Soorten contracten Vorige

1 van 49

Volgende

Welke soorten arbeidscontract bestaan er?

Het is zover: na een sollicitatieprocedure kan je aan de slag. Samen met je werkgever zal je nu een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst ondertekenen. Er bestaan verschillende vormen:

26 augustus 2008

Delen

  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur: Dit contract heeft een begindatum maar geen einddatum. Dit contract kan je zowel schriftelijk als mondeling afsluiten. Een schriftelijke overeenkomst heeft als voordeel dat er later geen discussie kan zijn over de afspraken.


  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: De duur van deze overeenkomst is duidelijk afgebakend met een begin- en een einddatum. Dit contract sluit je schriftelijk af.


  • Een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk: Je krijgt in dit geval een contract om een bepaalde opdracht uit te voeren, waarna het automatisch afloopt. Dit contract sluit je schriftelijk af. Is de opdracht toch niet duidelijk en zorgvuldig omschreven dan wordt de overeenkomst beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


  • Een vervangingsovereenkomst: Met zo’n contract wordt je aangenomen om een andere werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid tijdelijk te vervangen.


  • Een interimcontract, voor uitzendarbeid: Dit is een overeenkomst afgesloten met een interimbureau. Je wordt niet in dienst genomen door het bedrijf waar je werkt, maar wel door het uitzendkantoor. Het gaat vaak om contracten van een week, die naargelang de opdracht, telkens verlengd kunnen worden.


  • Een startbaanovereenkomst: Elke jongere van minder dan 26 jaar die is ingeschreven als werkzoekende, kan aan de slag in een startbaan. Er is geen verschil in de inhoud van het werk. Het systeem heeft het voordeel dat het de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroot. De werkgever heeft in bepaalde gevallen immers recht op een vermindering van zijn patronale sociale zekerheidsbijdragen.


  • Een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid: Een contract voor een deeltijdse job bevat de exacte deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster. Verder kan het de vorm aannemen van één van de hierboven omschreven contracten. Een overeenkomst voor een deeltijdse job moet steeds schriftelijke vastgelegd zijn.
        

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?