Vorige

1 van 165

Volgende
Volgend artikel:

Tips om je werk uit je gedachten te bannen op je vrije dagen

Wat is klein verlet?

8 augustus 2019
Voor bepaalde grote gebeurtenissen in je leven, mag je betaald één of meerdere dagen verlof nemen.

Dat verlof, waardoor je een bepaalde gebeurtenis mee kan maken, wordt klein verlet genoemd. In principe kan elke werknemer aanspraak maken op klein verlet.

De lijst van gebeurtenissen waarvoor klein verlet aangevraagd kan worden, vallen eigenlijk samen met keerpunten in je persoonlijke leven: je kindje dat geboren wordt, je trouwdag of die van een naast familielid, overlijden in je familie. Daarnaast zijn er een aantal speciale gevallen, zoals wanneer je wordt opgeroepen door de rechtbank of wanneer je bijzitter bent bij verkiezingen.

Hieronder vind je een volledig overzicht van alle gebeurtenissen die recht geven op klein verlet:

Overlijden

Van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Van een broer of zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Van een broer of zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.

Huwelijk

Van de werknemer zelf: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

Van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.

Plechtige communie/Feest van de vrijzinnige jeugd

Van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid of feest (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).

En wat met de eerste communie of het lentefeest? 

Verkiezingen

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Overige

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag van de plechtigheid.

Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.

Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.

Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van één dag.

Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Bij klein verlet ben je typisch maar een dag of een heel korte periode afwezig. Je krijgt je loon gewoon uitbetaald voor die dagen. Kijk je arbeidsreglement na voor het aantal dagen waarop je recht hebt in jouw bedrijf.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 13511 andere jobs