Brugpensioen
Vorige

1 van 15

Volgende
Volgend artikel:

Alles wat je moet weten over SWT (brugpensioen)

Vanaf welke leeftijd kan je op SWT (brugpensioen)?

brugpensioen
"Wat is werkloosheid met bedrijfstoeslag precies? Wat is het verschil met brugpensioen? En op welke leeftijd kan ik dan stoppen met werken?" Kathy Dillies van SD Worx geeft tekst en uitleg...

Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - vroeger brugpensioen genaamd). De leeftijdsvoorwaarde verschilt naargelang het toepasselijk stelsel. In bepaalde stelsels stijgt de leeftijdsvoorwaarde stapsgewijs.

Wat is SWT?

SWT betekent dat de werkgever een oudere werknemer ontslaat onder zodanige voorwaarden dat die werknemer, tot het bereiken van de pensioenleeftijd:

 • een bijzonder werkloosheidsstatuut geniet, en
 • krachtens een CAO, aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, naast en bovenop de werkloosheidsuitkering.

Een CAO vereist

Om op SWT te kunnen gaan, is in principe een collectieve arbeidsovereenkomst nodig die het recht op een aanvullende vergoeding bij werkloosheid regelt. Op nationaal vlak bestaat die CAO nr. 17 die iedereen recht geeft op SWT op 60 jaar.

De meest sectoren verlagen deze leeftijd tot 58 jaar.

Wanneer je dus op SWT wil vanaf 58 jaar is de boodschap dat je eerst moet kijken of er nog een CAO is in je bedrijf of sector en of je aan de daarin opgesomde voorwaarden voldoet.

Vereiste loopbaan? Vereiste leeftijd?

Eén van de voorwaarden is dat je een voldoende lange loopbaan kan bewijzen .
Volgend schema geeft een overzicht van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden in de verschillende SWT-stelsels:

Minimum leeftijd Te bewijzen beroepsverleden (*)

CAO- aanvullende vergoeding
Bron: nationale CAO nr. 17

60 jaar

Mannen:
35 jaar vanaf 2012
40 jaar vanaf 2015

Vrouwen:
28 jaar vanaf 2012
31 jaar vanaf 2015
32 jaar vanaf 2016
33 jaar vanaf 2017
34 jaar vanaf 2018
35 jaar vanaf 2019
36 jaar vanaf 2020
37 jaar vanaf 2021
38 jaar vanaf 2022
39 jaar vanaf 2023
40 jaar vanaf 2024

Lange beroepsloopbaan
Bron: sectorCAO

Momenteel
58 jaar of 60 jaar indien voor het eerst een cao die dit stelsel regelt vanaf 2012.

Vanaf 2015
60 jaar

Mannen:
37 jaar vanaf 2010
38 jaar vanaf 2012
of 40 jaar, indien voor het eerst een cao die dit stelsel regelt vanaf 2012
40 jaar vanaf 2015

Vrouwen:
33 jaar vanaf 2010
35 jaar vanaf 2012
38 jaar vanaf 2014
40 jaar, indien voor het eerst een cao die dit stelsel regelt vanaf 2015
39 jaar vanaf 2016
40 jaar vanaf 2017
Zwaar beroep: vanaf 2010
Bron: bedrijfsCAO, sectorCAO

Zwaar beroep, d.w.z. werken in: wisselende ploegen of een stelsel van continu-arbeidnachtploegen
58 jaar 35 jaar vanaf 2010:
waarvan 5 jaar in een zwaar beroep in de laatste 10 jaar
OF waarvan 7 jaar in een zwaar beroep in de laatste 15 jaar
Werknemers met ernstige lichamelijke problemen of mindervalide werknemers (vanaf 2010)
Bron: nationale CAO nr. 105
Brugpensioen vangt aan in de periode 2013-2014,
58 jaar 35 jaar vanaf 2010
Bron: bedrijfs- of sectorCAO neergelegd vóór 01.09.1987 en ononderbroken van toepassing op 31.12.2007. 57 jaar 38 jaar
Bron: IPA-wet (verlengd tot 31.12.2015) 56 jaar 40 jaar
Bron: Sector-CAO (die voldoet aan cao nr.106, tot eind 2014) met 20 jaar ploegenarbeid 's nachts of voor arbeidsongeschikte bouwvakker (PC 124)

Nationale CAO nr. 106 (tot eind 2014 ): 20 jaar ploegenarbeid 's nachts voor ondernemingen die vallen onder een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of waarvoor het opgericht paritair comité niet werkt. De onderneming moet toetreden tot dit stelsel.
56 jaar 33 jaar

(*) Niet enkel effectieve arbeidsprestaties komen in aanmerking om de beroepsloopbaan samen te stellen. Bepaalde inactiveitsperiodes (ziekte, vakantie, werkloosheid, tijdskrediet, …) kunnen ook in rekening gebracht worden. Deze verschillen naargelang het swt-stelsel.

2 augustus 2019

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Bereken hier jouw eindejaarspremie
 2. 6 De 10 officiële feestdagen van 2023
 3. 2 Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
 4. 7 Hoe ga je om met deze 10 types collega's?
 5. 3 Online solliciteren: tips & tricks
 6. 8 Thuiswerken op een productieve én gezonde manier
 7. 4 Bereken je opzegtermijn
 8. 9 Bijverdienen na je pensioen: wat zijn de opties?
 9. 5 De arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten voor je je handtekening zet
 10. 10 Hoeveel kan en mag een student verdienen?