Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Hogere uitkering voor alleenstaande ouders met ouderschapsverlof

Alleenstaande mama
De uitkering voor alleenstaande ouders die thematisch verlof opnemen om voor hun kinderen te zorgen, stijgt met 14%. Ben jij een alleenstaande ouder, met een of meerdere kinderen ten laste, dan moet je zeker verder lezen...

Voor welk type verlof?

De uitkeringen stijgen uitsluitend voor een alleenstaande werknemers die thematisch verlof opnemen voor zijn of haar kind(eren). Er zijn drie types verlof waarvoor de uitkering verhoogt, namelijk:

  • ouderschapsverlof;
  •  palliatief verlof;
  • verlof medische bijstand.

Om verwarring te vermijden: bij het opnemen van tijdskrediet, wijzigt de uitkering niet.

Voor wie?

Ann Tourné van hr-dienstverlener SD Worx legt uit: “Voor werknemers uit de privésector stijgt de uitkering met 14%. Dit zowel bij een voltijdse als deeltijdse onderbreking. Voor personeelsleden uit de publieke sector wijzigen de bedragen niet. Op enkele uitzonderingen na: met name personeelsleden tewerkgesteld bij publiekrechtelijke werkgevers die onder de cao-wet vallen. Denk hier aan VITO, Nationale Bank, … . De wijzigingen zijn inmiddels retroactief in werking getreden sinds 1 mei 2019.”

Ter herinnering: het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen was reeds in 2017 verhoogd voor deze groep werknemers. Nu volgt nogmaals een verhoging.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde uitkering, moet er aan verschillende voorwaarden gelijktijdig worden voldaan. Zo moet allereerst de werknemer voldoen aan de volgende bepalingen:

  • De werknemer moet uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste. Hij mag dus niet samenwonen met een partner of andere volwassenen die voor het kind kunnen zorgen.
  • Hij of zij moet ouder zijn in eerste graad van het inwonende kind of moet de dagelijkse opvoeding op zich nemen.

Het kind moet daarbovenop jonger zijn dan 12 in het geval van ouderschapsverlof en jonger dan 18 in het geval van verlof voor medische bijstand of palliatief verlof. Als het gaat om een kind met een handicap, dan worden de leeftijden van 12 of 18 jaar opgetrokken tot 21 jaar oud.

“Het begrip “kind met een handicap” werd verruimd. Zo wordt sinds 31 december 2018 bij ouderschapsverlof ook rekening gehouden met de gevolgen van de aandoening op de integratie van het kind of op de belasting van het gezin. Vroeger hield de wetgever enkel rekening met de invaliditeit van het kind”, vertelt Ann Tourné van SD Worx.

De voorwaarde dat de werknemer jonger moet zijn dan 50 jaar bij aanvang van de maand waarop de onderbrekingsuitkering betrekking heeft, werd geschrapt.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet, krijg je natuurlijk nog altijd een uitkering. Deze bedragen zijn wel aanzienlijk lager dan bij de verhoogde vergoeding. Zo is het basisbedrag bij ouderschapsverlof in een normale situatie voor werknemers jonger dan 50 jaar voor volledige onderbreking 58,76 euro netto. Ben je alleenstaande ouder, dan stijgt dit bedrag naar 78,89 euro. Als je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan bedraagt de verhoogde uitkering netto 108,82 euro.

(mr)

13 juni 2019
Anderen bekeken ook