Tools
Vorige

1 van 10

Volgende
Volgend artikel:

Bereken je vakantiegeld

Bereken je Groeipakket of kinderbijslag

In België ontvangen ouders maandelijks een bedrag voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Sinds 2019 gelden er verschillende regels naargelang woonplaats. Elk kind in Vlaanderen heeft recht op het Groeipakket. In Brussel wordt nog steeds over kinderbijslag gesproken.

Groeipakket in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat het Groeipakket uit:

  • Een startbedrag van 1.214,49 euro (eenmalig bedrag bij de geboorte of adoptie van elk kind).
  • Een basisbedrag van 176,66 euro (maandelijks vast bedrag voor elk kind).
  • Een schoolbonus in augustus (jaarlijks bedrag om de schoolkosten beter te kunnen dragen).

Sommige kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen ook een aantal extra toeslagen. Dit hangt af van hoe groot het gezin is en hoeveel de ouders verdienen. Alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019 hebben automatisch recht op het Groeipakket. Kinderen geboren vóór 2019 ontvangen nog de bedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag.

Kinderbijslag in Brussel

In Brussel ontvangt elk kind kinderbijslag. Dat bestaat uit: 

  • Het kraamgeld of de eenmalige geboortepremie (1.314,61 euro voor een eerste geboorte of adoptie en 597,55 euro vanaf het tweede kind).
  • Het maandelijks basisbedrag (afhankelijk van de gezinssituatie en het gezinsinkomen).
  • De schoolpremie in augustus (wordt één keer per jaar betaald en is afhankelijk van de leeftijd).

Kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben, ontvangen extra premies of toeslagen. Kinderen geboren vanaf 1 januari 2020 vallen volledig onder de nieuwe kinderbijslagregeling. Voor kinderen die geboren zijn vóór 2020 is het mogelijk om mee over te schakelen naar de nieuwe regeling, als dat voordeliger is.

Heb jij recht op het Groeipakket of kinderbijslag?

Woon je in Vlaanderen en ben je er gedomicilieerd, dan heb je t.e.m. de maand van je 18de verjaardag sowieso recht op een Groeipakket. Tussen je 18 en 25 jaar blijf je hier recht op hebben wanneer je studeert of schoolverlater bent.

Als ouder kan je het startbedrag ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum aanvragen. Doe je dat niet, dan ontvang je de betaling automatisch nadat de geboorte van je kind is aangegeven. Je ontvangt een vast basisbedrag vanaf de maand van de geboorte. Dit basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. In de meeste gevallen zijn het beide ouders die het Groeipakket ontvangen. Wanneer de ouders uit elkaar zijn, is de regeling vaak anders.

Woon je in Brussel en ben je er gedomicilieerd, dan heb je recht op kinderbijslag, tot ten minste 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt. Tot je 25ste blijf je hier als student of schoolverlater recht op hebben.

Als je als ouder een aanvraag indient, kan je het kraamgeld ten vroegste 2 maanden voor de geschatte bevallingsdatum ontvangen. Zodra je kind geboren is, ontvang je automatisch ook kinderbijslag; dit krijg je vanaf de maand na de geboorte van je kind. Het wordt in het begin van elke maand gestort. In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt. Ook wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijft de moeder doorgaans de kinderbijslag ontvangen.

Extra: Heb jij nog recht op het Groeipakket als je stage loopt na jouw studies?

Wat is het bedrag van je Groeipakket of kinderbijslag?

Bereken het hier:

Zowel in Vlaanderen als in Brussel mag je als ouder zelf je uitbetaler van het Groeipakket of de kinderbijslag kiezen. Er zijn 5 Vlaamse uitbetalers: FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. In Brussel heb je als ouder de keuze tussen BrusselsFamily, Parentia, Infino, Kidslife en Famiris.

In het buitenland

Om recht te hebben op een Groeipakket of kinderbijslag moet je in principe een woonplaats in Vlaanderen of Brussel hebben. Wanneer je naar het buitenland trekt (voor bv. je studies of vrijwilligerswerk) dan blijf je dit recht toch vaak behouden. Dat komt doordat België hierover afspraken heeft gemaakt met andere landen, en omdat er een aantal specifieke uitzonderingen zijn in de wetgeving.

Ontdek: Verlies ik mijn Groeipakket als ik als jobstudent werk?

(kv/lm) - Bronnen: groeipakket.be/famiris.brussels/kamiel.info

28 december 2023
Anderen bekeken ook