Ziekte
Vorige

1 van 119

Volgende

Mijn werkgever heeft de controlearts op me afgestuurd. Wat nu?

Jouw werkgever heeft altijd het recht om jouw arbeidsongeschiktheid te controleren. Het meest aangewezen controlemiddel hiervoor is het medisch onderzoek door een controlearts. Als werknemer mag je niet weigeren om deze controlearts te ontvangen. Je kan ook een onderzoek niet weigeren.
#

De controlearts gaat na of de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van deze arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de overige medische gegevens die een weerslag hebben op de betaling van het gewaarborgd loon juist zijn (bijvoorbeeld de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid: ongeval tijdens het privé-leven, een arbeidsongeval of een ongeval tijdens het uitoefenen van een sport). De controlearts zal dus evenzeer nagaan of de afwezigheid die uit de ongeschiktheid voortvloeit van een (on)verantwoorde duur is en deze eventueel inkorten.

Medisch geheim

De controlearts blijft perfect binnen de grenzen van zijn opdracht wanneer hij de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan nagaat en een adviseert of de arbeidsongeschiktheid al dan niet recht geeft op gewaarborgd loon. Deze informatie mag en zal hij aan jouw werkgever bezorgen.

Alle overige (medische) vaststellingen zoals bijvoorbeeld de aard van de ziekte, de voorgeschreven geneesmiddelen, de medische reden van de arbeidsongeschiktheid enzovoort vallen onder het ‘medisch geheim’ en mogen niet aan derden, dus ook niet aan jouw werkgever, meegedeeld worden. Zo mag een controlearts bijvoorbeeld niet in zijn verslag aan de werkgever vermelden ‘duidelijke dronkenschap’, wat zou neerkomen op de schending van het beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim is eveneens geschonden wanneer de controlearts de werkgever op de hoogte houdt van de mogelijke evolutie van de ongeschiktheid. Daarenboven vallen allerhande ‘feitelijke gegevens’ (niet-medische gegevens) zoals bijvoorbeeld bijzondere familiale omstandigheden enzovoort ook onder het beroepsgeheim.

Een controle waarbij het medisch geheim niet gerespecteerd wordt, heeft geen enkele waarde.

Met dank aan Iris Tolpe, manager legal departement, information & knowhow bij  

24 oktober 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook