Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 366

Volgende

Heb jij recht op de jobbonus?

Recht op jobbonus
Met de lancering van de jobbonus wil de Vlaamse regering werknemers met een bescheiden brutoloon financieel belonen en werklozen stimuleren om effectief werk te zoeken. Heb jij recht op die premie?

Wat is een jobbonus?

De verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is één van de speerpunten van het Vlaamse regeerakkoord. Om die ambitie waar te maken, werd o.a. de jobbonus gelanceerd: een premie die meer mensen aan het werk wil krijgen én houden.

Wie een bescheiden inkomen heeft, kan sinds 1 juli 2022 - onder bepaalde voorwaarden - per jaar tot 600 euro netto extra verdienen. Ook voor (langdurig) werklozen is deze premie interessant: zij worden hiermee extra gestimuleerd om alsnog actief op zoek te gaan naar een job. Kort samengevat: de jobbonus moet het verschil tussen werken en inactiviteit vergroten waardoor (blijven) werken op financieel vlak een pak aantrekkelijker wordt.

De voorwaarden

Een “bescheiden” inkomen kan door iedereen op heel wat verschillende manieren geïnterpreteerd worden… toch zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om de jobbonus te kunnen ontvangen.

  1. Je werkt voltijds als werknemer, statutair ambtenaar, vastbenoemd onderwijspersoneel of hebt een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen. Ook grensarbeiders die minstens 1 keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen komen in aanmerking.
  2. Je woont officieel in het Vlaamse Gewest en je hebt de pensioenleeftijd nog niet bereikt.
  3. Je verdient minder dan 2.500 euro bruto per maand.
BEREKEN: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

Het bedrag

Voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je je verheugen op een jobbonus die jaarlijks tot maximaal 600 euro kan bedragen. Het bedrag wordt berekend op je bescheiden brutoloon van minder dan 2.500 euro per maand: hoe lager het loon, hoe hoger de jobbonus. Verdien je minder dan 1.800 euro bruto per maand? Dan krijg je de volle 600 euro op je rekening gestort. Het bedrag neemt stelselmatig af al naargelang je brutoloon stijgt (tot het maximumbedrag van 2.500 euro uiteraard).

Voor de eerste uitbetaling eind 2022 wordt er gekeken naar de werkelijk verrichte prestaties in 2021, m.a.w. het effectieve loon, het vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte.

Goed om te weten: de jobbonus is belastingvrij en wordt niet meegenomen in de berekening van het inkomen voor bv. het Groeipakket, de sociale huisvesting en de kinderopvang.

Ontdek: Wat is het hoogste en het laagste loon dat je kan verdienen?

Eenvoudige aanvraagprocedure

Wie in aanmerking komt, hoeft zelf geen aanvraag in te dienen: de Vlaamse overheid weet sowieso via de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of je al dan niet recht hebt op een jobbonus. Als dat het geval is, krijg je vanaf eind 2022 een brief met de vermelding van het bedrag van de premie. Vervolgens moet je dan nog alleen je rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel.

Grensarbeiders die in Vlaanderen wonen maar in een andere Europese lidstaat werken, moeten wel zelf een aanvraag indienen via het WSE-loket. De reden hiervoor is dat de Vlaamse overheid in dit geval over onvoldoende gegevens beschikt.

Extra: Welke factoren bepalen je loon?

Jobbonus+ voor ondernemers

Ook ambitieuze, beginnende ondernemers worden door de Vlaamse regering niet over het hoofd gezien. Wie als werknemer met een bescheiden brutomaandloon wil overstappen naar het ondernemerschap kan maximaal 2 keer de hoogste premie van 600 euro ontvangen: de eerste keer in het jaar dat je effectief start met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als je het jaar nadien nog altijd actief bent als ondernemer in hoofdberoep.

Ook zelfstandigen in bijberoep die voltijds zelfstandige willen worden, komen hiervoor in aanmerking. Met deze jobbonus+ wil de Vlaamse regering het ondernemerschap stimuleren en belonen.

Gelukkig met wat jij verdient? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij het Jobat Salariskompas

(fd)

12 augustus 2022
Aanbevolen jobs

Heb jij recht op de jobbonus?

