Extralegale voordelen
Vorige

1 van 181

Volgende

5 vaak gehoorde 'weetjes' over je salaris die je beter niet gelooft

Er doet heel wat foute informatie over salarissen, extralegale voordelen, belastingen en pensioen de ronde, en het ergste is dat die soms ook mee verspreid worden door mensen ‘die het beter zouden moeten weten’, zoals boekhouders… of journalisten. Wij lieten de experts van SD Worx enkele vaak gehoorde mythes weerleggen.

1. Opslag betekent dat je minder geld overhoudt, omdat je in een hogere belastingschaal kunt komen

Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij SD Worx: “Dat is niet zo zwart-wit. Het kan uitzonderlijk inderdaad voorkomen dat je iets minder overhoudt. Dat komt doordat de bedrijfsvoorheffing meestijgt met sprongen van het belastbaar loon van € 15. En bij zeer kleine loonstijgingen kan dat een negatief effect op je nettoloon hebben. Dus stel dat je € 2.000 verdient en de bedrijfsvoorheffing is € 500, dan houd je € 1.500 over. Maar ga je opeens € 2.001 verdienen en de bedrijfsvoorheffing wordt € 510, dan houd je opeens maar € 1.491 over.” 

Maar: “Bovenstaande situatie is maar een voorbeeld, zo extreem is het nooit. Wat je erop achteruit gaat, is maximum 7 à 8 euro, in de praktijk vaak minder. En hoewel het dus kan dat je na een loonsverhoging netto iets minder overhoudt per maand, ga je op jaarbasis wel meer verdienen. De betaalde bedrijfsvoorheffing wordt bij de belastingaangifte mee in rekening gebracht, zodat je netto wel degelijk meer overhoudt dan het jaar voordien.”

Voorbeeld Hoeveel houd je in de praktijk over van 100 euro brutoloonsverhoging?

2. Je hoort ieder jaar opslag te krijgen

Geert Vermeir: “Fout. Er zijn twee vormen van opslag: door de indexering van het loon of als beloning. Die indexering van het loon vindt niet per se elk jaar plaats. In sommige sectoren wordt de indexering alleen toegepast als de inflatie voldoende hoog is. Daar is het loon de laatste jaren misschien niet gestegen. In andere sectoren wordt het loon standaard in januari aangepast aan de index, maar dat kan om zeer minimale bedragen gaan.”

“Veel werkgevers hebben wel de gewoonte om een jaarlijkse opslag te geven, maar dat wordt bepaald op bedrijfsniveau. Wil jij loonsverhoging, dan moet je naar je werkgever stappen en de onderhandeling aangaan. Zo’n verhoging is dan gebaseerd op jouw meerwaarde, in hoeverre je je van je collega’s onderscheidt etc. Het is dus zeker geen algemene regel dat iedereen elk jaar loonsverhoging krijgt.”

Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij het Jobat Salariskompas

3. Meer extralegale voordelen zijn interessanter dan meer brutoloon

Ook dit is een genuanceerde kwestie volgens Geert Vermeir. “In zekere zin klopt het. De loonkost in België ligt erg hoog. Betaalt jouw werkgever je € 100 aan maaltijdcheques per maand, dan kost dat hem € 100 en jij ontvangt € 100. Maar zou hij € 100 extra uitgeven aan jouw loon, dan houd jij daar geen € 100 van over. De extralegale voordelen zijn dus financieel interessant omdat je minder belasting en sociale bijdragen betaalt, dan als je een bruto loonsverhoging zou krijgen.”

“Maar omdat de extralegale voordelen minder aan sociale bijdragen zijn onderworpen, bouw je ook minder sociale zekerheid op. Je ontvangt dus een lagere uitkering bij ziekte of werkloosheid, je bouwt minder pensioen op en je krijgt minder vakantiegeld en eindejaarspremie.” De conclusie is dus volgens Vermeir dat de extralegale voordelen op korte termijn wel vaak financieel interessanter zijn dan meer loon, maar op lange termijn mogelijk niet.

Lees ook: Welke factoren bepalen je loon?

4. Meer loon maakt gelukkiger

Maakt geld nu gelukkig, of toch niet? Wout Dejaeghere, managing consultant rewards bij SD Worx, legt uit: “Ja, en nee. Als je het uitdrukt in puur geld dan leert de ervaring dat mensen tevreden zijn met een opslag van 5%. Maar we weten ook dat het verhogen van het loon slechts een korte motivator is voor mensen.”

“Qua loon is het vooral van belang dat het fair is,” vervolgt ze. “Werknemers vergelijken hun loon met dat van collega’s, vrienden, familie en online. Vinden ze hun loon fair, dan zijn ze tevreden. Maar dat betekent niet dat ze die zeer gemotiveerde medewerker worden die een extra mijl loopt. We zien bijvoorbeeld dat de loonsverhogingen door indexatie of door anciënniteit door mensen niet ervaren worden als ‘verdiend’, maar eerder als iets waar ze gewoon recht op hebben.”

“Meer loon is dan voor een werkgever wel loonkostverhogend, maar voor een werknemer niet extra motiverend: daar ligt een moeilijkheid. Als je dus verder kijkt dan puur cash, dan zie je dat er meer vormen van beloning zijn, die eerder neerkomen op erkenning van de werknemer. Mensen voelen zich gewaardeerd als ze bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, carrièremogelijkheden of flexibeler werk. Op die manier appreciatie tonen, heeft wél een motiverend effect op de lange termijn.”

Hoe? Zo! Gelukkiger zijn met minder loon.

5. Als je na een tijdelijk contract een vast contract krijgt, ga je minder verdienen

Geert Vermeir kent deze mythe niet, maar kan wel een verklaring bedenken. “In principe zou er geen verschil moeten zijn, maar soms ontbeer je in een tijdelijk contract bepaalde voordelen. Een bedrijfswagen bijvoorbeeld, of maaltijdcheques. Omdat je als werknemer voor die extralegale voordelen vaak een eigen bijdrage betaalt, kan het dat het nettoloon iets lager wordt. Maar dat is zeker geen wet, en die extralegale voordelen zijn natuurlijk ook centen waard.”

“Een tweede verklaring kan zijn dat er bij sommige tijdelijke contracten, zoals een studenten- of interimcontract, een eerder lage of zelfs geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Maar globaal gezien zou je inkomen na het krijgen van een contract voor onbepaalde duur hetzelfde moeten blijven en zou het vermoedelijk juist iets stijgen.”

(Loes Liemburg)

25 februari 2020
Anderen bekeken ook