Ziekte
Vorige

1 van 118

Volgende

Mijn doktersbezoek kan enkel tijdens de werkuren. Behoud ik mijn loon?

Je moet naar de dokter of de tandarts, maar je kan enkel een afspraak maken tijdens uren waarop je normaalgezien hoort te werken. Hoe zit het dan met je afwezigheid en je loon?

Wél recht op loon

Je wordt ziek tijdens de werkuren

  • Ben je al aanwezig op het werk en word je daar ziek, dan heb je recht op gewaarborgd loon voor de uren van de dag dat je niet meer werkt.
  • Je moet wel een doktersattest voorzien dat je arbeidsongeschiktheid voor die dag bevestigt.

Je bent zwanger

Als zwangere werkneemster mag je afwezig zijn op het werk als je noodzakelijke onderzoeken moet ondergaan die niet buiten de werkuren kunnen. Als je je werkgever op tijd inlicht over die afwezigheden, behoud je bovendien je loon. Opnieuw geldt hier dat je een doktersattest moet voorleggen.

Je gaat op onderzoek bij de arbeidsgeneesheer

  • De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd.
  • De eventuele verplaatsingskosten en kosten voor het onderzoek vallen steeds ten laste van de werkgever.

Je kreeg een arbeidsongeval en/of beroepsziekte

    li>Wanneer een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte een behandeling moet volgen of verzorging moet krijgen tijdens zijn werkuren, heeft hij voor deze uren afwezigheid recht op loon. Hetzelfde geldt voor de werknemer die door de geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar wordt opgeroepen voor een controle tijdens de werkuren.
  • De werkgever kan het loon dat hij voor deze uren van afwezigheid betaald heeft, wel terugvorderen van de verzekeraar.

Geen recht op loon

Je gaat zelf op controle, onderzoek of behandeling

  • In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren plaatsen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle. Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak.
  • Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft hem geen recht op loon. De werknemer die toch loon wenst te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren zal dus een halve dag (wettelijke of extralegale) vakantie moeten opnemen.
16 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook