Ouderschap
Vorige

1 van 103

Volgende

Ben ik beschermd tegen ontslag tijdens mijn moederschapsverlof?

13 augustus 2019
Afgelopen jaren werd de bescherming tegen ontslag voor kersverse moeders extra versterkt. Nu kunnen moeders er zeker van zijn niet ontslagen te worden tot een maand na het postnatale verlof.

Geen overwerk of nachtwerk voor zwangere vrouwen

Daarnaast is de werkneemster ook na deze periode beschermd ten opzichte van nachtwerk en overwerk. Het is bij wet verboden om moeders die borstvoeding geven te laten overwerken (met uitzondering op mensen met vertrouwenspost of voor werknemers met een leidinggevende functie).

Bij nachtwerk kan de werkneemster hier niet toe worden verplicht om dergelijk werk te verrichten tijdens de periode van acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Tijdens deze periode is de werkgever verplicht verlichtend werk als dagarbeid te geven of indien dit niet mogelijk is de uitvoering van het arbeidsovereenkomst te schorsen.

Risicopost

Een functie kan als risicopost beschouwd worden wanneer de gezondheidstoestand van de werkneemster in gevaar ziet te komen volgens tests door de arbeidsarts, of wanneer zij nachtarbeid zou verrichten. Hierbij dient de werkgever één van de volgende maatregelen te nemen:

  • Een tijdelijke aanpassing van het arbeidsomstandigheden en/of werktijden;
  • Verandering van werkpost;
  • Schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook