Ouderschap Vorige

1 van 91

Volgende

Waarom moet ik het ziekenfonds inlichten?

Het ziekenfonds berekent hoeveel moederschapsuitkering je krijgt.

7 augustus 2019

Delen

Tijdens je moederschapsverlof ontvang je immers een uitkering van het ziekenfonds ter vervanging van je loon of werkloosheidsuitkering.

Je moet het ziekenfonds verschillende papieren bezorgen

Vóór de geboorte bezorg je aan je ziekenfonds een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Het ziekenfonds geeft je dan een ‘Inlichtingenblad Uitkeringen’. Dit blad bezorg je aan je werkgever, die het invult. Daarna geef je het blad terug aan je ziekenfonds.

Na de geboorte moet je het ziekenfonds zo snel mogelijk een uittreksel van de geboorteakte bezorgen. Dit uittreksel krijg je van de dienst burgerlijke stand wanneer je de geboorte van je baby gaat aangeven. Stuur geen fotokopie van het uittreksel van de geboorteakte. Het ziekenfonds heeft een origineel document nodig. Op basis van de geboorteakte berekent het ziekenfonds de exacte duur van je moederschapsverlof en schrijft het je kind in als persoon ten laste.

Ten slotte moet je binnen de 8 dagen die volgen op het einde van je moederschapsverlof aan je ziekenfonds een getuigschrift van werkhervatting, ingevuld door je werkgever, bezorgen.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?