Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Moederschapsverlof: hoe zit dat precies? (FAQ)
moederschapsverlof baby
Je gaat of bent bevallen, proficiat! Dan heb je recht op moederschapsverlof. Maar hoe lang duurt dat precies? Krijg je een uitkering? Ben je beschermd tegen ontslag? Heb je recht op borstvoedingspauzes? Kortom: vele vragen waar wij met plezier een antwoord op geven in onderstaande FAQ.
Wat is moederschapsverlof?
Je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof vallen samen onder de noemer moederschapsverlof. De moederschapsrust duurt 15 weken. Indien je een meerling verwacht, duurt het 17 weken, maar dat kan nog verlengd worden tot 19 weken. Lees meer...
Hoelang duurt mijn zwangerschapsrust?
Je zwangerschapsverlof of de prenatale rust duurt maximum 6 weken (8 weken wanneer je een meerling verwacht). Hiervan mag je 5 weken (of 7 bij een meerling) vrij kiezen. 1 week moet je verplicht voor de bevalling opnemen. Lees meer...
Wanneer moet ik mijn moederschapsverlof opnemen?
Je dient minstens 1 week moederschapsverlof te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum en minstens 9 weken na de geboorte. De 5 (of 7 bij een meerling) vrij te kiezen weken van het prenataal verlof kan je ook opsparen tot na je bevalling, om zo je postnataal verlof te verlengen. Lees meer...
Krijg ik een uitkering tijdens mijn moederschapsverlof?
Ja. Tijdens de eerste 30 dagen van je moederschapsrust krijg je als werkneemster 82% van je werkelijke loon van het ziekenfonds. Vanaf de 31ste dag ontvang je 75% van het begrensde brutoloon. Om je uitkering te krijgen, moet je je ziekenfonds tijdig verwittigen. Lees meer...
Geeft de geboorte van mijn kind recht op financiële steun?
Ja, verschillende instanties dragen graag een financieel steentje bij, waaronder je ziekenfonds, je werkgever, je gemeente en je syndicaat. Verder heb je bij de geboorte van je kind ook recht op een startbedrag (in Vlaanderen) of kraamgeld (in Brussel). Lees meer...
Hoe vraag ik mijn startbedrag of kraamgeld aan?
In Vlaanderen dien je de aanvraag voor het startbedrag in bij een uitbetaler van het Groeipakket. Dit kan al vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Ook in Brussel kan je het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde zwangerschapsmaand. Dit doe je bij één van de vijf uitbetalers. Lees meer...
Hoelang duurt mijn bevallingsrust?
Je bevallingsverlof of postnatale rust duurt minimum 9 weken vanaf de bevalling. Het kan bovendien met 2 weken verlengd worden in het geval van een meerling. Lees meer...
Krijg ik meer moederschapsverlof als mijn baby gehospitaliseerd wordt?
Ja. Als je kindje na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf zijn/haar geboorte in het ziekenhuis moet blijven, kan je vragen dat je verplichte bevallingsrust wordt verlengd met het aantal dagen dat je baby na die eerste 7 dagen in het ziekenhuis moest blijven. Lees meer...
Wat als ik beval terwijl ik nog aan het werken ben?
Beval je voor de start van je zwangerschapsverlof, dan verlies je de verplichte week prenataal verlof. Als je je werkdag al begonnen bent op het moment dat je bevalt, moet je werkgever je die dag nog loon betalen. Je postnatale rust begint dan te lopen vanaf de dag na de bevalling. Lees meer...
Ben ik beschermd tegen ontslag tijdens mijn moederschapsverlof?
Ja, als kersverse moeder ben je beschermd tegen ontslag. Je kan er dus zeker van zijn niet ontslagen te worden tot een maand na het postnatale verlof. Deze bescherming gaat in vanaf het moment dat je werkgever op de hoogte is van de zwangerschap. Lees meer...
Wat is een borstvoedingspauze?
Een borstvoedingspauze is een werkonderbreking die je toelaat om je kindje borstvoeding te geven en/of melk af te kolven. Dat recht heb je tot maximum 9 maanden vanaf de dag van de geboorte. Het aantal pauzes dat je krijgt, hangt af van je werkuren. Lees meer...
Hoe regel ik mijn borstvoedingspauzes praktisch?
Laat je werkgever min. 2 maanden op voorhand schriftelijk weten dat je borstvoedingspauzes wil nemen. Bezorg je werkgever een attest om te bewijzen dat je borstvoeding geeft. Vervolgens moeten jij en je werkgever ook maandelijks een getuigschrift invullen voor je ziekenfonds. Lees meer...

Heb je zelf nog vragen over moederschapsverlof die hierboven niet beantwoord werden? Stuur ze naar ons door via redactie@jobat.be en wij maken er werk van!

(lm/kv)

Lees meer over