Sociaal verlof
Vorige

1 van 47

Volgende
Volgend artikel:

De impact van corona op jouw werksituatie, in vraag en antwoord

Wanneer kan ik educatief verlof opnemen?

Vanaf 1 september 2019 wordt het Betaald Educatief Verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof. Werknemers in de privé-sector en socialprofit-sector kunnen van de nieuwe regeling genieten wanneer zij zich tussen het werk door of in de avond een opleiding willen volgen.

Het oude systeem (het Betaald Educatief Verlof) is nog niet helemaal verloren. Wie zich voor een opleiding heeft ingeschreven die vóór 1/09/2019 start, zal nog onder de ‘oude’ regelgeving van het educatief verlof vallen.

Betaald Educatief Verlof

Met de regeling van het Educatief Verlof krijg je als werknemer je normale loon wanneer je een opleiding volgt van minstens 32 uur. De werkgever heeft het recht om een plafond op te leggen wanneer het brutoloon meer dan 2.928 euro per maand bedraagt.

Tijdens de periode van het Betaald Educatief Verlof ben je daarnaast beschermd tegen ontslag vanaf het moment van kennisgeving aan de werkgever en tot het einde van de opleiding.

Wie in het Waals of Brussels Hoofdstedelijke Gewest werkt, behoudt ook de regeling van het Educatief verlof; en niet deze van het Vlaams Opleidingsverlof.

Verlof aanvragen

Om het verlof aan te vragen bij jouw werkgever moet je eerst enkele formaliteiten vervullen:

1. Controleren of je opleiding al dan niet erkend is:

Dat is zo wanneer je één van de volgende opleidingen volgt:

 • Volwassenenonderwijs behalve sierkunsten, huishoudkunde of schoonheidsverzorging;
 • Deeltijds kunstonderwijs: architectuurtekenen, industriële kunst, reclamekunst, toegepaste grafiek;
 • Opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar een bachelor of master (ook de opleidingen ’s avonds of tijdens het weekend);
 • Vorming in de middenstand (ondernemingstrajecten en toegewezen trajecten);
 • Opleidingen in landbouwsector type A, B en C;
 • Opleidingen van knelpuntberoepen;
 • Middenjury;
 • Opleidingen tot mentor;
 • Sectorale opleidingen;
 • Opleidingen erkend door de erkenningscommissie.

2. Je werkgever op de hoogte houden

Binnen de 15 dagen na de inschrijving wanneer de opleiding voor 1/09/2019 start.

3. Plan het verlof in overleg met jouw werkgever

Hij/zij moet akkoord gaan met de planning, maar kan het educatief verlof niet weigeren.

4. Bezorg het ‘getuigschrift van nauwgezetheid’ aan jouw werkgever

Deze geef je ieder trimester aan de werkgever en is het bewijs van regelmatige aanwezigheid in de opleiding.

Vlaams Opleidingsverlof

Voor alle opleidingen die op of na 01/09/2019 starten, geldt de regeling van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). De voorwaarde hiervoor is om minstens 35 contacturen te hebben tijdens de opleiding OF een opleiding te starten met een waarde van minimum 3 studiepunten. Daarnaast ben je minstens 50% tewerk gesteld in de privé-sector en werk je in het Vlaams Gewest.

In ruil krijg je 125 verlofuren per jaar die je kan inzetten op je werk om je voor te bereiden op examens of om op tijd te kunnen vertrekken naar de les. Let wel: wie halftijds werkt, is verplicht om de opleiding tijdens de werkuren te volgen en heeft recht op 62,5 uur verlof.

Uiteraard is ook de werknemer die het verlof opneemt, beschermd tegen ontslag vanaf zijn/haar aanvraag van VOV tot wanneer de opleiding stopt.

Verlof aanvragen

1. Controleer of jouw opleiding in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives staat

Niet alle opleidingen worden voor het Opleidingsverlof goedgekeurd. Bekijk dus zeker op voorhand of wat jij wilt volgen in de lijst staat.

2. Hou jouw opleidingsinstelling op de hoogte dat je gebruik wil maken van VOV

Op die manier kan alle nodige administratie in orde gebracht worden.

3. Geef jouw werkgever het ‘Attest van inschrijving’

Met dit attest start de officiële aanvraag voor jouw Opleidingsverlof. De aanvraag dient voor 1 november te gebeuren van het lopende schooljaar; of 15 dagen na je inschrijving.

4. Plan het verlof samen met jouw werkgever

Het verlof mag ingepland worden vanaf 1 dag voor de aanvang van de opleiding en tot 2 dagen na de opleiding.

Alternatieven?

 • Opleidingskrediet aanvragen in combinatie met tijdskrediet;
 • Opleidingscheques om de kosten van de opleiding te dekken.

(Sarah Lestaeghe) - Bron: Vlaanderen

30 augustus 2019
Anderen bekeken ook