Ziekte Vorige

1 van 103

Volgende

Moet ik bewijzen dat ik opnieuw arbeidsgeschikt ben?

Als je na een ziekteperiode je werk wilt hervatten, mag je werkgever niet eisen dat je een medisch attest van arbeidsgeschiktheid voorlegt voor je weer kunt werken. Hij mag je ook niet verwijzen naar je behandelende geneesheer om een medisch onderzoek te laten ondergaan.

7 augustus 2019

Delen

Arbeidsgeschikt: OK!

Als je onderworpen bent aan het verplicht gezondheidstoezicht – namelijk voor een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met een welbepaald risico of verbonden aan voedingswaren –, mag je steeds, in het geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, zelf een bezoek brengen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vóór de werkhervatting. Die zal dan, mits je akkoord, contact opnemen met je behandelende geneesheer en je werkpost onderzoeken, om eventueel aangepaste maatregelen te nemen zodat de belasting die verbonden is aan die functie, minder wordt.

Als je minstens vier weken afwezig bent geweest wegens om het even welke ziekte, ongeval of bevalling, en als je een dergelijke activiteit uitoefent, moet je onderzocht worden door de arbeidsgeneesheer, die hiervan op de hoogte moet worden gesteld door je werkgever. Dit onderzoek gebeurt dan op de dag waarop het werk wordt hernomen, en ten laatste op de achtste werkdag daarna.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?