Eindejaarspremie
Vorige

1 van 14

Volgende

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Recht op een eindejaarspremie
Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de geldende regeling in het paritair comité.

Het kan ook bepaald worden door een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsvlak, je eigen arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement van je bedrijf of zelfs door gewoonte of gebruik. In die gevallen is je werkgever wel verplicht een eindejaarpremie te betalen.

Of je een eindejaarspremie krijgt, hangt dus af van je paritair comité.

Enkele voorbeelden van regelingen over de eindejaarspremie per paritair comité

CAO bepaald

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de CAO vooropgesteld worden.

Deze voorwaarden zullen, net zoals het bedrag of de berekeningswijze van de premie, niet voor alle sectoren dezelfde zijn: het blijft dus mogelijk dat een werknemer uit sector X geen of een lagere eindejaarspremie ontvangt dan een werknemer uit sector Y, ondanks het feit dat er in beide sectoren een recht op eindejaarspremie bestaat.

Wanneer er in de sector niets geregeld is, kan het toch zijn dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, omdat dit recht op ondernemingsvlak geregeld is:

  • door een ondernemings-cao;
  • door het arbeidsreglement;
  • door de individuele arbeidsovereenkomst;
  • door een in de onderneming bestaand gebruik. Er is sprake van een gebruik wanneer de eindejaarspremie een permanent (toegekend gedurende een voldoende lange periode), algemeen (aan alle werknemers van dezelfde categorie) en vast (volgens een constante berekeningsbasis) karakter heeft.
Let op! Minder eindejaarspremie door tijdelijke werkloosheid?

(kv)

in samenwerking met Securex

9 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Recht op een eindejaarspremie
Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de geldende regeling in het paritair comité.

Het kan ook bepaald worden door een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsvlak, je eigen arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement van je bedrijf of zelfs door gewoonte of gebruik. In die gevallen is je werkgever wel verplicht een eindejaarpremie te betalen.

Of je een eindejaarspremie krijgt, hangt dus af van je paritair comité.

Enkele voorbeelden van regelingen over de eindejaarspremie per paritair comité

CAO bepaald

In de meeste sectoren bestaat er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de eindejaarspremie bepaalt. Alle werknemers uit deze sectoren zullen dus recht hebben op een eindejaarspremie, voor zover ze aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde anciënniteit in de onderneming hebben) voldoen die door de CAO vooropgesteld worden.

Deze voorwaarden zullen, net zoals het bedrag of de berekeningswijze van de premie, niet voor alle sectoren dezelfde zijn: het blijft dus mogelijk dat een werknemer uit sector X geen of een lagere eindejaarspremie ontvangt dan een werknemer uit sector Y, ondanks het feit dat er in beide sectoren een recht op eindejaarspremie bestaat.

Wanneer er in de sector niets geregeld is, kan het toch zijn dat de werknemer recht heeft op een eindejaarspremie, omdat dit recht op ondernemingsvlak geregeld is:

  • door een ondernemings-cao;
  • door het arbeidsreglement;
  • door de individuele arbeidsovereenkomst;
  • door een in de onderneming bestaand gebruik. Er is sprake van een gebruik wanneer de eindejaarspremie een permanent (toegekend gedurende een voldoende lange periode), algemeen (aan alle werknemers van dezelfde categorie) en vast (volgens een constante berekeningsbasis) karakter heeft.
Let op! Minder eindejaarspremie door tijdelijke werkloosheid?

(kv)

in samenwerking met Securex

9 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook