Ziekte
Vorige

1 van 120

Volgende

Hoeveel loon krijg je als je ziek bent?

Bedienden hebben tijdens de volledige eerste 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid verder recht op loon, betaald door de werkgever. Je moet hiervoor aan geen enkele voorwaarde voldoen, ook niet op het vlak van anciënniteit.

De periode van gewaarborgd loon begint te lopen op de eerste kalenderdag vermeld op het ziekteattest, zelfs als dit een inactiviteitsdag (vb. in het weekend) is voor de werknemer.

Schema

Schuldenaar Dag 1 tot 30 Na 30 dagen Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfsvoorheffing)
- -
Ziekenfonds - Primaire ongeschiktheid Invaliditeit

Als twee periodes van arbeidsongeschiktheid elkaar opvolgen zonder onderbreking, bijvoorbeeld bij een opeenvolging van twee verschillende ziektes of een ziekte gevolgd door een verkeersongeval, dan is er slechts sprake van één enkele periode van ongeschiktheid. Je krijgt dus niet opnieuw gewaarborgd loon.

Als je terug aan het werk gaat en opnieuw arbeidsongeschikt wordt, is er sprake van een 'herval'. Als dit binnen de eerste veertien kalenderdagen na de vorige periode van arbeidsongeschiktheid gebeurt, krijg je niet opnieuw gewaarborgd loon.

Bedienden in proefperiode

Voor bedienden in proefperiode, of met een contract van bepaalde duur van minder dan drie maanden, geldt een andere regeling.

Schuldenaar Dag 1-7 Dag 8-14 Dag 15-30 Na dag 30 Na 1 jaar
Werkgever 100% van het loon
(mits afhouding RSZ en bedrijfs-voorheffing)
86,93% van het loon (enkel afhouding bedrijfs-voorheffing) 26,93% van het loon tot maximaal 3.288,72 euro
+
86,93% van het loon boven 3.288,72 euro
(enkel afhouding bedrijfs-voorheffing)
- -
Ziekenfonds - - 60% van het loon tot maximaal 3.288,72 euro Primaire ongeschiktheid Invaliditeit

Voor bedienden in proefperiode is er ook sprake van een zogenaamde 'carensdag'. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid korter is dan veertien kalenderdagen, is de eerste werkdag van die periode een carensdag. Voor die dag is er geen recht op loon en ook het ziekenfonds zal niet tussenkomen. De periode van gewaarborgd loon start dan ook de volgende dag.

Uit: Mijn medewerker is afwezig. Wat nu?
Absenteïsme in uw onderneming: 50 vragen en antwoorden. (door HR-dienstengroep ADMB; Uitgegeven bij Die Keure)

14 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook