Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 275

Volgende
Volgend artikel:

(Een beetje) meer bedienden krijgen hogere winstpremie dit jaar

7 cruciale vragen over jouw loon

Cruciale vragen over loon
Corona of niet, zowel lonen, aangeboden extralegale voordelen als vakantiedagen zitten in de lift voor de werkende Belg. Alleen stijgt niet iedereen in gelijke mate. Wat betekent dat voor jou?

We halen alle informatie uit het Salariskompas van Jobat. Dat biedt naar jaarlijkse gewoonte een inkijk in het loonzakje van de werkende Belg; zowel arbeiders, bedienden als ambtenaren. Maar liefst 83.000 respondenten namen deel aan het loononderzoek van Jobat.

1. Hoeveel verdient de gemiddelde Belg?

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in België bedraagt 3.783 euro. Maar dat is natuurlijk een gemiddelde en veelverdieners trekken dat gemiddelde naar boven. Of zoals men zegt: als Bill Gates op de bus stapt, is elke passagier gemiddeld miljonair.

Ook al worden hoge lonen per definitie geschrapt in het Salariskompas van Jobat (en zou Bill Gates dus nooit in aanmerking komen), toch vermelden we ook de mediaan en die ligt in ons land volgens het Jobat Salariskompas op 3.350 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden minder verdient dan dit bedrag van 3.350 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag.

Extra: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

2. Gaat iedereen er evenveel op vooruit?

Opvallend is dat zo goed als alle sectoren en functies er qua loon op vooruit gaan. Maar de toename is niet gelijk verdeeld: er zijn bepaalde groepen die er meer van genieten. Zo is de loonstijging groter bij mannen, hoger opgeleiden, werknemers met meer dan 25 jaar ervaring én in grote organisaties. En dat zijn nu net de profielen die (gemiddeld) gesproken al meer verdienen.

Voorts ligt de toename van het loon gemiddeld hoger bij bedienden of overheidspersoneel dan bij arbeiders. Medische & paramedische functies zijn bij de drie grootste stijgers qua brutoloon, en dat in een jaar gekenmerkt door een gezondheidscrisis.

3. En krijgen we ook meer vakantie?

Het aantal gemiddelde vakantiedagen neemt voor de eerste keer in vier jaar toe: van 27 naar 28. Maar ook hier blijven arbeiders wat achterwege: bij hen blijft het aantal vakantiedagen onveranderd op 24. Verder geldt ook: hoe groter het bedrijf qua aantal werknemers, hoe meer vakantiedagen.

4. Hoeveel verdien ik als starter?

Het gemiddelde startloon (geen of minder dan 1 jaar ervaring) bedraagt 2.561 euro bruto per maand. Maar ook dat is natuurlijk een gemiddelde.

5. Wat met extralegale voordelen?

Ook het aantal extralegale voordelen waar werknemers op kunnen rekenen, zit in stijgende lijn. Dat zijn er intussen gemiddeld 6,28 per werknemer met maaltijdcheques, een eindejaarspremie en een hospitalisatieverzekering als belangrijkste.

Hier laat corona zich zeker voelen, want de grootste verschuivingen vinden plaats bij voordelen die te maken hebben met werken vanop afstand. De laptop (+ 20 procent) en het internetabonnement (+ 14 procent) stijgen het forst als extralegale voordelen. Ook thuiswerk voor de werknemers steeg logischerwijze fors (+ 61 procent).

Lees ook... Wie krijgt welke extralegale voordelen?

6. Wat bepaalt mijn loon?

Opleiding (zoals masteropleiding versus geen hoger onderwijs), anciënniteit en functie bepalen je loon. Zo verdienen managers, directieleden, ingenieurs, onderzoekers en juristen gemiddeld het meest. Horecamedewerkers en creatieve beroepen verdienen gemiddeld dan weer het minst.

Ook de sector is erg bepalend. Sectoren die het best betalen zijn ook dit jaar chemie & farma, energie & milieu en bank & verzekeringen. In de horeca en de sector toerisme, sport en recreatie verdien je dan weer het minst. En dan is er natuurlijk de regio. Over heel het land bekeken, kan je in Brussel rekenen op het grootste loonzakje. In Brussel verdien je gemiddeld ruim 30 procent meer dan in West-Vlaanderen of Limburg.

Ontdek: Welke factoren bepalen je loon? (e-gids)

7. En… ben ik ook tevreden met mijn loon en loopbaan?

36 procent geeft aan erg tevreden te zijn met zijn of haar loonpakket (= werknemers die een score van 8, 9 of 10 geven met betrekking tot hun loonpakket). Ongeveer 9 procent ‘buist’ zijn of haar loonpakket (= een score van 4 of lager). Mannen zijn duidelijk vaker tevreden over hun loon (maar zij verdienen gemiddeld ook meer).

Check: Hoe hoog ligt jouw geluksscore?

Vier op tien geeft een score van 8, 9 of 10 op hun geluksgevoel in het professionele leven. De gemiddelde ‘geluksscore’ is 7 op 10. Een van de meest bepalende factoren van het geluksgevoel is het punt waarop mensen staan in hun carrière. Bij mensen die een nieuwe uitdaging overwegen, ligt het geluksgevoel een stuk lager.

Check het Jobat Salariskompas en vergelijk je loon met dat van anderen!

(William Visterin)

Over het Jobat Salariskompas

Jobat en marktonderzoeksbureau Ipsos kregen via een online enquête input van 83.148 werkende Belgen over hun salaris. De respondenten hebben een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. Van deze respondenten heeft 30% geen hoger diploma, 36% een bachelordiploma (academisch of professioneel) en 34% een masterdiploma.

7 mei 2021
Anderen bekeken ook