Belastingen
Vorige

1 van 54

Volgende
Volgend artikel:

Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

Hoeveel houd je in de praktijk over van 100 euro brutoloonsverhoging?

Het verschil tussen bruto- en nettoloon is in België dikwijls voer voor pittige discussies. Werknemers vinden het teleurstellend dat van hun brutoloon bijna de helft afvloeit naar de fiscus en RSZ. En werkgevers klagen dat elke euro opslag die zij aan hun werkgever geven het driedubbele kost. De waarheid ligt ergens in het midden.

Brutoloon

Als een werkgever het over je loon heeft, bedoelt hij altijd jouw brutoloon, dus het loon vóór aftrek van de bedrijfsvoorheffing (belastingen) en sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).

Het bedrag voor de bedrijfsvoorheffing wordt bepaald volgens richtlijnen van het Ministerie van Financiën en houdt rekening met je gezinssituatie en gezinsinkomen.

Als werknemer betaal je 13,07% persoonlijke RSZ-bijdragen op je brutoloon. Maar er moet ook bedrijfsvoorheffing (belastingen) betaald worden en dat hangt ook af van je gezinssituatie en totaalinkomen.

Daar bovenop betaalt de werkgever nogmaals 35% patronale bijdragen, waardoor de loonkost voor de werkgever vaak het dubbele is van wat de werknemer netto overhoudt. De afhoudingen door de werkgever kunnen variëren naargelang bepaalde factoren (bonus voor tewerkstelling mindervaliden, 50-plussers, enz.).

Simulatie

Voor onderstaande simulatie gaan we uit van werknemer die fulltime bediende is. Hij is getrouwd met een partner die zelf ook werkt en er zijn geen kinderen of personen ten laste.

Brutoloon 2.000,00 euro

RSZ-bijdrage -261,40 euro

RSZ-vermindering

(=werkbonus) +101,18 euro

Bruto belastbaar loon 1.839,78 euro

Bedrijfsvoorheffing -353,32 euro

Vermindering bedrijfsvoorheffing lagere lonen +28,36 euro

Bijzondere bijdrage RSZ -  9,30 euro

Nettoloon: 1.505,52 euro

Deze simulatie is relatief en hangt af van de beschikbaarheid aan gegevens op het moment van de oefening. De samenstelling van je gezin (wel of niet kinderen) en extralegale voordelen (maaltijdcheques, firmawagen, groepsverzekering,…) kunnen de resultaten tussen je bruto- en nettoloon sterk beïnvloeden.

100 euro meer is soms minder

Door de taxshift zal iedere werknemer 100 euro meer verdienen, beloofde de regering-Michel. Maar dat klopt niet helemaal… Wie een bruto loonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50% op zijn bankrekening gestort. In extreme gevallen hou je slechts 30 euro aan die loonsverhoging over. Want naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing. Die 100 euro extra loon kost de werkgever dus een pak meer. Dat noemt men de promotieval. Om dit probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen en extralegale voordelen in het leven geroepen.

Bronnen: Securex & ACV Bruto-Netto Calculator

1 augustus 2019
Anderen bekeken ook