Tijdskrediet
Vorige

1 van 41

Volgende

Wat is tijdkrediet?

De combinatie van werk en privé-leven wordt je te zwaar of je hebt zin om nog wat te gaan studeren? Dat kan zonder dat je meteen ook je werk moet opzeggen. Vroeger ging je in loopbaanonderbreking, tegenwoordig neem je tijdskrediet.

Tijdkrediet is een systeem waarbij je jouw loopbaan tijdelijk kan verminderen of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan je arbeidsovereenkomst. Na je tijdkrediet moet je dezelfde job of een gelijkwaardige of vergelijkbare functie krijgen.

Er bestaan twee verschillende vormen van tijdskrediet in de privésector: 

1. Algemeen stelsel: tijdskrediet met motief.

De motieven zijn de volgende: 

 • zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar;
 • zorgen voor je gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar;
 • verlenen van zorg of bijstand aan je zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad;
 • verlenen van palliatieve zorgen;
 • volgen van een erkende opleiding.

2. Eindeloopbaanstelsel

Dit tijdskrediet kan op verschillende wijzen worden uitgeoefend:

 • ofwel worden de arbeidsprestaties verminderd tot een 4/5 betrekking;
 • ofwel worden de arbeidsprestaties verminderd tot een halftijdse betrekking;
 • ofwel worden de arbeidsprestaties volledig onderbroken (dus voltijds tijdskrediet – dit is niet mogelijk bij een landingsbaan voor oudere werknemers).

De duur van het tijdskrediet varieert van 36 tot 51 maanden. 

In de openbare sector geldt nog steeds het oude stelsel van loopbaanonderbreking, maar dit kan je enkel nog in bepaalde gevallen opnemen. Nieuw in de Vlaamse openbare sector is het ‘Vlaams zorgkrediet’, dat je kan opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.

Thematisch verlof

Naast het tijdskrediet en het Vlaams Zorgkrediet bestaan er ook nog 3 thematische verloven:

 • ouderschapsverlof
 • verlof voor medische bijstand
 • palliatief verlof

Voor deze thematische verloven gelden andere regels en voorwaarden dan voor tijdskrediet. Je kan tijdskrediet en een thematisch verlof wel cumuleren en na elkaar opnemen.

(kds/sd) - Met dank aan Laga. 

31 juli 2019
Anderen bekeken ook