Ziekte
Vorige

1 van 139

Volgende
Volgend artikel:

Werken tijdens of na kanker: Jobat ondersteunt Rentree

Meer dan 1 op 5 zieke werknemers zegt toch te kunnen werken

Ziek en toch kunnen én willen werken? Voor meer dan een vijfde van de zieke werknemers is dat het geval. Toch zijn er een aantal struikelblokken die dit in de weg staan.

Potentieel voor werkhervatting grootst bij langdurig zieken

22% van de door ziekte afwezige werknemers geeft aan dat hij of zij tijdens zijn langste afwezigheid van de voorbije twaalf maanden toch in staat was om te werken. En dat voor minstens een deel van de tijd, soms zelfs de volledige afwezigheidsperiode. Daarnaast geeft bijna de helft (45%) van de afwezige werknemers aan dat hij of zij toch had willen werken tijdens minstens een deel van zijn langste ziekteverlof in de voorbije twaalf maanden.

Er zijn opmerkelijke verschillen als we kijken naar de duurtijd van de ziekte. Bijna een derde (32%) van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig was, zegt dat hij/zij had kunnen en willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Het potentieel voor werkhervatting is bij langdurig zieke werknemers viermaal groter dan bij werknemers die korter dan een maand afwezig waren. Van die laatste groep geeft slechts 8% aan dat hij/zij had kunnen en willen werken.

Kunnen en willen werken ondanks ziektemelding volgens duur van de afwezigheid

Grafiek: Kunnen en willen werken ondanks ziektemelding volgens duur van de afwezigheid

Grootste drempels om terug te gaan werken

Waarom ze dan niet gewoon weer aan de slag gaan? Vooral een negatief doktersadvies (44%) en het ontbreken van mogelijkheden om het werk geleidelijk te kunnen hervatten (19%), houden hen tegen.

Andere drempels zijn angst voor fysieke of mentale belasting of voor het eerdere werkritme (15%), problemen met info of administratie rond werkhervatting of geen contact met de werkgever (9%) en angst voor reacties van collega’s of leidinggevenden (3%). Verder is het ook mogelijk dat werknemers gewoon de duurtijd van hun ziekteattest respecteren.

Gemiste kans tot re-integratie

Securex ziet hierin een zwaar onbenut potentieel voor werkhervatting door langdurig afwezigen. “Door meer mogelijkheden voor aangepast werk aan te bieden, verhogen werkgevers de kans dat hun afwezige werknemers het werk eerder hervatten”, zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex. “Het wordt tijd dat het ‘alles of niets’-principe wordt losgelaten en dat werkgevers hun afwezige werknemers die dat wensen hun job deels laten hervatten.”

Een volgende stap is nog flexibeler omgaan met werken tijdens afwezigheden. Dat kan onder meer door medewerkers te laten werken op hun ‘goede’ dagen. Met een zogenaamd ‘flexibel doktersattest’ zou dat gemakkelijker zijn, maar dit bestaat helaas nog niet.

Aangepaste werkhervatting mogelijk maken

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat aangepast werk bij terugkeer onvoldoende ingeburgerd is. Nochtans verhoogt dit de kans op werkhervatting, vooral in het geval van korte afwezigheden (minder dan een maand). Zes op tien werknemers die kunnen of willen werken tijdens hun korte afwezigheid geven aan baat te hebben met een tijdelijke aanpassing van de job, zoals minder werkuren, het tijdelijk niet uitvoeren van bepaalde taken of een aanpassing aan de werkmiddelen of werkomgeving.

Conclusie: werkgevers kunnen re-integratie na korte afwezigheden stimuleren door tijdelijk aangepast werk te voorzien. Uiteraard moet dit altijd in onderling overleg met de betreffende werknemer gebeuren.

Over het onderzoek

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een online enquête van Securex, afgenomen bij 1.500 loontrekkenden in juli 2018.

(mr) - Bron: Securex

21 februari 2020
Anderen bekeken ook