaal 36 maanden. Na maximaal 48 maanden werkloosheid, val je terug naar het minimumbedrag.

De uitkering zakt niet altijd

Sinds 1 januari 2015 is de anciënniteitstoeslag vanaf 55 jaar afgeschaft*.

In 3 situaties* behoud je wel het bedrag dat je op een bepaald ogenblik ontvangt:

 • je hebt minstens 22 jaar in loondienst gewerkt. De vereiste loopbaanjaren zullen nog oplopen de komende jaren tot een loopbaanvereiste van 25 jaar vanaf 1 november 2017. (Tot oktober 2015: 22 jaar. Van november 2016 tot oktober 2017: 23 jaar. November 2016 tot oktober 2017: 24 jaar. Vanaf november 2017 = 25 jaar.) 
 • je bent minstens 33% blijvend arbeidsongeschikt
 • je bent 55 jaar

(*) de exacte voorwaarden vind je op www.rva.be

Minimum aantal gewerkte dagen

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je, naast de andere voorwaarden, voor je aanvraag een aantal dagen in loondienst gewerkt hebben. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen, zoals betaalde ziekte- en vakantiedagen.

Het aantal dagen dat je gewerkt moet hebben, hangt af van je leeftijd.

Als je jonger dan 36 jaar bent, moet je:

 • 312 dagen (12 maanden) gewerkt hebben in de 21 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Als je tussen 36 en 49 jaar bent, moet je:

 • 468 dagen (18 maanden) gewerkt hebben in de 33 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

Als je 50 jaar of ouder bent, moet je 624 dagen (24 maanden) gewerkt hebben in de 42 maanden voorafgaand aan je aanvraag.

(dvh)

Met dank aan  26 september 2020
Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?
 2. 6 De 10 beste complimentjes om je collega's te geven
 3. 2 Bereken je opzegtermijn
 4. 7 Thuiswerken op een productieve én gezonde manier
 5. 3 Online solliciteren: tips & tricks
 6. 8 Pensioen FAQ: alle antwoorden op jouw vragen
 7. 4 De arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten voor je je handtekening zet
 8. 9 Klaar voor je eerste job!
 9. 5 Ouderschapsverlof: al jouw vragen beantwoord (FAQ)
Bereken hoeveel werkloosheids­uitkering jij krijgt
Single
Samenwonend
Samenwonend met gezinslast
Mijn laatste brutoloon was
Mijn geboortejaar is