Ontslag nemen
Vorige

1 van 99

Volgende
Volgend artikel:

Mag je ex-baas je e-mail lezen?

Hoelang is de opzegtermijn als ik ontslag neem?

exit ontslag nemen
Als je ontslag neemt, moet je een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven.

De wijze waarop de duur van deze periode moet worden berekend, hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien je ervoor bent gestart, geldt een bijzondere overgangsregeling.

Bereken snel je opzegtermijn

De arbeidsovereenkomst heeft ten vroegste een aanvang genomen op 1 januari 2014

Wanneer de werknemer ontslag neemt, bedraagt de opzeggingstermijn die hij moet naleven de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden. De gehalveerde termijnen worden, zo nodig, afgerond op de laagste eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de te respecteren opzeggingstermijn niet meer toe. Ze is geplafonneerd op 13 weken.

De toepasselijke opzeggingstermijn kan aan de hand van onderstaande tabel worden bepaald:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
Minder dan 3 maanden 1 week
Tussen 3 maanden en minder dan 6 maanden 2 weken
Tussen 6 maanden en minder dan 12 maanden 3 weken
Tussen 12 maanden en minder dan 18 maanden 4 weken
Tussen 18 maanden en minder dan 24 maanden 5 weken
Tussen 2 jaar en minder dan 4 jaar 6 weken
Tussen 4 jaar en minder dan 5 jaar 7 weken
Tussen 5 jaar en minder dan 6 jaar 9 weken
Tussen 6 jaar en minder dan 7 jaar 10 weken
Tussen 7 jaar en minder dan 8 jaar 12 weken
Meer dan 8 jaar 13 weken

De opzeggingstermijn wordt op de gewone wijze ter kennis gebracht en neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd.

Lees ook: Zelf je ontslag indienen (E-GIDS)

De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen vóór 1 januari 2014

De vaststelling van de toepasselijke opzeggingstermijn in de overgangsregeling vereist een optelsom van twee opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Je bent bediende

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

 • 3 maanden indien jaarlijkse loon lager is dan 32.254,00 EUR
 • 4,5 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR niet overschrijdt
 • 6 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR overschrijdt

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

CHECK: Het ontslag volgens de letter van de wet

Je bent arbeider

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt:

 • 14 dagen indien je niet meer dan 20 jaar anciënniteit hebt;
 • 28 dagen als je meer dan 20 jaar anciënniteit in de onderneming hebt.

In de meeste sectoren werden echter CAO’s gesloten die afwijkende opzeggingstermijnen voorzien. Je moet dus steeds nagaan welke opzeggingstermijn geldt binnen de sector waartoe jouw werkgever behoort.

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Je bent ambtenaar

Je werkt als federaal ambtenaar in statutair verband 
Je moet je ontslag vooraf per aangetekende brief betekenen aan de overheid waarvan je afhangt en haar akkoord verkrijgen.

 • Statutaire ambtenaren moeten een opzegtermijn presteren van minstens 30 dagen, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief.
 • De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden.
 • Onder “statutair” wordt verstaan: vastbenoemd of in stage om vastbenoemd te worden.

Je werkt als federaal ambtenaar met een arbeidsovereenkomst 
Voor federale contractuele ambtenaren gelden dezelfde regels als voor de werknemers.

EXTRA: Hoe schrijf je een goede ontslagbrief?

(lm) - Met dank aan Stijn Demeestere - Bron: FOD Werkgelegenheid 

16 maart 2019
Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Wordt jouw loon geïndexeerd? Bereken het hier!
 2. 6 De 10 officiële feestdagen van 2024
 3. 2 Zelf je ontslag indienen
 4. 7 Tips voor een positief evaluatiegesprek
 5. 3 Een ijzersterke sollicitatiebrief: 2 voorbeelden
 6. 8 10 signalen dat jij je job beu bent
 7. 4 Verdien jij genoeg? Bereken het met ons Jobat Salariskompas
 8. 9 Zo bereken je hoeveel pensioen je zal krijgen
 9. 5 In welke sectoren kan je met een flexijob werken?
 10. 10 Hoeveel salaris krijg je als starter?