Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 374

Volgende
Volgend artikel:

Loon onderhandelen voor 3 op de 4 werknemers taboe

Welk cijfer op tien geef jij aan je loon?

Loon cijfer op 10
Belgische werknemers scoren hun loon gemiddeld 6,6 op 10. Toch vindt meer dan de helft van hen hun loon niet in verhouding tot hun taken en verantwoordelijkheden. Vooral vrouwen en arbeiders zijn opvallend minder gelukkig met hun loon.

Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 65% ontevreden over haar loon. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met professor Anja Van den Broeck van de KU Leuven.

Hoewel 77% van de werknemers tevreden is over hun inkomen (en hiervoor een score geeft van 6 op 10 of hoger), geeft bijna één op vier zijn loon een onvoldoende of nipt voldoende (5 of minder op 10). Dit laatste is vooral het geval bij arbeiders waar 31% hun loon zo’n (bijna) onvoldoende geeft, vergeleken met bedienden (22%) en ambtenaren (19%).

Ontdek: Welke sectoren zijn het meest (on)tevreden over hun loon?

Vergelijken met anderen

Ruim de helft (55%) van de werknemers vindt hun loon onrechtvaardig doordat beslissingen hierover niet altijd correct genomen worden. Daarnaast blijkt dat 9 op 10 werknemers het gevoel hebben geen onderhandelingen te kunnen voeren met hun werkgever over hun verloning. Terwijl ruim één op vier werkgevers stelt net open te staan voor deze gesprekken.

In elk geval is loon een item. “Door de war on talent en de stijgende prijzen stellen werknemers zich kritischer op dan voorheen wat hun loon betreft”, aldus Anja Van den Broeck. “Ze vergelijken zich meer met anderen en willen vooral het gevoel hebben dat hun loon rechtvaardig is vergeleken met dat van hun collega’s. En ook dat er een evenwicht is tussen het salaris en de prestaties en verantwoordelijkheden die er tegenover staan.”

CHECK: Welke factoren bepalen je loon?

Kwalitatief loonbeleid

Maar enkel inzetten op een transparante en duidelijke communicatie omtrent het loon en de groeitrajecten binnen een bedrijf volstaat, volgens haar, niet. “Ook een kwalitatief en transparant loonbeleid is nodig. Bij afwezigheid van communicatie of beleid zullen medewerkers zelf veronderstellingen maken, waardoor hun ontevredenheid stijgt.”

De bevindingen liggen in lijn met die van het Jobat Salariskompas. Ook daaruit blijkt dat mannen in verhouding meer tevreden zijn over hun loon dan vrouwen. Statutaire ambtenaren zijn het meest tevreden wat hun salaris betreft, gevolgd door contractuele ambtenaren, bedienden en tenslotte arbeiders. Uit het Jobat Salariskompas bleek overigens ook al dat de lichte daling qua tevredenheid ten aanzien van het loon zich doorzet bij beide geslachten en alle werknemers met alle (voor)opleidingen.

Lees ook: Een pleidooi om salarissen transparanter te maken
Gelukkig met wat je verdient?

Van job veranderen

Hoe bepalend is het loon om van job te veranderen? De helft van de werknemers geeft, volgens het onderzoek van KU Leuven en Tempo Team, aan dat het loon doorslaggevend is om voor een bepaald bedrijf te gaan werken, pas daarna volgen de jobinhoud (42%) en het evenwicht tussen werk en privé (36%).

Indien gevraagd naar beslissende criteria om binnen de huidige job te blijven komt verloning echter op de tweede plaats (37%), na werkzekerheid (43%). Het zijn vooral mannelijke werknemers die de verloning in hun top drie plaatsen, terwijl vrouwen meer belang hechten aan fijne collega’s en jobinhoud.

Tenslotte blijken werkgevers net het belang van verloning te onderschatten. Zo denkt slechts 38% van de werkgevers dat verloning de belangrijkste factor is die bepaalt of werknemers ergens willen werken en schat slechts één op drie in dat werknemers bij hen vertrekken omwille van het loon.

Extra: Slechts 15% is bereid om loon in te leveren voor zijn/haar droomjob

(William Visterin)

6 juli 2022
Anderen bekeken ook