Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 173

Volgende

Recht op vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie, Europese vakantie …

17 juli 2012
In België wordt het recht op vakantie bepaald op basis van de prestaties van het jaar ervoor (het zogeheten vakantiedienstjaar). Indien je vorig jaar een volledig jaar gewerkt hebt, heb je dit jaar recht op 4 weken wettelijk verlof.
Vakantie vliegtuig

Sommige afwezigheden worden echter gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van de jaarlijkse vakantie. Een afwezigheid wegens ziekte, bijvoorbeeld, wordt gedurende 12 maanden gelijkgesteld. Op de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (www.rjv.be) kan je nagaan op hoeveel vakantiedagen je recht hebt en welke afwezigheden worden gelijkgesteld met prestaties.

Jeugdvakantie

Indien je vorig jaar afgestudeerd bent, heb je mogelijks recht op jeugdvakantie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je op 31 december van het vakantiedienstjaar jonger zijn dan 25 jaar en tijdens dit vakantiedienstjaar minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebben. Dit systeem biedt de mogelijkheid aan jonge starters om hun beperkt wettelijk verlof aan te vullen tot 4 weken vakantie door gebruik te maken van ‘jeugdvakantie’. Je krijgt hiervoor van de RVA een uitkering van 65% van je brutoloon (dit brutoloon wordt wel beperkt).

Seniorvakantie

Naar analogie met de jeugdvakantie, is er ook de seniorvakantie, ten voordele van oudere werknemers die het werk hervatten na een werkloosheidsperiode. Heb je vorig jaar niet gewerkt, was je volledig werkloos en 50 jaar oud op 31 december van het vakantiedienstjaar, dan kom je in principe in aanmerking voor seniorvakantie. Ook hier gaat het om een aanvulling van je beperkt recht op wettelijk verlof en kan je van een zogenaamde seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA genieten.

Naast je recht op wettelijk verlof, jeugdvakantie en seniorvakantie kan het ook zijn dat je werkgever of de sector waarin je werkt, voorzien heeft in extralegale vakantiedagen. Hiervoor zijn geen wettelijke toekenningsregels en deze zijn dan ook geval per geval te bekijken.

Europese vakantie

België werd onlangs op de vingers getikt door de Europese Commissie omdat in ons land de opgebouwde vakantie pas kan genomen worden het jaar na de geleverde prestaties. Dit is in strijd met de Europese arbeidstijdenrichtlijn. Om hieraan tegemoet te komen zijn de sociale partners momenteel volop bezig met het uitwerken van een systeem van ‘Europese’ vakantie.

(it) 

in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook