Ontslag nemen
Vorige

1 van 98

Volgende

Welke documenten moet je ontvangen bij je ontslag?

Wil je binnenkort ontslag nemen bij je huidige werkgever? Dan heb je er alle baat bij dat je weet welke documenten je bij je ontslag moet krijgen. Wanneer een werknemer ontslag neemt of ontslaan wordt, is de werkgever verplicht een aantal documenten mee te geven. Karin Buelens (SD Worx) geeft een overzicht.

1. Vakantieattest

Regel

Wanneer een bediende stopt met werken bij de huidige werkgever, dan is die werkgever verplicht om een afrekening van het vakantiegeld te maken. De resultaten van deze afrekening moeten vermeld worden op een vakantieattest. De werkgever moet dit afgeven aan de bediende.

Soorten

Er zijn twee soorten vakantieattesten bij ontslag:

 • een vakantieattest voor het saldo vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin je uit dienst gaat.
 • een vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar waarin je uit dienst gaat.

Inhoud

De werkgever vermeldt:

 • de periode gedurende welke de bediende of de leerling-bediende bij hem in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode;
 • de overeengekomen arbeidsduur en, in voorkomend geval, ook de wijziging(en) van de arbeidsduur;
 • in voorkomend geval het aantal vakantiedagen die door de bediende reeds werden opgenomen en het regime waarin hij/aij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • in voorkomend geval het aantal aanvullende vakantiedagen die door de bediende werden opgenomen en het regime waarin hij deze vakantiedagen heeft opgenomen;
 • de brutobedragen van het uitgekeerde enkel en dubbel vakantiegeld en, in voorkomend geval, de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben;
 • de bijdrage en inhoudingen op het vakantiegeld;
 • in voorkomend geval, het brutobedrag van het uitgekeerde aanvullende vakantiegeld.

2. Tewerkstellingsattest

Regel

De werkgever moet aan de werknemer die ontslag neemt of ontslag gekregen heeft een attest meegeven waarin:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 • de aard van de verrichte arbeid staat.

Opgelet! Het tewerkstellingsattest mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.

3. Individuele rekening bij uit dienst

Binnen de 2 maanden na het einde van het kwartaal waarin de werknemer uit dienst is gegaan, moet de werkgever een individuele rekening over het lopende jaar bezorgen aan de werknemer.

4. C4-werkloosheidsbewijs

Regel

De werkgever moet voor de werknemer een formulier C4 invullen. Op basis hiervan kan de werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Inhoud

De RVA heeft hiervoor een document vastgesteld. Hierop moet de werkgever gegevens invullen over de identiteit van de werknemer, gegevens over zijn tewerkstelling, alsook de reden van de werkloosheid. De bedoeling hiervan is dat de RVA zou kunnen nagaan of de werknemer onvrijwillig werkloos is geworden of niet.

Lees ook: Het ontslag volgens de letter van de wet

(pv)

31 juli 2020