Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

"Mag ik met een ziektebriefje toch gaan werken?"

doktersbriefje
Een paar weken geleden heb ik met een stom ongeluk mijn arm gebroken. Die zit nu in het gips en ik heb een ziektebriefje van de huisdokter zodat ik enkele weken thuis kan blijven. Er ligt nochtans een hoop werk op mij te wachten. Mag ik met een ziektebriefje toch gaan werken? Zijn hier risico's aan verbonden?

Je bent arbeidsongeschikt wanneer je als werknemer door een ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken en daardoor alle activiteiten moet stopzetten.

Werkhervatting voor afloop van ziekteperiode

Je werkgever mag je niet verbieden om het werk te hervatten voor de ziekteperiode geattesteerd op het ziektebriefje is afgelopen.

Wanneer je als werknemer verklaart dat je arbeidsgeschikt bent, kan je zonder rechtvaardiging terugkomen. Je werkgever mag jou niet verplichten om een bewijs van arbeidsgeschiktheid van je behandelende dokter voor te leggen. Hij kan bij twijfel over je arbeidsgeschiktheid wel een controle aanvragen bij de arbeidsarts voordat je je werk hervat. 

Je werkgever is verplicht om jou hetzelfde loon te betalen en je het werk te geven dat in het kader van je arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Als blijkt dat je het werk te snel hervat hebt en je opnieuw ziek thuis moet blijven, dan dient hij jou in principe opnieuw gewaarborgd loon te betalen. 

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Risico's

Alvorens het werk te hervatten vraag je uiteraard best wel eerst aan je behandelende dokter of deze werkhervatting bepaalde medische risico's met zich mee kan brengen.

In principe leidt een vervroegde terugkeer niet tot problemen bij de arbeidsongevallenverzekering. Maar je laat je werkgever wel best vooraf weten dat je vervroegd terugkomt uit ziekteverlof. Zo vermijd je problemen mocht je een ongeval krijgen tijdens de verplaatsing naar het werk. De verzekeraar zou namelijk kunnen beweren dat je niet op weg was naar het werk en dat het ongeval gebeurde tijdens je ziekteverlof, aangezien je nog steeds gedekt bent door een geneeskundig getuigschrift.

Extra: Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

(pm/lm) - Bronnen: Acerta/Securex

11 februari 2022
Anderen bekeken ook