Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Mag je thuisblijven als je kind ziek is?

ziek kind
Krijg je verlof als je kind ziek is? Het is een vraag die waarschijnlijk elke ouder zich stelt, als de griep weer eens de kop opsteekt. Valt een ziek kind onder 'klein verlet' en krijg je daarom verlof, of is het 'familiaal verlof' voor een ziek kind? We geven je graag een antwoord op jouw vragen over welk soort verlof je bij een ziek kind krijgt als werknemer.

Een ziekenhuisopname van je kind: krijg je daarvoor verlof? Dat is afhankelijk van of het een geplande ziekenhuisopname was of niet. Kathy Dillies van het Juridisch kenniscentrum SD Worx geeft antwoord aan de hand van volgend voorbeeld:

"Onze zoon moest onlangs enkele dagen in het ziekenhuis blijven en mijn vrouw is twee werkdagen bij hem gebleven. Deze dagen werden afgehouden van haar salaris. Is dit correct? Heb ik niet sowieso elk jaar recht op 3 dagen betaald klein verlet?"

Klein verlet

Om verlof te krijgen omwille van klein verlet, dient de reden dat je afwezig bent op een limitatieve lijst van gebeurtenissen te staan. Het is dus niet zo dat je automatisch recht hebt op een aantal dagen betaald klein verlet per jaar. We geven hieronder enkele voorbeelden van gebeurtenissen die op de lijst staan en waarvoor je dus betaald klein verlet krijgt:

  • je huwelijk of dat van een familielid,
  • geboorte of adoptie van een kind,
  • overlijden van een familielid,
  • het vormsel van een kind.

Klein verlet door een ziek kind kan dus niet ingeroepen worden om thuis te blijven.

Familiaal verlof

Het feit dat jullie kindje ziek is, geeft dus geen recht op betaald klein verlet. Je hebt wél het recht om afwezig te blijven om dwingende redenen, het zogenaamde familiaal verlof bij ziekte van je kind. Een dwingende reden wordt in de wet gedefinieerd als een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die je dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist.

Dat betekent:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of van een familielid wanneer deze onder hetzelfde dak woont,
  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een (schoon)kind of (schoon)ouder, zelfs wanneer deze niet bij je inwoont,
  • je bezittingen zijn ernstig beschadigd (bijvoorbeeld schade aan je woning door brand of natuurramp),
  • je moet verschijnen in een rechtszitting en je bent partij in het geschil.

Op vraag van je werkgever, moet je dit wel kunnen bewijzen aan de hand van gepaste documenten. Kijk ook of er hierover niets vermeld staat in het arbeidsreglement. Je hebt maximaal 10 kalenderdagen familiaal verlof bij ziekte van je kind, of om een andere dwingende reden. Als je deeltijds werkt wordt dit maximum pro rate herberekend. Neem je familiaal verlof voor je ziek kind op, dan moet je werkgever in principe geen loon betalen.

Geplande ziekenhuisopname kind

Indien de ziekenhuisopname van je kind gepland was, denk bijvoorbeeld aan een operatie van je kind, ging het om een 'te voorziene' gebeurtenis. In zo'n geval heeft de werknemer geen recht op familiaal verlof. Wil je toch verlof voor je ziek kind, dan moet je zelf verlof aanvragen en gaat dit van je vakantiedagen af. Je hebt ook recht op onbetaald verlof, maar daar moet je werkgever eerst toelating voor geven.

Lees ook: Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof nemen?

Conclusie

Hospitalisatie van je kind is een dwingende reden om thuis te blijven, op voorwaarde dat de hospitalisatie onvoorzien is. Je ontvangt voor deze afwezigheidsdagen geen loon. Klein verlet is in dit geval uitgesloten, want ziekte behoort niet tot de lijst van gebeurtenissen die recht geven op klein verlet.

FAQ: Alles over jouw rechten en plichten bij ziekte

(pm) i.s.m. SD Worx

1 augustus 2019
Anderen bekeken ook