Gezondheid
Vorige

1 van 710

Volgende
Volgend artikel:

330.000 werknemers vertonen symptomen van burn-out

Mag ik tijdens de werkuren naar de dokter gaan?

Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de reden van het doktersbezoek. Iris Tolpe, manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex, geeft tekst en uitleg …
#

In principe moet de werknemer afspraken voor een controle, een onderzoek of een medische behandeling buiten de werkuren vastleggen. Indien dat om praktische redenen niet mogelijk is, zal hij voor de niet gewerkte uren geen loon ontvangen. Hij is immers niet arbeidsongeschikt, maar gaat louter op controle. Het maakt hier niet uit of het om een verplichte controle gaat of om een door de werknemer gewenste afspraak.

Gewaarborgd loon

Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt enkel dat de werknemer gewettigd afwezig was, maar geeft geen recht op loon. Wens je toch loon te ontvangen voor de gemiste arbeidsuren, zal je een halve dag vakantie moeten opnemen.

Indien een werknemer tijdens de arbeidsuren ziek wordt en zijn werk niet meer kan verderzetten, heeft hij recht op gewaarborgd loon voor de niet gewerkte uren. Het doktersattest dat hij achteraf aan de werkgever overhandigt, bevestigt de arbeidsongeschiktheid. Weet dat de overhandiging van het doktersattest geen wettelijke verplichting is, maar de meeste werkgevers hebben deze verplichting wel opgenomen in het arbeidsreglement of in een cao. Ook op eenvoudig verzoek van de werkgever moet je een doktersattest bezorgen.

Zwanger

De zwangere werkneemster heeft het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan, wanneer deze niet buiten de arbeidsuren kunnen plaatsvinden. Indien ze de werkgever vooraf over haar afwezigheid inlicht, heeft ze recht op loon voor de niet gewerkte uren. De werkgever kan wel een doktersattest vragen om haar afwezigheid te rechtvaardigen.

Arbeidsgeneesheer

Tot slot kan je ook nog een raadpleging hebben bij de arbeidsgeneesheer. In principe moeten al deze raadplegingen plaatsvinden tijdens de werkuren. Elk onderzoek buiten de werkuren of tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst is verboden. Een uitzondering hierop geldt wat betreft twee medische onderzoeken die op initiatief van de werknemer plaatsvinden: het onderzoek in het kader van een reïntegratieprocedure en het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer die tijdens zijn werkuren op bezoek gaat bij de arbeidsgeneesheer wordt normaal bezoldigd.

(it) 

in samenwerking met Securex 30 oktober 2012
Anderen bekeken ook