Extralegale voordelen
Vorige

1 van 184

Volgende
Volgend artikel:

Kies ik voor een hoger brutoloon of extralegale voordelen?

9 verrassende extralegale voordelen

Maaltijdcheques, een verplaatsingsvergoeding, een bedrijfswagen … Extralegale voordelen zijn populair. Werkgevers zijn enorm bedreven in het verzinnen van die alternatieve loonvormen, wegens fiscaal voordelig. Komt jouw baas minder creatief uit de hoek? Overloop dan deze lijst met tips om je loon te optimaliseren.

Geen loonsverhoging in het verschiet? Niet getreurd, want almaar meer bedrijven experimenteren met nieuwe manieren om hun werknemers aan zich te binden. Extra vakantiedagen, bijvoorbeeld, blijken goed te scoren. Idem dito voor telewerk. Medewerkers beschouwen dit als een voordeel, want elke dag telewerk is een dag zonder file.

Hoewel steeds meer bedrijven hun werknemers op individuele basis laten kiezen uit een aanbod aan voordelen, is dit niet voor alles mogelijk. Voordelen zoals de niet-recurrente bonus, maaltijdcheques en de groepsverzekering zijn collectief goed: ze worden toegekend aan alle werknemers van een bepaald bedrijf, of op zijn minst aan bepaalde segmenten van het personeelsbestand.

Een overzicht van enkele minder bekende extralegale voordelen...

1. Sport- en cultuurcheques

Een bedrijf kan sport- en cultuurcheques uitdelen, als daarover afspraken op papier staan. Dit voordeel kan vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen en van belastingen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Het totale bedrag van de cheques mag, bijvoorbeeld, niet groter zijn dan 100 euro netto per jaar.

2. Tickets voor culturele manifestaties

Indien je bedrijf tickets toekent voor specifieke culturele manifestaties, betaal je daar als werknemer geen bedrijfsvoorheffing op maar wel RSZ-bijdragen.

3. Korting op producten van het huis

Bedrijven verkopen hun producten dikwijls met een fikse korting aan de eigen werknemers. Meestal betaal je daar geen belasting of RSZ-bijdrage op. Wel geldt de 30%-regel: de korting mag niet groter zijn dan 30 procent van de normale marktprijs.

Ook bestaan er afspraken over de frequentie van dit voordeel, in functie van de levensduur van het product. Een typevoorbeeld, in deze voordeelcategorie, zijn de goedkopere leningen die de banken verstrekken aan hun medewerkers.

4. Betaalde ziekte- en opvangdagen

Hiermee heb je het recht om afwezig te blijven van je werk, in het geval van dwingende familiale redenen: een ziekte, of de hospitalisatie, van je kind of partner. Dit recht op afwezigheid geldt voor maximum tien dagen per jaar. Je werkgever is niet verplicht om deze dagen te betalen, maar hij kan je een voordeel toekennen door dat toch te doen.

5. Crèches en extralegale kinderbijslag

Je werkgever kan tussenkomen in de kosten voor kinderopvang, of een extralegale kinderbijslag toekennen. Deze voordelen krijgen dezelfde fiscale behandeling als je salaris: je betaalt de normale bedrijfsvoorheffing. Wel heb je recht op een vrijstelling op de RSZ-bijdrage van maximaal 50 euro per maand en per kind.

6. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen

Dit voordeel bestaat sinds 2008, maar wordt met de jaren populairder. Hoe het werkt? Je werkgever legt vooraf een cijferdoelstelling vast: een bepaalde omzet, of winst, voor een groep werknemers of voor het hele bedrijf. Als dat resultaat gehaald wordt, krijgen de betrokken werknemers een nettopremie, met een maximale sociale vrijstelling van 3.413 euro en een fiscale maximumgrens van 2.968 euro voor het jaar 2020.

7. Renteloze lening

Zeer uitzonderlijk kan een werkgever zijn medewerkers een renteloze lening toekennen. Als werknemer betaal je hem de som terug in maandelijkse schrijven, zonder rente of met een heel kleine rente. Wel betaal je een RSZ-bijdrage die berekend wordt op het voordeel dat een renteloze lening biedt, in vergelijking met een lening bij de bank. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in functie van de kenmerken van de lening.

8. Aandelenopties

Met aandelenopties verwerf je het recht om op een bepaald moment aandelen van je bedrijf te kopen tegen een vastgelegde prijs. Dit voordeel wordt vooral toegekend aan kaderleden van grote, beursgenoteerde ondernemingen. Het financiële voordeel voor de werknemer bestaat in de meerwaarde die hij krijgt wanneer hij zijn opties uitoefent. Op die meerwaarde worden bovendien geen belastingen geheven.

Wel zijn aandelenopties onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Opties zijn een berekend risico: als het aandeel van je bedrijf in waarde daalt, wordt de optie weinig (of niets) waard wordt en moet je toch belastingen betalen.

9. Woning ter beschikking

Dit voordeel gaat meestal alleen naar topmanagers en conciërges, maar is wel interessant. Je betaalt immers een RSZ-bijdrage die berekend wordt op de normale huurprijs die je zou betalen als je een woning huurt. En de bedrijfsvoorheffing hangt af van het kadastraal inkomen van het goed. 

Bron: Nathalie Wellemans, ‘Alternatieve verloning – Hoe het loon van uw werknemers optimaliseren’, Intersentia en Anthemis, 2012, 662 blz., 73 euro

28 januari 2020
Anderen bekeken ook