Opzegtermijn
Vorige

1 van 34

Volgende
Volgend artikel:

Wordt mijn opzegtermijn verlengd als ik ziek ben?

Wanneer wordt de opzegtermijn geschorst?

opzegtermijn geschorst
Hoe zit het met de schorsing van de opzegperiode? Vanaf wanneer moet je dagen ‘inhalen’? Is dat enkel het geval als je een hele dag afwezig bent door bijvoorbeeld verlof of ziekte tijdens je opzeg, of ook als je maar een paar uurtjes afwezig bent (bv. op onderzoek bij de dokter)?

Het antwoord van Kathy Dillies, Juridisch Kenniscentrum SD Worx

1. Ontslag door de werkgever

Als het ontslag uitgaat van je werkgever, zullen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer tijdens de opzegperiode die periode schorsen. De opschorting van de opzegtermijn houdt in dat die niet loopt tijdens deze afwezigheidsperiodes en pas verder loopt vanaf de terugkeer van de werknemer. Er is dus sprake van een verlenging van de opzegtermijn bij ziekte of in het algemeen met het aantal schorsingsdagen.

1.1. Schorsing opzegtermijn

Niet alle afwezigheden geven aanleiding tot de schorsing van de opzegtermijn. Enkel die afwezigheden die door de wet als dusdanig worden aangeduid, komen in aanmerking. We geven een overzicht:

Schorsen de opzegtermijn wel op:

 • vakantiedagen
 • zwangerschap- en bevallingssrust
 • profylactisch verlof wegens zwangerschap of borstvoeding
 • voorlopige hechtenis
 • volledige arbeidsongeschiktheid wegens (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval
 • inhaalrust wegens overuren
 • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (enkel arbeiders)
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische reden
 • tijdelijke werkloosheid wegens technische redenen
 • ouderschapsverlof en volledige beroepsloopbaanonderbreking in het kader van de thematische verloven met uitkeringen
 • voltijds tijdskrediet

Let op: als deze afwezigheden geen volledige arbeidsdag in beslag nemen, maar slechts enkele uren, geven zij echter geen aanleiding tot schorsing van de opzegtermijn.

Schorsen de opzegtermijn niet op:

 • klein verlet
 • inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering
 • educatief verlof
 • betaalde feestdagen
 • onwettige afwezigheid

Dit geldt ook voor een periode van gedeeltelijke werkhervatting na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dergelijke periode geen schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van de schorsing van de opzegtermijn.

1.2. Conclusie

De opzegtermijn kan slechts in welbepaalde afwezigheidsperiodes (in kalenderdagen berekend) geschorst worden. De paar uurtjes afwezigheid overeengekomen met je werkgever, om bijvoorbeeld op doktersvisite te gaan, kunnen als een toegestane afwezigheid beschouwd worden. Deze afwezigheidsvorm komt niet voor in de bovenstaande opsomming. Bijgevolg is er geen sprake van schorsing van de opzegtermijn.

2. Ontslag door de werknemer

Nam je zelf ontslag, dan loopt de opzegtermijn gewoon door in geval van afwezigheid. In deze situatie wordt de opzegtermijn nooit geschorst. De termijn eindigt op de voorziene datum.

(pm)

30 juli 2019
Anderen bekeken ook