Arbeidsongeval
Vorige

1 van 25

Volgende
Volgend artikel:

De 20 gevaarlijkste jobs ter wereld

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

gewaarborgd loon
Kan je door ziekte of door een ongeval niet gaan werken? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je tijdens je ziekteverlof zonder loon valt. Je werkgever of het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) storten tijdens je ziekteverlof jouw gewaarborgd loon. Wie het uitbetaalt en op hoeveel loon je recht hebt, is verschillend voor arbeiders en bedienden.

Wat is gewaarborgd loon bij ziekte?

Heel simpel uitgelegd is het gewaarborgd loon het loon waarop je recht hebt als je door ziekte of een ongeval niet kan gaan werken. Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Ben je arbeider, dan heb je recht op één week gewaarborgd loon en één supplementaire week waarvoor je werkgever je een uitkering betaalt die ongeveer overeenkomt met je nettoloon. Als je langer dan één maand ziek bent of langer dan die twee weken, dan springt het RIZIV bij.

Ontdek: Word ik betaald als ik ziek ben?

Arbeiders

Het gewaarborgd loon voor arbeiders ziet er schematisch zo uit:

 • 1-7 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever.
 • 8-14 dagen ziek: 85,88% gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever.
 • 15-30 dagen ziek: 25,88% gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever + 60% door het RIZIV.

Uiteraard zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet een arbeider minstens één maand ononderbroken in dienst zijn van de onderneming als hij aanspraak wil maken op gewaarborgd loon. Maar, en nu wordt het wat gecompliceerder, als de arbeider die maand anciënniteit bereikt tijdens zijn ziekteperiode, dan kan hij toch nog aankloppen bij de werkgever om de resterende dagen van de eerste maand gewaarborgd loon uitbetaald te krijgen.

Een voorbeeld ter verduidelijking: een arbeider is 22 dagen aan het werk bij een onderneming en wordt ziek. De eerste acht dagen van zijn ziekteperiode krijgt hij geen gewaarborgd loon, vanaf de negende dag wel omdat hij dan een maand in dienst is bij de onderneming.

Lees ook: Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

Bedienden

Bij bedienden wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds bedienden die in dienst zijn voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens drie maanden, en anderzijds bedienden die voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden in dienst zijn.

De bedienden in de eerste categorie krijgen gewoon een maand lang hun loon uitbetaald door hun werkgever. De bedienden in de tweede categorie worden bekeken als arbeider. Zij zullen ook maar twee weken gewaarborgd loon krijgen van de werkgever als ze een maand anciënniteit in de onderneming kunnen voorleggen. Schematisch ziet dat er zo uit:

Bedienden met een contract van onbepaalde duur of een bepaalde duur van minstens drie maanden:

 • 1-30 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon werkgever.

Bedienden met een contract van minder dan drie maanden:

 • 1-7 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon door werkgever.
 • 8-14 dagen ziek: 86,93% gewaarborgd loon door werkgever.
 • 15-30 dagen ziek: 26,93% gewaarborgd loon door werkgever + 60% door het RIZIV.
FAQ: Alles over jouw rechten en plichten als je ziek bent

Hervallen

Als een werknemer gedurende verschillende periodes na elkaar ziek is, zonder onderbreking (bijvoorbeeld een ziekte gevolgd door een auto-ongeval), wordt dit beschouwd als één periode. De werkgever moet dus niet twee maal gewaarborgd loon voorzien.

Als de werknemer tussen twee ziekteperiodes wel is komen werken, spreekt men van hervalling. Als hij hervalt binnen de 14 dagen na het einde van de eerste ziekteperiode, is de werkgever in principe geen gewaarborgd loon verschuldigd. Uiteraard krijgt de werknemer nog gewaarborgd loon als hij tijdens de eerste ziekteperiode niet alles heeft opgebruikt.

Bijvoorbeeld: een bediende met een contract van onbepaalde duur is 20 dagen ziek. Hij krijgt dus 20 dagen gewaarborgd loon. Daarna komt hij weer werken, maar twee dagen later wordt hij opnieuw ziek. Dan heeft de bediende nog recht op de tien resterende dagen gewaarborgd loon die hij tijdens zijn eerste ziekteperiode niet heeft opgebruikt.

CHECK: Doktersbriefje verplicht om geen loon te verliezen?

Uitzonderingen

Ook op het gewaarborgd loon zijn er enkele uitzonderingen. In de volgende gevallen is het gewaarborgd loon niet verschuldigd:

 • Wanneer de werknemer een ongeval heeft opgelopen tijdens een sportcompetitie of -exhibitie waarvoor de organisator toegangsgeld heeft ontvangen en waarvoor de deelnemers beloond werden in eender welke vorm dan ook.
 • Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout die de werknemer heeft begaan.
Extra: Moet ik gaan werken na een skiongeval?

(pv/lm) - Bronnen: ACV/demorgen.be/FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Bereken je vakantiegeld
 2. 6 De 10 officiële feestdagen van 2024
 3. 2 Hoe stel ik mijn cv op? 4 voorbeeld cv's om te gebruiken
 4. 7 7 signalen dat je collega verliefd op je is
 5. 3 Verdien jij genoeg? Bereken het met ons Jobat Salariskompas
 6. 8 Hoeveel pensioen zal ik krijgen?
 7. 4 Al jouw vragen over flexi-jobs beantwoord
 8. 9 De 6 beste alternatieven voor een kop koffie
 9. 5 Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt
 10. 10 Studentenjob FAQ: alles wat je moet weten