Ouderschap
Vorige

1 van 100

Volgende

Zwanger? In welke beroepen mag je meteen thuisblijven?

zwanger thuis
Je werkgever moet zorgen dat jij veilig en gezond kan werken tijdens je zwangerschap. In beroepen waar die garantie niet kan gegeven worden, mag je vaak meteen thuisblijven.

Hoe verwittig je je werkgever?

Als werkneemster dien je je zwangerschap te bewijzen met een medisch attest. Je brengt je werkgever op de hoogte in een persoonlijk gesprek. Het attest met de vermoedelijke bevallingsdatum kan per aangetekend schrijven aan de werkgever bezorgd worden. Je kan het medisch attest ook zelf afgeven, maar dan vraag je best een ondertekend ontvangstbewijs. Je bent verplicht dit te doen uiterlijk 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, en 9 weken bij een meerling.

Lees ook: Wie moet ik inlichten over mijn zwangerschap?

Hoeveel weken krijg je vóór je bevalt?

Binnen het stelsel moederschapsrust onderscheidt men twee periodes: de prenatale en de postnatale rustperiode. In totaal duurt die periode 15 weken; voor een meerling is dit 19 weken. Dit verlof vraag je aan via een attest dat verkrijgbaar is bij het ziekenfonds.

De prenatale rustperiode, de periode voor de bevalling, duurt 6 weken (bij meerlingen 8 weken) en bestaat uit een facultatief verlof van 5 weken (bij meerlingen 7) en een verplicht verlof van 1 week. Als zwangere werkneemster mag je dus 6 weken (of 8 weken bij meerlingen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum moederschapsrust opnemen. Dat kan door de werkgever niet geweigerd worden.

  • Vindt de bevalling plaats na de voorziene datum dan wordt het prenataal verlof verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling.
  • Het verplichte deel van 1 week voor de bevallingsdatum ben je kwijt als je dit niet volledig opneemt door bijvoorbeeld vroeger te bevallen.
  • Kan je door ziekte in de 6 weken voor de bevalling niet aan het werk, dan wordt deze ziekteperiode niet in mindering gebracht van de 5 weken prenataal verlof die je kan overdragen naar de postnatale periode. 
Ontdek: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

Hoeveel weken krijg je na je bevalling?

De postnatale rustperiode, de periode na de bevalling, bestaat uit een verplicht verlof van 9 weken maar kan verlengd worden met 2 weken bij de geboorte van een meerling. De postnatale rust begint te lopen op de dag van de geboorte. Je kan bij deze weken bovendien de eventuele opgespaarde weken van het prenataal verlof bijtellen. Het gaat hierbij dus om maximum 5 weken (of 7 weken bij een meerling). 

  • Eén uitzondering: als je baby na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, kan je je bevallingsrust laten verlengen met de duur van het ziekenhuisverblijf van je kindje na die eerste 7 dagen. De verlenging bedraagt maximaal 24 weken. Daarvoor dien je wel enkele attesten af te leveren.
  • Bij een miskraam na de 180ste dag van je zwangerschap heb je ook recht op 15 (maximaal 19) weken bevallingsverlof. 
CHECK: Wat verandert er voor mij na de geboorte van mijn kind?

Wanneer moet je onmiddellijk thuis blijven?

Tijdens je zwangerschap en bij borstvoeding mag je werkgever je niet laten werken op arbeidsposten of productieafdelingen waar je blootgesteld wordt aan risico’s die jouw gezondheid of die van je kind kunnen schaden. Je werkgever kan je arbeidsomstandigheden aanpassen, je een andere functie geven of je laten stoppen met werken. Maar dat blijft een uiteindelijke beslissing van de arbeidsgeneesheer. In de regel wordt altijd eerst geprobeerd om aangepast werk te voorzien.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gaat samen met het Comité voor preventie en bescherming op het werk na of je dan niet blootgesteld wordt aan een erkende beroepsziekte. Het gaat dan over infectieziekten zoals hepatitis (A, B, C), tuberculose, cytomegalie, rubella, toxoplasmose, bof, mazelen, HIV, herpes simplex-virus type 2, herpes virus varicella-zoster en humaan parvovirus B19. Wie daar geen antistoffen tegen heeft, zal tot de risicogroep behoren.

Andere risico’s zijn blootstelling aan een aantal chemische stoffen (bv. zware metalen en solventen) en blootstelling aan fysische agentia zoals ioniserende stralen, mechanische trillingen en lawaai.

Risicovolle beroepen

Gevoelige beroepen hierbij zijn onder andere gezondheidswerkers, verpleegsters, dokters, dierenartsen en -verzorgers, personeel op operatiekamers en personen die met jonge of zieke kinderen werken, waartoe ook kinderverzorgsters en onderwijzend personeel behoren. Maar ook röntgenlaboranten en personen die met chemicaliën of pesticiden werken zoals in een chemische wasserij, drukkerij, isotopenlaboratorium, tuincentrum en zo meer zijn gevoelig voor deze regel.

Personen die veel hefwerk verrichten of met harde geluiden en trillingen te maken hebben, behoren net als stewardessen en ander vliegend personeel tot de risicogroepen. Voor de details betreffende jouw job, neem je best je eigen arbeidsreglement, eventuele cao ’s en interne aanvullende documenten even door.

