Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 259

Volgende

De 7 meest vergeten extralegale voordelen

De bedrijfswagen, maaltijdcheques en groepsverzekeringen blijven de meest populaire extralegale voordelen. Maar er zijn nog tal van andere voordelen die fiscaal heel interessant zijn voor werknemer én werkgever. Ooit al gehoord van de aanvullende kinderbijslag (50 euro per maand) of de bureauvergoeding voor wie thuis een kantoor moet inrichten (119 euro per maand)?
#

Zulke extralegale voordelen zijn zowel voor de werknemer als werkgever zeer interessant. Werkgevers zetten ze graag in om de loonkosten te optimaliseren en hun werknemers netto meer te laten overhouden. Bij werknemers zit de vraag naar flexibele verloning duidelijk in de lift zit en daarvoor zijn extralegale voordelen ideaal. Er is meer mogelijk dan enkel de bedrijfswagen, maaltijdcheques of groepsverzekeringen.

De 7 meest vergeten extralegale voordelen 

1. Aanvullende kinderbijslag

Werkgevers kunnen hun medewerkers met kinderen extra financieel ondersteunen met een aanvullende kinderbijslag, en dat tot maar liefst 50 euro per maand (per kind). Op deze aanvullende kinderbijslag betaalt de werknemer normale bedrijfsvoorheffing, maar geen RSZ-bijdrage. Bovendien kan dit extralegaal voordeel breder geïnterpreteerd worden dan een vast maandelijks bedrag en ook ingezet worden voor kosten zoals kinderopvang, vakantiekampen of school.

2. Loonbonus

De loonbonus, of ‘niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel’, is een premie die werknemers krijgen als ze een bepaalde doelstelling bereiken: zoals een omzetstijging, een kostenvermindering of het behalen van een ISO-certificaat.

De werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op de bonus, de werkgever een bijzondere bijdrage van 33%. Verder is de premie helemaal vrijgesteld van belastingen en is de loonbonus een aftrekbare beroepskost voor de bedrijven.

Voorbeeld

3. Aandelenopties

Medewerkers een variabel loon uitreiken kan via een bonus of premie in cash, of via beursgenoteerde aandelenopties. Die laatsten zitten in de lift: van alle Belgische werknemers met een variabel loon, heeft vandaag 9,20% een systeem van aandelenopties, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2011 (5,82%).

De populariteit van aandelenopties hoeft niet te verwonderen: ze zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Daardoor houden werknemers gemiddeld zo’n 60% van het brutobedrag over, terwijl dit voor bonussen slechts 40% is. Bovendien vormen aandelenopties een aftrekbare beroepskost voor het bedrijf. Ook zelfstandige bedrijfsleiders kunnen zich zo een extraatje gunnen.

4. Gelegenheidspremies

Heel wat bedrijven keren een huwelijks- of geboortepremie uit. Een anciënniteitspremie, een eervolle onderscheiding of pensionering zijn ook gelegenheidspremies, maar worden vaker vergeten. Ook sport-, film- of cultuurcheques vallen onder deze categorie. Dergelijke gelegenheidspremies, waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van de specifieke gelegenheid, zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen.

5. Verhoogd sociaal abonnement

Een bedrijfswagen aanbieden is niet voor elk bedrijf haalbaar. Een sociaal abonnement is een goed alternatief: een verplichte tussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer of een terugbetaling voor wie met de eigen wagen naar het werk rijdt.

Bij een verhoogd sociaal abonnement betaalt het bedrijf 100% van de prijs van het abonnement terug voor werknemers die met het openbaar vervoer komen en maximaal 0,3412 euro per kilometer voor werknemers die met een privéwagen naar het werk komen. Dit extralegaal voordeel is vrijgesteld van sociale bijdragen en de terugbetaling van het openbaar vervoer is volledig vrij van belastingen. Dat maakt het voor zowel het bedrijf als de werknemer aantrekkelijk.

6. Onkosten voor thuiswerk

Dat thuiswerken volop in de lift zit, mag niet verbazen. Wat minder gekend is, zijn de hieraan verbonden fiscale voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Werk je regelmatig thuis, dan kan je een forfaitaire kostenvergoeding krijgen: tot 40 euro per maand voor de kosten van het gebruik van de eigen computer en het internet. Op dat bedrag betaalt de werkgever geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdrage. Thuiswerkers hebben ook nog recht op een telewerkforfait (10% van het loon dat voortvloeit uit prestaties die thuis werden geleverd, niet combineerbaar met de forfaitaire kostenvergoeding) en een bureauvergoeding (119,61 euro per maand voor wie thuis een kantoor moet inrichten, wel combineerbaar met de kostenvergoeding).

7. Verwarming en elektriciteit

Het bedrijf stelt kosteloos verwarming en elektriciteit ter beschikking en de medewerkers worden hierop belast als voordeel alle aard. Beide partijen betalen hierop wel de normale sociale bijdragen. Het voordeel alle aard kan wel forfaitair worden vastgelegd, waarbij de forfaits elk jaar geïndexeerd worden om in te spelen op de stijgende energiekosten. Puur als middel om netto meer over te houden, is deze piste minder geschikt. Op voordelen alle aard betalen werknemers immers nog personenbelasting.

(mr) – Met dank aan SD Worx 

30 maart 2016
Aanbevolen jobs

De 7 meest vergeten extralegale voordelen

De bedrijfswagen, maaltijdcheques en groepsverzekeringen blijven de meest populaire extralegale voordelen. Maar er zijn nog tal van andere voordelen die fiscaal heel interessant zijn voor werknemer én werkgever. Ooit al gehoord van de aanvullende kinderbijslag (50 euro per maand) of de bureauvergoeding voor wie thuis een kantoor moet inrichten (119 euro per maand)?
#

Zulke extralegale voordelen zijn zowel voor de werknemer als werkgever zeer interessant. Werkgevers zetten ze graag in om de loonkosten te optimaliseren en hun werknemers netto meer te laten overhouden. Bij werknemers zit de vraag naar flexibele verloning duidelijk in de lift zit en daarvoor zijn extralegale voordelen ideaal. Er is meer mogelijk dan enkel de bedrijfswagen, maaltijdcheques of groepsverzekeringen.

De 7 meest vergeten extralegale voordelen 

1. Aanvullende kinderbijslag

Werkgevers kunnen hun medewerkers met kinderen extra financieel ondersteunen met een aanvullende kinderbijslag, en dat tot maar liefst 50 euro per maand (per kind). Op deze aanvullende kinderbijslag betaalt de werknemer normale bedrijfsvoorheffing, maar geen RSZ-bijdrage. Bovendien kan dit extralegaal voordeel breder geïnterpreteerd worden dan een vast maandelijks bedrag en ook ingezet worden voor kosten zoals kinderopvang, vakantiekampen of school.

2. Loonbonus

De loonbonus, of ‘niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel’, is een premie die werknemers krijgen als ze een bepaalde doelstelling bereiken: zoals een omzetstijging, een kostenvermindering of het behalen van een ISO-certificaat.

De werknemer betaalt 13,07% sociale bijdragen op de bonus, de werkgever een bijzondere bijdrage van 33%. Verder is de premie helemaal vrijgesteld van belastingen en is de loonbonus een aftrekbare beroepskost voor de bedrijven.

Voorbeeld

3. Aandelenopties

Medewerkers een variabel loon uitreiken kan via een bonus of premie in cash, of via beursgenoteerde aandelenopties. Die laatsten zitten in de lift: van alle Belgische werknemers met een variabel loon, heeft vandaag 9,20% een systeem van aandelenopties, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van 2011 (5,82%).

De populariteit van aandelenopties hoeft niet te verwonderen: ze zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Daardoor houden werknemers gemiddeld zo’n 60% van het brutobedrag over, terwijl dit voor bonussen slechts 40% is. Bovendien vormen aandelenopties een aftrekbare beroepskost voor het bedrijf. Ook zelfstandige bedrijfsleiders kunnen zich zo een extraatje gunnen.

4. Gelegenheidspremies

Heel wat bedrijven keren een huwelijks- of geboortepremie uit. Een anciënniteitspremie, een eervolle onderscheiding of pensionering zijn ook gelegenheidspremies, maar worden vaker vergeten. Ook sport-, film- of cultuurcheques vallen onder deze categorie. Dergelijke gelegenheidspremies, waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van de specifieke gelegenheid, zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen.

5. Verhoogd sociaal abonnement

Een bedrijfswagen aanbieden is niet voor elk bedrijf haalbaar. Een sociaal abonnement is een goed alternatief: een verplichte tussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer of een terugbetaling voor wie met de eigen wagen naar het werk rijdt.

Bij een verhoogd sociaal abonnement betaalt het bedrijf 100% van de prijs van het abonnement terug voor werknemers die met het openbaar vervoer komen en maximaal 0,3412 euro per kilometer voor werknemers die met een privéwagen naar het werk komen. Dit extralegaal voordeel is vrijgesteld van sociale bijdragen en de terugbetaling van het openbaar vervoer is volledig vrij van belastingen. Dat maakt het voor zowel het bedrijf als de werknemer aantrekkelijk.

6. Onkosten voor thuiswerk

Dat thuiswerken volop in de lift zit, mag niet verbazen. Wat minder gekend is, zijn de hieraan verbonden fiscale voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Werk je regelmatig thuis, dan kan je een forfaitaire kostenvergoeding krijgen: tot 40 euro per maand voor de kosten van het gebruik van de eigen computer en het internet. Op dat bedrag betaalt de werkgever geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdrage. Thuiswerkers hebben ook nog recht op een telewerkforfait (10% van het loon dat voortvloeit uit prestaties die thuis werden geleverd, niet combineerbaar met de forfaitaire kostenvergoeding) en een bureauvergoeding (119,61 euro per maand voor wie thuis een kantoor moet inrichten, wel combineerbaar met de kostenvergoeding).

7. Verwarming en elektriciteit

Het bedrijf stelt kosteloos verwarming en elektriciteit ter beschikking en de medewerkers worden hierop belast als voordeel alle aard. Beide partijen betalen hierop wel de normale sociale bijdragen. Het voordeel alle aard kan wel forfaitair worden vastgelegd, waarbij de forfaits elk jaar geïndexeerd worden om in te spelen op de stijgende energiekosten. Puur als middel om netto meer over te houden, is deze piste minder geschikt. Op voordelen alle aard betalen werknemers immers nog personenbelasting.

(mr) – Met dank aan SD Worx 

30 maart 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte