Ouderschap
Vorige

1 van 104

Volgende

Hoe ziet de nieuwe regeling rond zwangerschapsverlof eruit?

nieuwe regeling rond zwangerschapsverlof
Zwangerschapsverlof duurt vijftien weken. Ook voor de zwangere dames die in de laatste weken vóór de geboorte van hun kind bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn. Jobat doet de nieuwe wetgeving kort uit de doeken.

De zwangerschapsrust van vijftien weken bestaat uit twee perioden: prenataal verlof (zes weken) en postnataal verlof (negen weken), dat ingaat op de dag van de bevalling. Bij meerlingen wordt het bevallingsverlof met twee weken verlengd.

Zwangere vrouwen zijn verplicht om één week prenataal verlof te nemen vanaf de zevende dag vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De andere vijf weken prenataal verlof zijn dus facultatief: mogelijk, maar niet verplicht.

Het postnatale verlof kan worden verlengd met een periode die overeenkomt met de periode waarin de werknemer is blijven werken vóór de bevallingsdatum. Dus vanaf de zesde week tot de tweede volledige week (= periode facultatief prenataal verlof) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum. Er is na die bevallingsdatum dus een verlenging van maximaal vijf weken mogelijk.

Terugwerkende kracht tot 1 maart

De recente wet van 12 juni 2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 vastgelegd. Vanaf dan worden arbeidsongeschiktheid, profylactisch verlof (om besmetting tegen te gaan), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid van bedienden óók aanzien als perioden van effectieve arbeid.

Een werkneemster die tijdens de laatste weken van haar zwangerschap hierdoor arbeidsongeschikt is, ziet haar zwangerschapsverlof dus niet verminderen. “Concreet betekent dit dat de werknemer wiens overeenkomst om deze redenen is geschorst tijdens de periode van de zesde week - of achtste week bij de geboorte van een meerling - tot de tweede week voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, deze dagen van schorsing kan overdragen tot na het postnatale verlof”, vat Catherine Legardien, legal expert bij Partena Professional, samen.

Kortom, om het aantal over te dragen dagen facultatief prenataal zwangerschapsverlof te bepalen, moet er dus rekening worden gehouden met de dagen effectieve prestaties, maar ook met bepaalde dagen van inactiviteit gelijkgesteld met effectieve werkdagen. Zoals tijdelijke werkloosheid dus.

(William Visterin)

24 juni 2020
Aanbevolen jobs

Hoe ziet de nieuwe regeling rond zwangerschapsverlof eruit?

nieuwe regeling rond zwangerschapsverlof
Zwangerschapsverlof duurt vijftien weken. Ook voor de zwangere dames die in de laatste weken vóór de geboorte van hun kind bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn. Jobat doet de nieuwe wetgeving kort uit de doeken.

De zwangerschapsrust van vijftien weken bestaat uit twee perioden: prenataal verlof (zes weken) en postnataal verlof (negen weken), dat ingaat op de dag van de bevalling. Bij meerlingen wordt het bevallingsverlof met twee weken verlengd.

Zwangere vrouwen zijn verplicht om één week prenataal verlof te nemen vanaf de zevende dag vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De andere vijf weken prenataal verlof zijn dus facultatief: mogelijk, maar niet verplicht.

Het postnatale verlof kan worden verlengd met een periode die overeenkomt met de periode waarin de werknemer is blijven werken vóór de bevallingsdatum. Dus vanaf de zesde week tot de tweede volledige week (= periode facultatief prenataal verlof) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum. Er is na die bevallingsdatum dus een verlenging van maximaal vijf weken mogelijk.

Terugwerkende kracht tot 1 maart

De recente wet van 12 juni 2020 wordt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 vastgelegd. Vanaf dan worden arbeidsongeschiktheid, profylactisch verlof (om besmetting tegen te gaan), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid van bedienden óók aanzien als perioden van effectieve arbeid.

Een werkneemster die tijdens de laatste weken van haar zwangerschap hierdoor arbeidsongeschikt is, ziet haar zwangerschapsverlof dus niet verminderen. “Concreet betekent dit dat de werknemer wiens overeenkomst om deze redenen is geschorst tijdens de periode van de zesde week - of achtste week bij de geboorte van een meerling - tot de tweede week voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, deze dagen van schorsing kan overdragen tot na het postnatale verlof”, vat Catherine Legardien, legal expert bij Partena Professional, samen.

Kortom, om het aantal over te dragen dagen facultatief prenataal zwangerschapsverlof te bepalen, moet er dus rekening worden gehouden met de dagen effectieve prestaties, maar ook met bepaalde dagen van inactiviteit gelijkgesteld met effectieve werkdagen. Zoals tijdelijke werkloosheid dus.

(William Visterin)

24 juni 2020
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook