Eindejaarspremie
Vorige

1 van 17

Volgende
Volgend artikel:

Corona zindert nog na in je loonpakket

Heb ik nog recht op een eindejaarspremie na mijn ontslag?

eindejaarspremie na ontslag
Normaal wel. Al kan de sector waarin je werkt hiervan afwijken via een cao. Onder meer het grote paritair comité 218 met zo’n 400.000 bedienden legt extra voorwaarden op.

De eindejaarspremie wordt in principe betaald op het einde van het jaar. De berekening gebeurt op basis van de prestaties van de werknemer van het afgelopen jaar. Wanneer deze een volledig jaar heeft gewerkt, krijgt hij dus een volledige eindejaarspremie.

Als hij echter pas in de loop van het jaar in dienst komt of de onderneming in de loop van het jaar verlaat, is de eindejaarspremie in principe deelbaar. Dat betekent dat de premie toegekend wordt in verhouding tot de duur van de tewerkstelling, dus rekening houdend met de indiensttreding of het vertrek tijdens de referteperiode.

Voorbeeld

Een werknemer gaat eind april uit dienst. Hij zal recht hebben op een eindejaarspremie van 4/12e van het normaal verschuldigde bedrag. Er wordt geen rekening meer gehouden met de maanden na april.

Sectoren kunnen afwijken

Maar, zo eenvoudig is het meestal ook weer niet. Er bestaat geen algemene wetgeving die de betaling van een eindejaarspremie oplegt. In de meeste sectoren worden de modaliteiten van deze premie geregeld door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. De toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en het tijdstip van betaling kunnen dus verschillen van sector tot sector.

Of je dus al dan niet recht hebt op een eindejaarspremie als je ontslagen werd of zelf je ontslag gegeven hebt, hangt dus vooral af van de sector waarin je werkt.

Voorbeelden

  • In paritair comité 218 heeft de werknemer die zelf ontslag neemt geen recht op een eindejaarspremie, tenzij hij op dat ogenblik 5 jaar anciënniteit in de onderneming heeft.
  • In paritair comité 201 heeft de werknemer die ontslag neemt geen recht op een eindejaarspremie.
  • In paritair comité 112 heeft de werknemer die om dringende reden ontslagen wordt geen recht op een eindejaarspremie.

EXTRA: Bereken jouw eindejaarspremie

(kv)

8 augustus 2020

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook