Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

Word ik betaald als ik ziek ben?

Betaald als je ziek bent
Als je ziek bent en niet kan gaan werken, krijg je toch (een deel van) je loon of een uitkering. In 3 situaties kan je werkgever echter weigeren om dat gewaarborgd loon uit te betalen.

Arbeiders en bedienden hebben gedurende een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever. Bij arbeiders zijn enkel de eerste 7 dagen volledig ten laste van de werkgever. Bij bedienden met een contract van onbepaalde duur komt het gewaarborgd loon de volledige 30 dagen ten laste van de werkgever.

Elke werknemer krijgt dus een gewaarborgd loon uitbetaald vanaf de eerste kalenderdag van de periode van arbeidsongeschiktheid. Tenzij in één van de volgende 3 gevallen...

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Geen gewaarborgd loon in volgende 3 gevallen

Een werkgever kan weigeren om het gewaarborgd loon van een zieke werknemer uit te betalen wanneer...

  1. de werknemer zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid.
  2. de werknemer het gevraagde doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn voorlegt aan de werkgever.
  3. de werknemer zich aan de controle door een controlearts onttrekt.

In bovenstaande situaties kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die aan de verwittiging (1), de voorlegging van het medisch getuigschrift (2) of de medische controle (3) voorafgaan.

Deze sancties kunnen echter niet toegepast worden in geval van overmacht of indien de werknemer zich omwille van een wettige reden niet kon onderwerpen aan de medische controle door een controlearts.

Lees ook: Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

(kv/lm) - Bronnen: Liantis/Securex

2 januari 2022
Anderen bekeken ook