Ziekte
Vorige

1 van 138

Volgende

Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

ziek
Bedienden hebben in principe tijdens de volledige eerste 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid verder recht op loon, betaald door de werkgever. Ze moeten hiervoor aan geen enkele voorwaarde voldoen, ook niet op het vlak van anciënniteit.

De periode van gewaarborgd loon begint te lopen op de eerste kalenderdag van de periode van arbeidsongeschiktheid. Het gewaarborgd loon wordt wel maar uitbetaald vanaf de eerste werkdag van deze periode. Onder "werkdag" verstaat men de dagen waarop gewoonlijk wordt gewerkt en niet deze waarop je in een bepaalde onderneming werkt. De zondagen, de feestdagen en de gebruikelijke inactiviteitsdagen van de vijfdagenweek worden niet als werkdagen beschouwd.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Bedienden met een contract van onbepaalde tijd of een bepaalde duur van minstens 3 maanden

Gewone bedienden met een contract van onbepaalde duur of een contract van minstens drie maanden ontvangen de eerste 30 dagen 100% van hun brutoloon.

Schuldenaar Dag 1 tot 30 Na 30 dagen Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - Primaire ongeschiktheid Invaliditeit
  • Als twee periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar opvolgen zonder onderbreking, bijvoorbeeld bij een opeenvolging van twee verschillende ziektes of een ziekte gevolgd door een verkeersongeval, dan is er slechts sprake van één enkele periode van ongeschiktheid. Je krijgt dus niet opnieuw gewaarborgd loon.
  • Als je terug aan het werk gaat en opnieuw arbeidsongeschikt wordt, is er sprake van een 'herval'. Als dit binnen de eerste veertien kalenderdagen na de vorige periode van arbeidsongeschiktheid gebeurt, krijg je niet opnieuw gewaarborgd loon. Je ontvangt wel nog gewaarborgd loon als je tijdens die eerste ziekteperiode niet alle dagen hebt opgebruikt.
Lees ook: Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Bedienden met een contract bepaalde tijd van minder dan 3 maanden

Ben je als bediende één maand ononderbroken in dienst en ben je aangeworven met een contract van bepaalde tijd van minder dan drie maanden? Of voer je duidelijk omschreven werk uit dat minder dan drie maanden vereist? Dan geldt een andere regeling. 

Schuldenaar Dag 1-7 Dag 8-14 Dag 15-30 Na dag 30 Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
86,93% van het loon (enkel afhouding bedrijfsvoorheffing) 26,93% van het begrensde brutoloon + 86,93% van het deel boven deze grens
(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - - 60% van het loon geplaffoneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering Primaire ongeschiktheid Invaliditeit
Ontdek: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Arbeiders

Arbeiders moeten minstens één maand ononderbroken in dienst zijn om aanspraak te maken op een gewaarborgd loon. 

Schuldenaar Dag 1-7 Dag 8-14 Dag 15-30 Na dag 30 Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
85,88% van het loon(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing) 25,88% van het begrensde brutoloon + 85,88% van het deel boven deze grens
(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - - 60% van het loon geplaffoneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering Primaire ongeschiktheid Invaliditeit

Extra: Word ik betaald als ik ziek ben?

(lm) - Bronnen: Acerta/Liantis/Securex

4 januari 2022
Aanbevolen jobs

Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

ziek
Bedienden hebben in principe tijdens de volledige eerste 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid verder recht op loon, betaald door de werkgever. Ze moeten hiervoor aan geen enkele voorwaarde voldoen, ook niet op het vlak van anciënniteit.

De periode van gewaarborgd loon begint te lopen op de eerste kalenderdag van de periode van arbeidsongeschiktheid. Het gewaarborgd loon wordt wel maar uitbetaald vanaf de eerste werkdag van deze periode. Onder "werkdag" verstaat men de dagen waarop gewoonlijk wordt gewerkt en niet deze waarop je in een bepaalde onderneming werkt. De zondagen, de feestdagen en de gebruikelijke inactiviteitsdagen van de vijfdagenweek worden niet als werkdagen beschouwd.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Bedienden met een contract van onbepaalde tijd of een bepaalde duur van minstens 3 maanden

Gewone bedienden met een contract van onbepaalde duur of een contract van minstens drie maanden ontvangen de eerste 30 dagen 100% van hun brutoloon.

Schuldenaar Dag 1 tot 30 Na 30 dagen Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - Primaire ongeschiktheid Invaliditeit
  • Als twee periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar opvolgen zonder onderbreking, bijvoorbeeld bij een opeenvolging van twee verschillende ziektes of een ziekte gevolgd door een verkeersongeval, dan is er slechts sprake van één enkele periode van ongeschiktheid. Je krijgt dus niet opnieuw gewaarborgd loon.
  • Als je terug aan het werk gaat en opnieuw arbeidsongeschikt wordt, is er sprake van een 'herval'. Als dit binnen de eerste veertien kalenderdagen na de vorige periode van arbeidsongeschiktheid gebeurt, krijg je niet opnieuw gewaarborgd loon. Je ontvangt wel nog gewaarborgd loon als je tijdens die eerste ziekteperiode niet alle dagen hebt opgebruikt.
Lees ook: Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Bedienden met een contract bepaalde tijd van minder dan 3 maanden

Ben je als bediende één maand ononderbroken in dienst en ben je aangeworven met een contract van bepaalde tijd van minder dan drie maanden? Of voer je duidelijk omschreven werk uit dat minder dan drie maanden vereist? Dan geldt een andere regeling. 

Schuldenaar Dag 1-7 Dag 8-14 Dag 15-30 Na dag 30 Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
86,93% van het loon (enkel afhouding bedrijfsvoorheffing) 26,93% van het begrensde brutoloon + 86,93% van het deel boven deze grens
(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - - 60% van het loon geplaffoneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering Primaire ongeschiktheid Invaliditeit
Ontdek: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Arbeiders

Arbeiders moeten minstens één maand ononderbroken in dienst zijn om aanspraak te maken op een gewaarborgd loon. 

Schuldenaar Dag 1-7 Dag 8-14 Dag 15-30 Na dag 30 Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
85,88% van het loon(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing) 25,88% van het begrensde brutoloon + 85,88% van het deel boven deze grens
(enkel afhouding bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - - 60% van het loon geplaffoneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering Primaire ongeschiktheid Invaliditeit

Extra: Word ik betaald als ik ziek ben?

(lm) - Bronnen: Acerta/Liantis/Securex

4 januari 2022
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook