Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 210

Volgende
Volgend artikel:

1 op de 4 werknemers verzuipt na vakantie in het werk

Heb jij recht op jeugdverlof of Europees verlof?

Jeugdverlof of Europees verlof
Word jij ook niet enthousiast van jouw aantal wettelijke vakantiedagen? Dan is jeugdverlof of Europees verlof misschien wel iets voor jou. Wat is het, wie heeft er recht op en wat zijn de voorwaarden?

Europees verlof versus jeugdverlof

Voor heel wat werknemers zijn het jeugdverlof en Europees verlof een goed bewaard geheim. Toch kan het jou onder bepaalde voorwaarden extra verlofdagen opleveren. Een overzicht.

EUROPEES VERLOF

Voor wie is het bedoeld?

In principe bouw je als werknemer door je arbeidsprestaties doorheen het jaar vakantierechten op voor het eerstvolgende jaar. Toch heb je in bepaalde gevallen door je situatie of statuut geen recht op een volledig aantal wettelijke vakantiedagen. Het aanvullend Europees verlof is dan ook bedoeld voor werknemers die:

 • voor het eerst als loontrekkende werken
 • de overstap maken van een zelfstandigenstatuut naar een werknemersstatuut of van de overheidssector naar de privésector
 • na een periode in het buitenland terug in België aan de slag gaan
 • hun activiteit hervatten na bv. een periode van volledige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, een langdurig verlof zonder wedde, een volledig tijdskrediet of een thematisch verlof.

Wat zijn de voorwaarden?

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je in het jaar waarin je het Europees verlof aanvraagt minstens 3 maand gewerkt hebben (de zogenaamde aanloopperiode), al dan niet bij verschillende werkgevers.

Lees ook: Alles wat jij moet weten over jouw vakantiedagen

Over hoeveel verlofdagen gaat het?

Als bediende heb je na je aanloopperiode van 3 maand recht op 1 week aanvullende vakantie, afhankelijk van je werkregime. Daarna komt er per 3 gewerkte maanden telkens een week extra aanvullende vakantie bovenop. Het totaal aantal toegekende aanvullende vakantiedagen verminder je dan met de gewone vakantiedagen die berekend werden op de gewerkte periodes van het vorige jaar.

Als arbeider worden je aanvullende vakantiedagen berekend op basis van het totaal aantal arbeidsdagen en gelijkgestelde inactiviteitsdagen (ziekte, vaderschapsverlof, economische werkloosheid, …) van datzelfde jaar. Ook hiervan wordt het totaal aantal toegekende aanvullende vakantiedagen verminderd met de jaarlijkse vakantiedagen.

Let wel: in beide gevallen kun je deze aanvullende vakantiedagen pas opnemen wanneer je gewone wettelijke dagen volledig zijn opgenomen.

FAQ: Alle vragen én antwoorden over vakantie op een rij...

Hoe vraag je het aan?

Eerst en vooral breng je je werkgever op de hoogte van je plannen om Europees verlof aan te vragen. Vervolgens doe je een aanvraag bij de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) via een officieel aanvraagformulier. Dit kan ten vroegste 15 dagen voor de aanloopperiode en ten laatste op 31 december van het vakantiedienstjaar.

Betaald of niet?

Tijdens je Europees verlof krijg je aanvullend vakantiegeld dat wordt verrekend met het dubbel vakantiegeld van het daaropvolgend jaar, m.a.w. het is een voorschot dat je dus eigenlijk zelf betaalt.

Extra: Bereken je vakantiegeld

JEUGDVERLOF

Voor wie is het bedoeld?

Als pas afgestudeerde jongere heb je uiteraard nog geen volledig jaar werkervaring waardoor je recht zou hebben op 4 weken betaalde vakantie. Voor jou is het jeugdverlof een alternatief om alsnog betaald verlof te kunnen nemen. Dit type verlof is dan ook bedoeld voor werknemers die jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op jeugdverlof als je:

 • aan de leeftijdsvereisten voldoet (zie boven)
 • minstens één maand gewerkt hebt in het jaar dat je afgestudeerd bent (of je opleiding beëindigd hebt)
 • je een arbeidsovereenkomst hebt op het ogenblik dat je het jeugdverlof opneemt
 • geen vervangingsinkomen geniet
 • al je eventuele wettelijke vakantiedagen al opgebruikt hebt

Over hoeveel verlofdagen gaat het?

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet heb je als jongere recht op 4 weken jeugdverlof. Dit aantal aanvullende vakantiedagen wordt - net zoals bij het Europees verlof - verminderd met de wettelijke jaarlijkse vakantiedagen.

CHECK: Al je vakantierechten en -plichten op een rijtje

Hoe vraag je het aan?

Ook hier meld je het eerst bij je werkgever vooraleer je het jeugdverlof officieel aanvraagt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het ingevulde aanvraagformulier bezorg je vervolgens aan je uitbetalingsinstelling of vakbond.

Betaald of niet?

Wie recht heeft op jeugdverlof ontvangt een uitkering van de RVA voor de vakantiedagen. Dit bedraagt 65% van het gemiddelde bruto (met een maximum van 2.297,9 euro per maand) en wordt in tegenstelling tot het Europees verlof niét verrekend met het vakantiegeld van het daaropvolgende jaar.

Goed om te weten: wie soloslim wil spelen en beide verlofstelsels wil combineren is eraan voor de moeite. Wie aanvullend verlof wil, zal moeten kiezen tussen Europees verlof of jeugdverlof.

11 soorten verlof: welke past bij jou?

(fd)

3 juli 2023
Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Bereken hier jouw eindejaarspremie
 2. 6 De 10 officiële feestdagen van 2023
 3. 2 Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
 4. 7 Hoe ga je om met deze 10 types collega's?
 5. 3 Online solliciteren: tips & tricks
 6. 8 Thuiswerken op een productieve én gezonde manier
 7. 4 Bereken je opzegtermijn
 8. 9 Bijverdienen na je pensioen: wat zijn de opties?
 9. 5 De arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten voor je je handtekening zet
 10. 10 Hoeveel kan en mag een student verdienen?