Soorten contracten
Vorige

1 van 75

Volgende
Volgend artikel:

Welke invloed heeft deeltijds werk op jouw pensioen?

Welke soorten arbeidsovereenkomsten bestaan er?

Het is zover: na een sollicitatieprocedure kan je aan de slag. Samen met je werkgever zal je nu een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst ondertekenen. Er bestaan verschillende vormen:

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Dit contract heeft een begindatum maar geen einddatum. Dit contract kan je zowel schriftelijk als mondeling afsluiten. Een schriftelijke overeenkomst heeft als voordeel dat er later geen discussie kan zijn over de afspraken.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

De duur van deze overeenkomst is duidelijk afgebakend met een begin- en een einddatum. Dit contract sluit je schriftelijk af.

Een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Je krijgt in dit geval een contract om een bepaalde opdracht uit te voeren, waarna het automatisch afloopt. Dit contract sluit je schriftelijk af. Is de opdracht toch niet duidelijk en zorgvuldig omschreven dan wordt de overeenkomst beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Een vervangingsovereenkomst

Met zo’n contract wordt je aangenomen om een andere werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid tijdelijk te vervangen.

Een interimcontract, voor uitzendarbeid

Dit is een overeenkomst afgesloten met een interimbureau. Je wordt niet in dienst genomen door het bedrijf waar je werkt, maar wel door het uitzendkantoor. Het gaat vaak om contracten van een week, die naargelang de opdracht, telkens verlengd kunnen worden.

Een startbaanovereenkomst of Rosetta-contract

Elke jongere van minder dan 26 jaar die is ingeschreven als werkzoekende, kan aan de slag in een startbaan. Er is geen verschil in de inhoud van het werk. Het systeem heeft het voordeel dat het de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroot. De werkgever heeft in bepaalde gevallen immers recht op een vermindering van zijn patronale sociale zekerheidsbijdragen.

Een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid

Een contract voor een deeltijdse job bevat de exacte deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster. Verder kan het de vorm aannemen van één van de hierboven omschreven contracten. Een overeenkomst voor een deeltijdse job moet steeds schriftelijke vastgelegd zijn.

Arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger

Als handelsvertegenwoordiger is een specifieke arbeidsovereenkomst nodig om enkele cruciale verschillen met een andere job te beschermen. Hierbij zijn de grootste verschillen:

  • Een loon + eventueel een extra commissie;
  • Het ontbreken van maximum werkduur (de handelsvertegenwoordiger mag en kan zelf zijn of haar uren beslissen);
  • Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan een “vergoeding wegens uitzetting” gegeven worden. Deze staat ter compensatie van de extra geworven klanten voor het bedrijf of de zaak gedurende de gehele periode van de tewerkstelling;
  • Zij worden verbonden aan het concurrentiebeding waarbij de werknemer aan enkele voorwaarden moet voldoen bij het beëindigen van het contract. Dit houdt in dat het verboden is om gedurende een periode van maximum 12 maanden concurrentie te vormen voor de voormalige werkgever.

Het contract kan afgesloten worden langst beide zijden en de opzegtermijn dient gerespecteerd te worden.

Arbeidsovereenkomst voor dienstboden

Dit contract is gericht aan werknemers die huishoudelijke (handen)arbeid verrichten in het belang van de huishoudelijke behoeften van de werkgever of zijn/haar familie. Deze arbeidsovereenkomst is niet verplicht, maar zorgt wel voor extra bescherming van de werknemer.

Arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders

Wie enkel van thuis uit werkt als werknemer onder het gezag van een werkgever én dit zonder zijn/haar directe controle, heeft recht op een dergelijke contract. Deze contacten zijn arbeidsovereenkomsten voor bedienden of arbeiders met een extra bepaling inzake de overeenkomst voor huisarbeid. De kosten die gekoppeld zijn aan het te verrichten werk (zoals elektriciteit, verwarming, internet,…) worden onder deze bepaling ook vergoed.

6 augustus 2019
Anderen bekeken ook