Recht op jobbonus
Met de lancering van de jobbonus wil de Vlaamse regering werknemers met een bescheiden brutoloon financieel belonen en werklozen stimuleren om effectief werk te zoeken. Heb jij recht op die premie?

Wat is een jobbonus?

De verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is één van de speerpunten van het Vlaamse regeerakkoord. Om die ambitie waar te maken, werd o.a. de jobbonus gelanceerd: een premie die meer mensen aan het werk wil krijgen én houden.

Wie een bescheiden inkomen heeft, kan sinds 1 juli 2022 - onder bepaalde voorwaarden - per jaar tot 600 euro netto extra verdienen. Ook voor (langdurig) werklozen is deze premie interessant: zij worden hiermee extra gestimuleerd om alsnog actief op zoek te gaan naar een job. Kort samengevat: de jobbonus moet het verschil tussen werken en inactiviteit vergroten waardoor (blijven) werken op financieel vlak een pak aantrekkelijker wordt.

De voorwaarden

Een “bescheiden” inkomen kan door iedereen op heel wat verschillende manieren geïnterpreteerd worden… toch zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om de jobbonus te kunnen ontvangen.

  1. Je werkt voltijds als werknemer, statutair ambtenaar, vastbenoemd onderwijspersoneel of hebt een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen. Ook grensarbeiders die minstens 1 keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen komen in aanmerking.
  2. Je woont officieel in het Vlaamse Gewest en je hebt de pensioenleeftijd nog niet bereikt.
  3. Je verdient minder dan 2.500 euro bruto per maand.
BEREKEN: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?

Het bedrag

Voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je je verheugen op een jobbonus die jaarlijks tot maximaal 600 euro kan bedragen. Het bedrag wordt berekend op je bescheiden brutoloon van minder dan 2.500 euro per maand: hoe lager het loon, hoe hoger de jobbonus. Verdien je minder dan 1.800 euro bruto per maand? Dan krijg je de volle 600 euro op je rekening gestort. Het bedrag neemt stelselmatig af al naargelang je brutoloon stijgt (tot het maximumbedrag van 2.500 euro uiteraard).

Voor de eerste uitbetaling eind 2022 wordt er gekeken naar de werkelijk verrichte prestaties in 2021, m.a.w. het effectieve loon, het vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte.

Goed om te weten: de jobbonus is belastingvrij en wordt niet meegenomen in de berekening van het inkomen voor bv. het Groeipakket, de sociale huisvesting en de kinderopvang.

Ontdek: Wat is het hoogste en het laagste loon dat je kan verdienen?

Eenvoudige aanvraagprocedure

Wie in aanmerking komt, hoeft zelf geen aanvraag in te dienen: de Vlaamse overheid weet sowieso via de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of je al dan niet recht hebt op een jobbonus. Als dat het geval is, krijg je vanaf eind 2022 een brief met de vermelding van het bedrag van de premie. Vervolgens moet je dan nog alleen je rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel.

Grensarbeiders die in Vlaanderen wonen maar in een andere Europese lidstaat werken, moeten wel zelf een aanvraag indienen via het WSE-loket. De reden hiervoor is dat de Vlaamse overheid in dit geval over onvoldoende gegevens beschikt.

Extra: Welke factoren bepalen je loon?

Jobbonus+ voor ondernemers

Ook ambitieuze, beginnende ondernemers worden door de Vlaamse regering niet over het hoofd gezien. Wie als werknemer met een bescheiden brutomaandloon wil overstappen naar het ondernemerschap kan maximaal 2 keer de hoogste premie van 600 euro ontvangen: de eerste keer in het jaar dat je effectief start met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als je het jaar nadien nog altijd actief bent als ondernemer in hoofdberoep.

Ook zelfstandigen in bijberoep die voltijds zelfstandige willen worden, komen hiervoor in aanmerking. Met deze jobbonus+ wil de Vlaamse regering het ondernemerschap stimuleren en belonen.

Gelukkig met wat jij verdient? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij het Jobat Salariskompas

(fd)

12 augustus 2022
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook