Ziekte
Vorige

1 van 120

Volgende

Word ik betaald als ik ziek ben?

Als je ziek bent en niet kan gaan werken, krijg je toch (een deel) van je loon of een uitkering. In 3 situaties kan je werkgever echter weigeren om dat gewaarborgd loon uit te betalen.
#

De periode van gewaarborgd loon start voor alle werknemers op de eerste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Om tot een gelijkschakeling te komen tussen het statuut van arbeiders en bedienden werd immers beslist om vanaf 1 januari 2014 de carensdag voor alle werknemers af te schaffen.

Elke werknemer - arbeider of bediende - krijgt dus een gewaarborgd loon uitbetaald vanaf de eerste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid. Tenzij in 1 van de volgende 3 gevallen.

Geen gewaarborgd loon in volgende 3 gevallen

Een werkgever kan weigeren om het gewaarborgd loon van een zieke werknemer uit te betalen wanneer ...

  1. de werknemer zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte brengt van zijn arbeidsongeschiktheid
  2. de werknemer het doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn voorlegt aan de werkgever
  3. de werknemer zich aan de controle van een controlearts onttrekt

In bovenstaande situaties kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die de verwittiging (1), de voorlegging van het getuigschrift (2) of de controle (3) voorafgaan.

Deze sancties kunnen niet toegepast worden in geval van overmacht of indien de werknemer zich omwille van een geldige reden niet kon onderwerpen aan de controle door een controlearts.

(kv) 

2 januari 2014
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook