Jeugdvakantie
Vorige

1 van 7

Volgende

Jeugd- of seniorvakantie financieel interessanter dan Europese vakantie

7 september 2012
Iedereen 4 weken betaalde vakantie! Dat hoerabericht over de Europese vakantie werd 2 maand geleden de wereld ingestuurd. Ons land moest door de Europese vakantierichtlijn zijn vakantiewetgeving aanpassen. Maar de Europese vakantie blijkt lang niet altijd zo interessant te zijn als eerst voorgesteld.
vakantie zwembad laptop

Een werknemer krijgt een vergoeding voor de periode dat hij vakantie neemt. Voor Europese vakantie is deze vergoeding anders dan voor jeugd- of seniorvakantie.

Europese vakantie laat toe dat een werknemer elk jaar recht heeft op minstens 4 weken betaalde vakantie. Iedereen krijgt 4 weken vakantie, ook wie geen heel jaar gewerkt heeft. Idem voor zij die van werkgever veranderen en vroeger het jaar dat ze in dienst kwamen en het jaar dat er op volgde, geen vakantie konden nemen. In ons land hangt het recht op vakantie immers af van de arbeidsprestaties die in de loop van het voorafgaande jaar werden verricht. Europese vakantie is dus vooral goed nieuws voor wie deeltijds werkt of tijdskrediet heeft opgenomen. Door de Europese vakantierichtlijn heeft onze regering de vakantiewetgeving onlangs moeten aanpassen.

Europese vakantie slechter betaald

Europese vakantie lijkt dus verleidelijk, maar hr-dienstverlener Acerta berekende dat het helemaal niet zo’n voordelig stelsel is. “Jeugd- en seniorvakantie zijn financieel interessanter dan Europese vakantie”, vertelt Dirk Wijns, partner legal consult bij Acerta.

“Met jeugdvakantie kan een werknemer in het jaar nadat hij zijn studies heeft beëindigd toch 4 weken vakantie nemen. Seniorvakantie is het recht voor een werknemer van 50 jaar of ouder om toch 4 weken vakantie te nemen in het jaar nadat hij teruggekeerd is van een periode van werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid.”

Zowel bij Europese, jeugd- als seniorvakantie ontvangt de werknemer een vergoeding voor de periode dat hij vakantie neemt. “Deze vergoeding is minder interessant voor Europese vakantie dan voor jeugd- of seniorvakantie”, analyseerde Dirk Wijns van Acerta.

Twee voorbeelden ter illustratie

Voorbeeld 1: Europese vakantie

Een jongere studeert af in het jaar X. Hij komt in dienst als werknemer op 1 juli van dat jaar. Hij verdient dan 2.300 euro per maand. In het jaar X+1 neemt de werknemer 3 weken vakantie in september. Dit is 2 weken gewone vakantie, gebaseerd op prestaties en 1 week Europese vakantie. In die maand zijn er 23 dagen. Hij krijgt voor die maand 1.800 euro loon, inclusief het enkel vakantiegeld voor 2 weken vakantie en 500 euro Europees vakantiegeld.

In het jaar X+2 krijgt hij zijn dubbel vakantiegeld. Zijn loon bedraagt dan al 2.400 euro. Eigen aan het Europees vakantiegeld is, dat het mag afgetrokken worden van het dubbel vakantiegeld. Daartoe wordt het Europees vakantiegeld eerst evenredig over het dubbel vakantiegeld verdeeld: 500 euro x 85/92 = 461,95 euro en 500 euro x 7/92 = 38,04 euro.

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 2.400 euro x 92 % = 2.208 euro. Evenredig verdeeld is dit: 2.400 euro x 85 % = 2.040 euro, onderworpen aan RSZ en 2.400 euro x 7 % = 168 niet onderworpen aan RSZ.

De werknemer ontvangt nog 2.040 euro – 461,95 euro = 1.578,05 euro (onderworpen) en 168 euro – 38,04 euro = 129,96 euro (niet onderworpen) aan dubbel vakantiegeld, ofwel 1.708,01 euro.

Voorbeeld 2: jeugdvakantie

Had deze werknemer gekozen voor jeugdvakantie dan kreeg hij als hij 5 dagen jeugdvakantie nam in plaats van Europese vakantie: 1.800 euro loon inclusief enkel vakantiegeld voor 2 weken vakantie, plus ook nog 50,98 x 5 = 254,90 euro voor de dagen jeugdvakantie. In totaal is zijn inkomen voor juli van het jaar X+1 1.800 euro + 254,90 euro. Een totaal van 2.054,90 euro.

Het jaar volgend op het jaar dat hij jeugdvakantie heeft genomen krijgt hij dubbel vakantiegeld van 2.400 euro x 92 % x 11/12 = 2.024 euro. De breuk 11/12 wordt toegepast omdat jeugdvakantie niet gelijkgesteld is voor het berekenen van het dubbel vakantiegeld.

Toch houdt hij met jeugdvakantie meer over dan wanneer hij Europese vakantie had gekregen:

  Europese vakantie Jeugdvakantie
Loon inclusief vakantiegeld 1.800 euro 1.800 euro
Vakantiegeld voor de niet-gewerkte dagen 500 euro 254,90 euro
Dubbel vakantiegeld in jaar X+2 1.708,01 euro 2.024 euro
Totaal 4.008,01 euro 4.078,90 euro

(Bron: Acerta) 

Jeugd- en seniorvakantie interessanter

“Het verschil is nu 70,89 euro, maar het zal natuurlijk groter zijn naarmate de werknemer een groter aantal dagen hetzij Europese, hetzij jeugdvakantie neemt. Dit voorbeeld gaat over jeugdvakantie, maar het geldt ook voor seniorvakantie”, vertelt Dirk Wijns.

“Dus: het is financieel interessanter voor een werknemer om jeugd- of seniorvakantie te nemen dan Europese vakantie”, besluit Wijns.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook