Vorige

1 van 16

Volgende
Volgend artikel:

Wat is een landingsbaan?

Vanaf welke leeftijd kan je op SWT (brugpensioen)?

2 augustus 2019
"Wat is werkloosheid met bedrijfstoeslag precies? Wat is het verschil met brugpensioen? En op welke leeftijd kan ik dan stoppen met werken?" Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - vroeger brugpensioen genaamd). De leeftijdsvoorwaarde verschilt naargelang het toepasselijk stelsel. In bepaalde stelsels stijgt de leeftijdsvoorwaarde stapsgewijs.

Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - vroeger brugpensioen genaamd). De leeftijdsvoorwaarde verschilt naargelang het toepasselijk stelsel. In bepaalde stelsels stijgt de leeftijdsvoorwaarde stapsgewijs.

Wat is SWT?

SWT betekent dat de werkgever een oudere werknemer ontslaat onder zodanige voorwaarden dat die werknemer, tot het bereiken van de pensioenleeftijd:

  • een bijzonder werkloosheidsstatuut geniet, en
  • krachtens een CAO, aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, naast en bovenop de werkloosheidsuitkering.

Een CAO vereist

Om op SWT te kunnen gaan, is in principe een collectieve arbeidsovereenkomst nodig die het recht op een aanvullende vergoeding bij werkloosheid regelt. Op nationaal vlak bestaat die CAO nr. 17 die iedereen recht geeft op SWT op 60 jaar.

De meest sectoren verlagen deze leeftijd tot 58 jaar.

Wanneer je dus op SWT wil vanaf 58 jaar is de boodschap dat je eerst moet kijken of er nog een CAO is in je bedrijf of sector en of je aan de daarin opgesomde voorwaarden voldoet.

Vereiste loopbaan? Vereiste leeftijd?

Eén van de voorwaarden is dat je een voldoende lange loopbaan kan bewijzen .
Volgend schema geeft een overzicht van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in de verschillende SWT-stelsels:

Minimum leeftijd

Te bewijzen beroepsverleden (*)

CAO- aanvullende vergoeding

Bron: nationale CAO nr. 17

60 jaar

Mannen:

35 jaar vanaf 2012

40 jaar vanaf 2015

Vrouwen:

28 jaar vanaf 2012

31 jaar vanaf 2015

32 jaar vanaf 2016

33 jaar vanaf 2017

34 jaar vanaf 2018

35 jaar vanaf 2019

36 jaar vanaf 2020

37 jaar vanaf 2021

38 jaar vanaf 2022

39 jaar vanaf 2023

40 jaar vanaf 2024

Lange beroepsloopbaan
Bron: sectorCAO

Momenteel
58 jaar of

60 jaar
indien voor
het eerst
een cao die
dit stelsel
regelt vanaf
2012.

Vanaf 2015
60 jaar

Mannen:

37 jaar vanaf 2010

38 jaar vanaf 2012

of 40 jaar, indien voor
het eerst een cao die
dit stelsel regelt vanaf 2012

40 jaar vanaf 2015

Vrouwen:

33 jaar vanaf 2010

35 jaar vanaf 2012

38 jaar vanaf 2014

40 jaar , indien voor
het eerst een cao die
dit stelsel regelt vanaf 2015

39 jaar vanaf 2016

40 jaar vanaf 2017

Zwaar beroep: vanaf 2010
Bron: bedrijfsCAO, sectorCAO

Zwaar beroep, d.w.z. werken in: wisselende ploegen of een stelsel van continu-arbeidnachtploegen

58 jaar

35 jaar vanaf 2010: waarvan 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar
OF waarvan 7 jaar in een zwaar beroep in de laatste 15 jaar

Werknemers met ernstige lichamelijke problemen of mindervalide werknemers (vanaf 2010)
Bron: nationale CAO nr. 105
Brugpensioen vangt aan in de periode 2013-2014,

58 jaar

35 jaar vanaf 2010

Bron: bedrijfs- of sectorCAO neergelegd vóór 01.09.1987 en ononderbroken van toepassing op 31.12.2007.

57 jaar

38 jaar

Bron: IPA-wet (verlengd tot 31.12.2015)

56 jaar

40 jaar

Bron: Sector-CAO (die voldoet aan cao nr.106, tot eind 2014) met 20 jaar ploegenarbeid 's nachts of voor arbeidsongeschikte bouwvakker (PC 124)

Nationale CAO nr. 106 (tot eind 2014 ):     20 jaar ploegenarbeid 's nachts voor ondernemingen die vallen onder een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of waarvoor het opgericht paritair comité niet werkt. De onderneming moet toetredentot dit stelsel.

56 jaar

33 jaar

(*) Niet enkel effectieve arbeidsprestaties komen in aanmerking om de beroepsloopbaan samen te stellen. Bepaalde inactiveitsperiodes (ziekte, vakantie, werkloosheid, tijdskrediet, …) kunnen ook in rekening gebracht worden. Deze verschillen naargelang het swt-stelsel.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 14893 andere jobs