Eindejaarspremie
Vorige

1 van 17

Volgende
Volgend artikel:

Corona zindert nog na in je loonpakket

Bereken hier jouw eindejaarspremie

Calculez votre prime de fin d’année
Paritair comité 200 is een belangrijk comité met ongeveer 400.000 bedienden in sectoren zoals de bouw, transport, consultancy en groothandel. Hoe is de eindejaarspremie er geregeld?

In PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden) - het vroegere PC 218 - wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het brutomaandloon voor de maand december. De eindejaarspremie wordt zwaarder belast dan een gewoon maandloon. Je zal dus netto minder overhouden dan bij een normaal maandloon.

Berekening netto eindejaarspremie

 

Let op. De vermelde nettobedragen werden berekend op basis van veronderstellingen zoals het jaarlijks belastbaar inkomen en de gezinssituatie. Bovendien wordt er in sommige gevallen een bijzondere bijdrage sociale zekerheid afgehouden en kan het jaarbelastbaar beïnvloed worden door de werkbonus. Het kan dus zijn dat jij netto een beetje meer of minder overhoudt, dit hangt af van je specifieke situatie. De berekening is louter indicatief en niet bindend. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies.

Deze berekening geldt enkel voor wie voltijds in dienst is en een volledig jaar gewerkt heeft.

LET OP! Minder eindejaarspremie door tijdelijke werkloosheid?

Afwezigheidsdagen en gelijkstellingen 

Indien de werknemer in de loop van het jaar afwezig geweest is, mag het brutobedrag van de eindejaarspremie herleid worden in functie van het aantal afwezigheidsdagen. Bepaalde afwezigheden worden echter met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld, zoals de afwezigheid wegens jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, bevallingsrust, geboorteverlof en de eerste 60 afwezigheidsdagen omwille van ziekte of ongeval.

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Om recht te hebben op een volledige eindejaarspremie moet je als werknemer:

 • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie;
 • een volledig jaar in dienst zijn geweest.

Je hebt recht op een pro rata eindejaarspremie als:

 • je in dienst bent getreden in de loop van het jaar en ten minste 6 maanden anciënniteit hebt op het ogenblik van de betaling;
 • je een contract van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk had van minstens 6 maanden, maar de onderneming verlaten hebt vóór het moment van uitbetaling van de premie;
 • je ontslagen wordt in de loop van het jaar, behalve om dringende reden, en ten minste 6 maanden anciënniteit heeft in de onderneming op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • je zelf ontslag neemt, op voorwaarde dat je ten minste 5 jaar anciënniteit hebt in de onderneming;
 • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht.

Voor handelsvertegenwoordigers bestaan er specifieke regels.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie wordt in principe in de maand december betaald, tenzij in de onderneming een ander moment met de werknemers overeengekomen werd.

Securex

4 november 2022
Meest gelezen
 1. 1 Dit zijn de 20 meest gezochte functies in de zorg
 2. 6 In 4 stappen naar een perfect CV
 3. 2 Hoeveel salaris krijg je als starter?
 4. 7 Alles dat je moet weten over deeltijds werken
 5. 3 Klaar voor je eerste job!
 6. 8 Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt
 7. 4 Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
 8. 9 Eerste hulp bij burn-out: een praktische gids
 9. 5 Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?
 10. 10 Ziekte FAQ: alles over jouw rechten en plichten
Bereken je eindejaarspremie
Bruto maandloon
Burgerlijke staat
Aantal kinderen