Ziekte
Vorige

1 van 140

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat steunt Rentree

Mijn werkgever heeft de controlearts op me afgestuurd. Wat nu?

Controlearts
Jouw werkgever heeft altijd het recht om jouw arbeidsongeschiktheid te controleren. Het meest aangewezen controlemiddel hiervoor is het medisch onderzoek door een controlearts. Als werknemer mag je niet weigeren om deze controlearts te ontvangen. Je kan ook een onderzoek niet weigeren.

De controlearts gaat na of de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van deze arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de overige medische gegevens die een weerslag hebben op de betaling van het gewaarborgd loon juist zijn (bv. de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid: ongeval tijdens het privéleven, een arbeidsongeval of sportongeval). De controlearts zal dus ook nagaan of de afwezigheid die uit de ongeschiktheid voortvloeit van een (on)verantwoorde duur is en deze eventueel inkorten.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Medisch geheim

De controlearts blijft perfect binnen de grenzen van zijn opdracht wanneer hij de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan nagaat en adviseert of de arbeidsongeschiktheid al dan niet recht geeft op gewaarborgd loon. Deze informatie mag en zal hij aan jouw werkgever bezorgen.

Alle overige (medische) vaststellingen zoals bijvoorbeeld de aard van de ziekte, de voorgeschreven geneesmiddelen, de medische reden van de arbeidsongeschiktheid, enzovoort vallen onder het ‘medisch geheim’ en mogen niet aan derden, dus ook niet aan jouw werkgever, meegedeeld worden. Zo mag een controlearts bijvoorbeeld niet in zijn verslag aan de werkgever ‘duidelijke dronkenschap’ vermelden, wat zou neerkomen op de schending van het beroepsgeheim.

Lees ook: Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Het beroepsgeheim is eveneens geschonden wanneer de controlearts de werkgever op de hoogte houdt van de mogelijke evolutie van de ongeschiktheid. Daarenboven vallen allerhande ‘feitelijke gegevens’ (niet-medische gegevens), zoals bijvoorbeeld bijzondere familiale omstandigheden, ook onder het beroepsgeheim.

Een controle waarbij het medisch geheim niet gerespecteerd wordt, heeft geen enkele waarde.

Extra: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Met dank aan Iris Tolpe, manager legal departement, information & knowhow bij Securex

24 april 2022

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook