Extralegale voordelen
Vorige

1 van 190

Volgende
Volgend artikel:

Jouw mobiliteitsbudget: 5 vragen beantwoord

Wie krijgt welke extralegale voordelen?

De samenstelling van het loonpakket kent ontelbaar veel varianten. Afhankelijk van zaken als sector, maar ook leeftijd en geslacht, krijg je andere voordelen. Een wagen, aanvullende verzekeringen of aandelen… krijg jij evenveel als jouw collega’s?

SD Worx en de Antwerp Management School onderzochten het samen, op initiatief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Dit zijn de 5 opvallendste vaststellingen op een rij:

1. Sectorverschillen: iedereen bedrijfswagen in IT, niet in gezondheidszorg

De grootste verschillen zijn vindbaar tussen sectoren. In sommige bedrijfstakken lijken bepaalde voordelen ‘de norm’, terwijl ze in andere sectoren bijna niet voorkomen. Een bedrijfswagen bijvoorbeeld, vind je terug bij naar schatting 63% van de werknemers binnen “informatie en communicatie”.

Voor “vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten” ligt dit percentage op slechts 48%. Voor “productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht” op 37% en in de “financiële activiteiten en verzekeringen” op 35%.

In andere sectoren ligt dit percentage nog lager, maar “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” spant hier wel de kroon: slechts 1,4% van hun werknemers beschikt over een salariswagen.

2. Verschillen tussen geslachten: openbaar vervoer voor de vrouw, auto voor de man

Het tweede grootste verschil zien we tussen mannen en vrouwen. 8 van de 11 verloningsvoordelen blijken voor vrouwen minder frequent voor te komen. Een bedrijfswagen bijvoorbeeld zie je 2,9 keer minder bij een vrouw dan bij een man, zelfs wanneer ze even oud zijn en in dezelfde sector, in een organisatie van dezelfde grootte en met hetzelfde statuut werken. Een kleine nuance: managementniveau of brutoloon werden niet bekeken als controlevariabelen, dit is uiteraard essentieel om hier een gefundeerde uitspraak over te doen.

Vrouwen komen dan weer meer in aanmerking voor een abonnement op het openbaar vervoer. Al draait het verband weer om bij vrouwelijke ten opzichte van mannelijke bedienden. Ook krijgen vrouwen vaker een verplaatsingsvergoeding dan mannen.

Belang voordeel naargelang geslacht werknemer

3. Leeftijdsverschillen: jongeren grijpen ernaast

Over het algemeen komen jonge werknemers veel minder in aanmerking voor bijna alle extralegale voordelen. De jongste leeftijdsklasse (17-29 jaar) krijgt bijna uitsluitend fietsvergoedingen en de terugbetaling van het openbaar vervoer.

4. Statutaire verschillen: bedienden hebben een streepje voor

Arbeiders komen volgens de studie minder in aanmerking voor de alternatieve verloningsvormen. Bedienden komen bijvoorbeeld 14,8 keer meer in aanmerking voor winstpremies en 42,7 keer meer voor een bedrijfswagen. Kijken we naar de aandelenopties of warrants, dan loopt het verschil op tot wel 62,7 keer.

De enige uitzondering zien we bij de woon-werkverplaatsing. Arbeiders worden meer vergoed voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, maar het verschil is nauwelijks merkbaar. De werkgeverstussenkomst bij woon-werkverplaatsing met een eigen wagen ligt ook iets hoger bij arbeiders t.o.v. bedienden.

5. Verschillen in organisatiegrootte: bij grote bedrijven zit je goed, maar ga niet té groot

Hoe groter het bedrijf, hoe vaker fietsvergoedingen, werkgeverstussenkomst voor de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer en ecocheques worden toegekend. De andere 8 van de 11 extralegale voordelen kennen organisaties met 500 tot 999 werknemers het vaakst toe, maar het daalt weer bij organisaties van meer dan 1.000 medewerkers.

(mr)

12 september 2019
Anderen bekeken ook