Ziekte
Vorige

1 van 141

Volgende
Volgend artikel:

Wanneer heb jij recht op aangepast werk?

Moet ik bewijzen dat ik opnieuw arbeidsgeschikt ben?

Opnieuw arbeidsgeschikt bewijzen
Als je na een ziekteperiode je werk wilt hervatten, mag je werkgever niet eisen dat je een medisch attest van arbeidsgeschiktheid overhandigt vooraleer je weer kunt werken. Hij mag je ook niet verwijzen naar je behandelende arts om een medisch onderzoek te laten ondergaan.

Arbeidsgeschiktheidsonderzoek

Sommige werknemers worden tijdens hun werk echter blootgesteld aan gezondheidsrisico's. Zij zijn onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht. Dit is het geval voor veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico.

Wanneer je als onderworpen werknemer minstens 4 weken afwezig bent geweest wegens om het even welke ziekte, ongeval of zwangerschap, dan is een arbeidsgeschiktheidsonderzoek verplicht. Je dient dan onderzocht te worden door de arbeidsarts. Hij gaat na of je je werk in alle veiligheid kan hervatten. Dit onderzoek moet binnen de 10 dagen na werkhervatting gebeuren.

Indien jij dat wil of omdat de arbeidsarts het nodig vindt door de aard van de ziekte, aandoening of het ongeval, kan het onderzoek bij werkhervatting ook plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur.

Extra: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Bezoek voor de werkhervatting

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid kan je als (onderworpen of niet onderworpen) werknemer bij de arbeidsarts een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen om te zien of je werkpost niet beter ingesteld kan worden. De arts kijkt dan na of dit kan maar geeft geen oordeel over je arbeidsgeschiktheid. Indien je rechtstreeks contact opneemt met de arbeidsarts zal hij, mits je akkoord, je werkgever verwittigen. Het bezoek vindt plaats binnen de 10 werkdagen volgend op de dag van ontvangst van de aanvraag.

Lees ook: Mag ik met een ziektebriefje toch gaan werken?

(lm) - Bronnen: Acerta/Securex

3 mei 2022

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook