Ziekte
Vorige

1 van 132

Volgende

Controledokter verhinderen kan leiden tot loonverlies of ontslag

Twijfelt je werkgever aan je ziek zijn, dan kan hij/zij via alle middelen trachten te bewijzen dat je doet alsof. Dit kan zelfs via een privédetective, al schakelt de werkgever meestal gewoon de hulp in van een controledokter. En ja, als werknemer ben je verplicht om een dergelijke controle toe te laten.
Cleo De Wit
“Indien wordt vastgesteld dat de werknemer de controle bewust verhindert, is de werkgever niet langer verplicht gewaarborgd loon te betalen.” (Cleo De Wit, legal advisor HDP-Partena)

Maar wat zijn de gevolgen als je bijvoorbeeld op vakantie vertrekt tijdens je ziekte, of wat als je de controle - op welke manier dan ook - verhindert? Ben je dan nog zeker van een gewaarborgd loon en blijf je dan nog steeds gerechtvaardigd afwezig, ook al heb je een geldig doktersbriefje? We vroegen het aan Cleo De Wit, legal advisor bij HDP-Partena.

Wat als je een geldig doktersbriefje hebt, maar op vakantie vertrekt?

“Wanneer een werknemer ziek is, is hij/zij verplicht - naast het voorleggen van een medisch attest - de werkgever te informeren waar hij/zij verblijft om een eventueel bezoek van een controledokter toe te laten. Die verplichting geldt gedurende de hele ziekteperiode”, aldus De Wit.

Als werknemer moet je dus alle noodzakelijke maatregelen treffen om een controle mogelijk te maken. Indien de controledokter voor een gesloten deur komt te staan, zal de arts een uitnodiging in de bus stoppen om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen in zijn praktijk. De verplaatsingskosten die je als werknemer moet maken om bij de controledokter langs te gaan, zijn dan ten laste van de werkgever.

De Wit: “Via het bezoek van de controledokter beschikt de werkgever op dat moment over het bewijs dat de werknemer niet alle noodzakelijke maatregelen nam om een controle mogelijk te maken. Bovendien reageerde hij/zij niet op de uitnodiging van de controledokter om een nieuwe afspraak te maken.”

Wanneer je dus op vakantie vertrekt - zonder een geldige reden en zonder de werkgever hiervan op de hoogte te brengen - bega je een ernstige tekortkoming volgens de rechtspraak. Je werkgever kan je nu een waarschuwingsbrief toesturen, waarin hij/zij de ernstige fout van jou als werknemer aankaart. Afhankelijk van de omstandigheden zou dit een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.

Wat als je niet thuis bent wanneer de controledokter langskomt?

De Wit: “In dat geval zal nagegaan worden wat er vermeld staat op het attest van je dokter. Indien je tijdens je ziekte het huis niet mag verlaten en je - zonder je werkgever hiervan op de hoogte te brengen – toch elders logeert, zoals bij je ouders bijvoorbeeld, dan bepaalt de wet niet wat de gevolgen hiervan zijn. In de meeste gevallen is deze situatie echter opgenomen in het arbeidsreglement en moet je sowieso je werkgever op de hoogte brengen van je verblijfplaats tijdens ziekte.”

“Vermeldt het attest dat je tijdens je ziekte het huis wél mag verlaten, dan zal je telkens je je woonst verlaat in principe een bericht moeten achterlaten. Een briefje op de deur wanneer je boodschappen gaat doen, bijvoorbeeld. Zo niet, dan kan je een oproepingsbericht in de brievenbus terugvinden, indien de controledokter net op dat moment is langsgeweest”, besluit De Wit.

Ook op zon- en feestdagen kan een controle plaatsvinden, indien het medisch attest zich zover uitstrekt. Controles gebeuren tussen 08u00 en 20u00.

Wat als je niet reageert op de oproeping van de controledokter?

In geval van afwezigheid en wanneer je de toelating kreeg van je behandelend arts om de woonst te verlaten, zal je een uitnodiging krijgen van de controledokter om je spoedig bij hem/haar te melden.

Ga je hier niet op in en kan je werkgever aantonen dat de controle bewust verhinderd werd, dan moet deze het gewaarborgd loon vanaf het begin van de ongeschiktheid niet meer betalen. Het principe van goede trouw tussen werknemer en werkgever is dan immers geschonden.

Echter, op basis van het attest van je behandelend arts ben je nog steeds gerechtvaardigd afwezig. Je werkgever zal je een waarschuwingsbrief sturen waarin hij/zij je gedrag aan de kaak stelt.

Wat als je de vervroegde hervatting niet respecteert?

“Indien de controlearts oordeelt dat de werknemer het werk vervroegd kan hervatten, maar de werknemer niet opdaagt, dan hoeft de werkgever vanaf dan geen gewaarborgd loon meer te betalen. Alweer is de werknemer op basis van het attest van zijn behandelend arts wel gerechtvaardigd afwezig”, waarschuwt De Wit.

Wanneer je op dat moment een nieuw doktersattest binnenbrengt voor dezelfde periode die vermeld werd op het oorspronkelijke doktersattest, dan is dit zonder waarde en is je werkgever niet verplicht om je een gewaarborgd loon te verstrekken. De enige die het oordeel van de controlearts ongedaan kan maken, is een arts-scheidsrechter via een complexe procedure.

Besluit

  • Om discussies te vermijden, verduidelijkt de werkgever in het arbeidsreglement dat de werknemer steeds de werkgever moet informeren omtrent zijn verblijfplaats tijdens de ziekteperiode, dus ook wanneer de werknemer elders logeert.
  • Voorts is het niet toegelaten gedurende de periode van ziekte op reis te vertrekken, zonder de werkgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. De werknemer moet bovendien een geldige reden aanvoeren.
  • Indien wordt vastgesteld dat de werknemer de controle bewust verhindert, is de werkgever niet langer verplicht gewaarborgd loon te betalen. Er kunnen ook maatregelen worden getroffen, zoals het sturen van een waarschuwingsbrief.

(cdw) – Met dank aan HDP-Partena 

27 augustus 2013
Aanbevolen jobs

Controledokter verhinderen kan leiden tot loonverlies of ontslag

Twijfelt je werkgever aan je ziek zijn, dan kan hij/zij via alle middelen trachten te bewijzen dat je doet alsof. Dit kan zelfs via een privédetective, al schakelt de werkgever meestal gewoon de hulp in van een controledokter. En ja, als werknemer ben je verplicht om een dergelijke controle toe te laten.
Cleo De Wit
“Indien wordt vastgesteld dat de werknemer de controle bewust verhindert, is de werkgever niet langer verplicht gewaarborgd loon te betalen.” (Cleo De Wit, legal advisor HDP-Partena)

Maar wat zijn de gevolgen als je bijvoorbeeld op vakantie vertrekt tijdens je ziekte, of wat als je de controle - op welke manier dan ook - verhindert? Ben je dan nog zeker van een gewaarborgd loon en blijf je dan nog steeds gerechtvaardigd afwezig, ook al heb je een geldig doktersbriefje? We vroegen het aan Cleo De Wit, legal advisor bij HDP-Partena.

Wat als je een geldig doktersbriefje hebt, maar op vakantie vertrekt?

“Wanneer een werknemer ziek is, is hij/zij verplicht - naast het voorleggen van een medisch attest - de werkgever te informeren waar hij/zij verblijft om een eventueel bezoek van een controledokter toe te laten. Die verplichting geldt gedurende de hele ziekteperiode”, aldus De Wit.

Als werknemer moet je dus alle noodzakelijke maatregelen treffen om een controle mogelijk te maken. Indien de controledokter voor een gesloten deur komt te staan, zal de arts een uitnodiging in de bus stoppen om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen in zijn praktijk. De verplaatsingskosten die je als werknemer moet maken om bij de controledokter langs te gaan, zijn dan ten laste van de werkgever.

De Wit: “Via het bezoek van de controledokter beschikt de werkgever op dat moment over het bewijs dat de werknemer niet alle noodzakelijke maatregelen nam om een controle mogelijk te maken. Bovendien reageerde hij/zij niet op de uitnodiging van de controledokter om een nieuwe afspraak te maken.”

