Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

Krijg ik een uitkering tijdens mijn geboorteverlof?

Ben ik beschermd tegen ontslag tijdens mijn moederschapsverlof?

spelende baby
De wet beschermt kersverse moeders tegen ontslag. Werkneemsters kunnen er dus zeker van zijn niet ontslagen te worden tot een maand na het postnatale verlof. Deze bescherming gaat in vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap. Ontslag is echter wél mogelijk indien de werkgever duidelijk kan bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met de zwangerschap van de werkneemster.

Geen overwerk of nachtwerk

Daarnaast is de werkneemster ook beschermd ten opzichte van nachtwerk en overwerk. Het is namelijk bij wet verboden om zwangere werkneemsters en moeders die borstvoeding geven te laten overwerken (met uitzondering van personen met een vertrouwenspost of voor werknemers met een leidinggevende functie).

Verder kan de werkneemster er niet toe worden verplicht om nachtarbeid te verrichten tijdens de periode van 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Dit kan uitgebreid worden tot andere periodes tijdens de zwangerschap, of tot maximum 4 weken na de bevallingsrust. De werkgever is dan verplicht om de werkneemster dagarbeid te geven of, indien dit niet mogelijk is, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen. 

Lees ook: Mag ik overuren doen of 's nachts werken als ik zwanger ben?

Risicopost

In elk bedrijf waar vrouwen werken, moet een risico-evaluatie gebeuren in samenwerking met een bedrijfsarts en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Een functie kan als risicopost beschouwd worden wanneer de gezondheidstoestand van de (zwangere) werkneemster in gevaar dreigt te komen, of wanneer zij nachtarbeid verricht. Hierbij dient de werkgever één van de volgende maatregelen te nemen:

  • Een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of werktijden;
  • Verandering van werkpost;
  • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Extra: Ben ik beschermd tegen ontslag tijdens mijn ouderschapsverlof?

(lm) - Bronnen: Kind en Gezin/Vlaanderen.be

8 maart 2022