Extra: Bereken je Groeipakket of kinderbijslag

(pm) - Bronnen: Kind en Gezin / RIZIV

20 februari 2022
Aanbevolen jobs

Zwanger? In welke beroepen mag je meteen thuisblijven?

zwanger thuis
Je werkgever moet zorgen dat jij veilig en gezond kan werken tijdens je zwangerschap. In beroepen waar die garantie niet kan gegeven worden, mag je vaak meteen thuisblijven.

Hoe verwittig je je werkgever?

Als werkneemster dien je je zwangerschap te bewijzen met een medisch attest. Je brengt je werkgever op de hoogte in een persoonlijk gesprek. Het attest met de vermoedelijke bevallingsdatum kan per aangetekend schrijven aan de werkgever bezorgd worden. Je kan het medisch attest ook zelf afgeven, maar dan vraag je best een ondertekend ontvangstbewijs. Je bent verplicht dit te doen uiterlijk 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, en 9 weken bij een meerling.

Lees ook: Wie moet ik inlichten over mijn zwangerschap?

Hoeveel weken krijg je vóór je bevalt?

Binnen het stelsel moederschapsrust onderscheidt men twee periodes: de prenatale en de postnatale rustperiode. In totaal duurt die periode 15 weken; voor een meerling is dit 19 weken. Dit verlof vraag je aan via een attest dat verkrijgbaar is bij het ziekenfonds.

De prenatale rustperiode, de periode voor de bevalling, duurt 6 weken (bij meerlingen 8 weken) en bestaat uit een facultatief verlof van 5 weken (bij meerlingen 7) en een verplicht verlof van 1 week. Als zwangere werkneemster mag je dus 6 weken (of 8 weken bij meerlingen) voor de vermoedelijke bevallingsdatum moederschapsrust opnemen. Dat kan door de werkgever niet geweigerd worden.

  • Vindt de bevalling plaats na de voorziene datum dan wordt het prenataal verlof verlengd tot de werkelijke datum van de bevalling.
  • Het verplichte deel van 1 week voor de bevallingsdatum ben je kwijt als je dit niet volledig opneemt door bijvoorbeeld vroeger te bevallen.
  • Kan je door ziekte in de 6 weken voor de bevalling niet aan het werk, dan wordt deze ziekteperiode niet in mindering gebracht van de 5 weken prenataal verlof die je kan overdragen naar de postnatale periode. 
Ontdek: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

Hoeveel weken krijg je na je bevalling?

De postnatale rustperiode, de periode na de bevalling, bestaat uit een verplicht verlof van 9 weken maar kan verlengd worden met 2 weken bij de geboorte van een meerling. De postnatale rust begint te lopen op de dag van de geboorte. Je kan bij deze weken bovendien de eventuele opgespaarde weken van het prenataal verlof bijtellen. Het gaat hierbij dus om maximum 5 weken (of 7 weken bij een meerling). 

  • Eén uitzondering: als je baby na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, kan je je bevallingsrust laten verlengen met de duur van het ziekenhuisverblijf van je kindje na die eerste 7 dagen. De verlenging bedraagt maximaal 24 weken. Daarvoor dien je wel enkele attesten af te leveren.
  • Bij een miskraam na de 180ste dag van je zwangerschap heb je ook recht op 15 (maximaal 19) weken bevallingsverlof. 
CHECK: Wat verandert er voor mij na de geboorte van mijn kind?

Wanneer moet je onmiddellijk thuis blijven?

Tijdens je zwangerschap en bij borstvoeding mag je werkgever je niet laten werken op arbeidsposten of productieafdelingen waar je blootgesteld wordt aan risico’s die jouw gezondheid of die van je kind kunnen schaden. Je werkgever kan je arbeidsomstandigheden aanpassen, je een andere functie geven of je laten stoppen met werken. Maar dat blijft een uiteindelijke beslissing van de arbeidsgeneesheer. In de regel wordt altijd eerst geprobeerd om aangepast werk te voorzien.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gaat samen met het Comité voor preventie en bescherming op het werk na of je dan niet blootgesteld wordt aan een erkende beroepsziekte. Het gaat dan over infectieziekten zoals hepatitis (A, B, C), tuberculose, cytomegalie, rubella, toxoplasmose, bof, mazelen, HIV, herpes simplex-virus type 2, herpes virus varicella-zoster en humaan parvovirus B19. Wie daar geen antistoffen tegen heeft, zal tot de risicogroep behoren.

Andere risico’s zijn blootstelling aan een aantal chemische stoffen (bv. zware metalen en solventen) en blootstelling aan fysische agentia zoals ioniserende stralen, mechanische trillingen en lawaai.

Risicovolle beroepen

Gevoelige beroepen hierbij zijn onder andere gezondheidswerkers, verpleegsters, dokters, dierenartsen en -verzorgers, personeel op operatiekamers en personen die met jonge of zieke kinderen werken, waartoe ook kinderverzorgsters en onderwijzend personeel behoren. Maar ook röntgenlaboranten en personen die met chemicaliën of pesticiden werken zoals in een chemische wasserij, drukkerij, isotopenlaboratorium, tuincentrum en zo meer zijn gevoelig voor deze regel.

Personen die veel hefwerk verrichten of met harde geluiden en trillingen te maken hebben, behoren net als stewardessen en ander vliegend personeel tot de risicogroepen. Voor de details betreffende jouw job, neem je best je eigen arbeidsreglement, eventuele cao ’s en interne aanvullende documenten even door.

Extra: Bereken je Groeipakket of kinderbijslag

(pm) - Bronnen: Kind en Gezin / RIZIV

20 februari 2022
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook