Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

Mijn doktersbezoek kan enkel tijdens de werkuren. Behoud ik mijn loon?

doktersbezoek
Je moet naar de dokter of de tandarts, maar je kan enkel een afspraak maken tijdens uren waarop je normaal gezien hoort te werken. Hoe zit het dan met je afwezigheid en je loon?

Wél recht op loon

Je wordt ziek tijdens de werkuren

  • Is de werknemer al aanwezig op het werk en wordt hij daar ziek, dan heeft hij recht op een gewaarborgd dagloon voor de verloren uren.
  • Indien hij ziek blijft, begint de periode van gewaarborgd loon pas te lopen vanaf de dag nadien. De dag waarop het gewaarborgd dagloon betaald werd, maakt dus geen deel uit van de periode van gewaarborgd loon.
Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Je bent zwanger

Als de werkneemster tijdens haar zwangerschap een prenataal geneeskundig onderzoek moet ondergaan en dit niet buiten de werkuren kan plaatsvinden, mag ze met behoud van loon afwezig zijn op het werk. Ze moet haar baas wel vooraf op de hoogte brengen van haar afwezigheid. Hij kan haar ook vragen een geneeskundig getuigschrift voor te leggen om haar afwezigheid te rechtvaardigen. 

Lees ook: Kan ik naar de gynaecoloog tijdens de werkuren?

Je gaat op onderzoek bij de arbeidsgeneesheer

  • De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd.
  • De eventuele verplaatsingskosten en kosten voor het onderzoek vallen steeds ten laste van de werkgever.

Je kreeg een arbeidsongeval en/of beroepsziekte

  • Wanneer een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte een behandeling moet volgen of verzorging moet krijgen tijdens zijn werkuren, heeft hij voor deze uren afwezigheid recht op loon. Hetzelfde geldt voor de werknemer die door de geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar wordt opgeroepen voor een controle tijdens de werkuren.
  • De werkgever kan het loon dat hij voor deze uren van afwezigheid betaald heeft, wel terugvorderen van de verzekeraar.
Extra: Wat als je van de trap valt tijdens al dat thuiswerk?

Geen recht op loon

Je gaat zelf op controle, onderzoek of behandeling

  • In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, onderzoek of medische behandeling buiten de werkuren plaatsen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle. Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak.
  • Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft hem geen recht op loon. De werknemer die toch loon wenst te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren zal dus een halve dag (wettelijke of extralegale) vakantie moeten opnemen.
CHECK: Welke factoren bepalen je loon?

(lm) - Bron: Securex

16 mei 2022
Anderen bekeken ook