Ouderschap
Vorige

1 van 90

Volgende
Volgend artikel:

Krijg ik een uitkering tijdens mijn moederschapsverlof?

Krijg ik een uitkering tijdens mijn moederschapsverlof?

mama en baby
Tijdens je moederschapsverlof ontvang je geen loon van je werkgever. Je krijgt wel een uitkering van het ziekenfonds.

Tijdens de eerste 30 dagen van je moederschapsrust krijg je als werkneemster 82 procent van je werkelijke loon van het ziekenfonds. Vanaf de 31ste dag van je moederschapsrust krijg je 75 procent van het begrensde brutoloon (maximum 132,02 euro per dag, vanaf 1 januari 2024).

Een uitkeringsgerechtigde werkloze ontvangt de eerste 30 dagen haar basisuitkering plus een verhoging van 19,5 procent van het begrensde brutoloon. Vanaf de 31ste dag ontvangt ze de basisuitkering plus 15 procent van het begrensde brutoloon.

Ambtenaren ontvangen hun volledige loon gedurende de periode van het moederschapsverlof.

Ontdek: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

Zelfstandige of helpende echtgenote

Vrouwelijke zelfstandigen en helpende echtgenoten hebben recht op een moederschapsuitkering van 855,74 euro per week wanneer ze de moederschapsrust voltijds opnemen. Vanaf de vijfde week ontvangen ze 782,70 euro per week (per 1 januari 2024). Moeders die de moederschapsrust halftijds opnemen, hebben recht op 427,87 euro per week. Vanaf de vijfde week ontvangen ze wekelijks 391,35 euro.

Om je uitkering te krijgen, moet je je ziekenfonds tijdig verwittigen.

Lees ook: Waarom moet ik het ziekenfonds inlichten?

Wordt mijn uitkering belast?

Deze uitkering wordt niet belast zoals een gewoon loon. Er wordt enkel een forfaitair percentage van 11,11 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden. In de praktijk betekent dit dat je tijdens je moederschapsverlof netto ongeveer zoveel overhoudt als wanneer je gewoon gaat werken. Denk eraan in je volgende belastingaangifte de ontvangen moederschapsuitkering aan te geven als een vervangingsinkomen en niet als loon.

Extra: Wanneer moet ik mijn moederschapsverlof opnemen?

(wv) - Bronnen: RIZIV / Liantis

13 januari 2024