Wanneer je dus op vakantie vertrekt - zonder een geldige reden en zonder de werkgever hiervan op de hoogte te brengen - bega je een ernstige tekortkoming volgens de rechtspraak. Je werkgever kan je nu een waarschuwingsbrief toesturen, waarin hij/zij de ernstige fout van jou als werknemer aankaart. Afhankelijk van de omstandigheden zou dit een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.

Wat als je niet thuis bent wanneer de controledokter langskomt?

De Wit: “In dat geval zal nagegaan worden wat er vermeld staat op het attest van je dokter. Indien je tijdens je ziekte het huis niet mag verlaten en je - zonder je werkgever hiervan op de hoogte te brengen – toch elders logeert, zoals bij je ouders bijvoorbeeld, dan bepaalt de wet niet wat de gevolgen hiervan zijn. In de meeste gevallen is deze situatie echter opgenomen in het arbeidsreglement en moet je sowieso je werkgever op de hoogte brengen van je verblijfplaats tijdens ziekte.”

“Vermeldt het attest dat je tijdens je ziekte het huis wél mag verlaten, dan zal je telkens je je woonst verlaat in principe een bericht moeten achterlaten. Een briefje op de deur wanneer je boodschappen gaat doen, bijvoorbeeld. Zo niet, dan kan je een oproepingsbericht in de brievenbus terugvinden, indien de controledokter net op dat moment is langsgeweest”, besluit De Wit.

Ook op zon- en feestdagen kan een controle plaatsvinden, indien het medisch attest zich zover uitstrekt. Controles gebeuren tussen 08u00 en 20u00.

Wat als je niet reageert op de oproeping van de controledokter?

In geval van afwezigheid en wanneer je de toelating kreeg van je behandelend arts om de woonst te verlaten, zal je een uitnodiging krijgen van de controledokter om je spoedig bij hem/haar te melden.

Ga je hier niet op in en kan je werkgever aantonen dat de controle bewust verhinderd werd, dan moet deze het gewaarborgd loon vanaf het begin van de ongeschiktheid niet meer betalen. Het principe van goede trouw tussen werknemer en werkgever is dan immers geschonden.

Echter, op basis van het attest van je behandelend arts ben je nog steeds gerechtvaardigd afwezig. Je werkgever zal je een waarschuwingsbrief sturen waarin hij/zij je gedrag aan de kaak stelt.

Wat als je de vervroegde hervatting niet respecteert?

“Indien de controlearts oordeelt dat de werknemer het werk vervroegd kan hervatten, maar de werknemer niet opdaagt, dan hoeft de werkgever vanaf dan geen gewaarborgd loon meer te betalen. Alweer is de werknemer op basis van het attest van zijn behandelend arts wel gerechtvaardigd afwezig”, waarschuwt De Wit.

Wanneer je op dat moment een nieuw doktersattest binnenbrengt voor dezelfde periode die vermeld werd op het oorspronkelijke doktersattest, dan is dit zonder waarde en is je werkgever niet verplicht om je een gewaarborgd loon te verstrekken. De enige die het oordeel van de controlearts ongedaan kan maken, is een arts-scheidsrechter via een complexe procedure.

Besluit

  • Om discussies te vermijden, verduidelijkt de werkgever in het arbeidsreglement dat de werknemer steeds de werkgever moet informeren omtrent zijn verblijfplaats tijdens de ziekteperiode, dus ook wanneer de werknemer elders logeert.
  • Voorts is het niet toegelaten gedurende de periode van ziekte op reis te vertrekken, zonder de werkgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. De werknemer moet bovendien een geldige reden aanvoeren.
  • Indien wordt vastgesteld dat de werknemer de controle bewust verhindert, is de werkgever niet langer verplicht gewaarborgd loon te betalen. Er kunnen ook maatregelen worden getroffen, zoals het sturen van een waarschuwingsbrief.

(cdw) – Met dank aan HDP-Partena 

27 augustus 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook