Ziekte
Vorige

1 van 141

Volgende
Volgend artikel:

Menstruatie heeft negatief én positief effect op je werk

Mag ik thuisblijven als ik ziek ben?

Thuisblijven als ik ziek ben
Wanneer je als werknemer voor een kortere of langere tijd ziek bent, heb je een aantal rechten en plichten. Zo ben je verplicht om je werkgever onmiddellijk te verwittigen indien je niet kan komen werken wegens ziekte. Normaal gezien gebeurt dit het best bij het begin van de werkdag.

Medisch attest

In tegenstelling tot de verwittigingsplicht is er echter geen algemene verplichting om je werkgever een medisch getuigschrift te bezorgen. Dit is enkel verplicht als het wordt vastgelegd in een cao of in het arbeidsreglement, of als je werkgever erom vraagt. Normaal vermeldt het arbeidsreglement of de cao ook de termijn waarbinnen je het medisch attest moet afgeven. Als dat niet het geval is, dan moet het ziektebriefje afgegeven worden binnen de twee werkdagen.

Belangrijk: dankzij de invoering van een nieuwe regeling kan je tot drie keer per jaar één dag afwezig zijn op het werk wegens ziekte, zonder een ziektebriefje in te dienen. Concreet betekent dit dus dat je één dag ziek thuis kunt blijven zonder een dokter te raadplegen. De maatregel geldt wel alleen voor grote bedrijven en dus niet voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

CHECK: Doktersbriefje verplicht om geen loon te verliezen?

Gewaarborgd loon

Wanneer je je werkgever (verplicht) verwittigd hebt en een ziektebriefje hebt ingediend, dan heb je recht op gewaarborgd loon. Afhankelijk van de situatie is dit loon verschuldigd door je werkgever of de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zowel arbeiders als bedienden hebben gedurende een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon. Het bedrag dat je ontvangt, neemt af wanneer je langer afwezig bent door ziekte.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Controle

Je baas mag controleren of je inderdaad arbeidsongeschikt bent en kan een controlegeneesheer op je afsturen. Dit is mogelijk tijdens de volledige duur van arbeidsongeschiktheid, dus ook buiten de periodes waarin er recht is op gewaarborgd loon. Bovendien mag je deze controle niet weigeren. 

Ontdek: Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Verlenging ziekte

Als je langer ziek bent dan oorspronkelijk voorzien, zul je opnieuw je werkgever moeten verwittigen en hem een nieuw medisch attest bezorgen. Voor de precieze bepalingen raadpleeg je best het arbeidsreglement van je bedrijf of je arbeidsovereenkomst.

Lees ook: Word ik betaald als ik ziek ben?

(lm) - Bronnen: Acerta/ACLVB/Securex

9 juni 2022

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook