Eindejaarspremie
Vorige

1 van 17

Volgende
Volgend artikel:

Bereken hier jouw eindejaarspremie

De eindejaarspremie in PC 116 (arbeiders in scheikundige sector)

PC116 scheikunde
Arbeiders die in de scheikundige sector werken, vallen onder paritair comité 116. Hoe wordt hun eindejaarspremie berekend?

In PC 116 wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het bruto-uurloon in de maand december.

Cijfervoorbeeld

  • Uurloon bruto: 15 euro.
  • Eindejaarspremie bruto: 2.469,96 euro (164,664 (opgelegde coëfficiënt in de cao) x 15 (uurloon) )
  • Eindejaarspremie netto: 1.112,32 euro (indien ongehuwd zonder personen ten laste).

Deeltijdse en nieuwe werknemers

Bij werknemers die geen volledig jaar gewerkt hebben, wordt de premie pro rata berekend. Vakantiedagen, de eerste 6 maanden ziekteverlof, zwangerschapsverlof en feestdagen worden in PC 116 gezien als gewerkte dagen.

Je moet in paritair comité 116 minstens 3 maanden anciënniteit hebben om een eindejaarspremie te krijgen.

Voor deeltijdse werknemers wordt de eindejaarspremie pro rata berekend.

Eindejaarspremie na ouderschapsverlof en tijdskrediet

Tijdskrediet en ouderschapsverlof worden in het paritair comité 116 niet gelijkgesteld met gewerkte dagen. Een werknemer die genoten heeft tijdkrediet of ouderschapsverlof heeft opgenomen, zal dus een kleinere eindejaarspremie krijgen.

Kinderen ten laste

Als je kinderen ten laste hebt, zal je netto meer overhouden van je eindejaarspremie. Het kan dus zijn dat jij netto meer of minder overhoudt dan een collega met hetzelfde brutoloon, dit hangt af van je specifieke situatie.

EXTRA: Bereken jouw eindejaarspremie

(dvh)

12 november 2019
Anderen bekeken ook