Belastingen
Vorige

1 van 48

Volgende

Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

Belastingen
Ten laatste op 30 juni 2021 (papieren aangifte) en 15 juli 2021 (elektronische aangifte) moeten je belastingen binnen. Sommige beroepskosten kan je aftrekken van je belastingen. Welke dat zijn, lees je hier.

Liever geld terugkrijgen, dan het moeten ophoesten. Zeker wat belastingen betreft. Om meer kans te hebben om geld te ontvangen, geef je best al je beroepskosten aan. Deze kosten, die we maken om ons beroep uit te oefenen, zijn immers fiscaal aftrekbaar.

Standaardbedrag

Zelfs al geef je je beroepskosten niet aan, dan heb je nog recht op een fiscaal voordeel. Hoe dat precies zit? Wel, de fiscus past in dat geval een standaardbedrag toe voor de ‘kostenforfait’. Op je eerste inkomensschijf bedraagt dat ongeveer 28,7 procent. Dit wil echter niet zeggen dat je beter geen werk steekt in je beroepsonkosten aangeven. Want om boven het kostenforfait te komen, geef je best àl je beroepskosten aan.

Welke beroepskosten mag je inbrengen?

Behalve zelfstandigen hebben ook werknemers er baat bij. En wel dankzij het aangeven van volgende zaken:

 • Je woon-werkverkeer, met de auto of moto. Voor de wagen is er een vastgelegd bedrag van 15 eurocent per kilometer. Is je wagen van het type lichte vracht, dan kun je zelfs alle kosten inbrengen.
 • De verplaatsingen die je in opdracht van je baas doet met je eigen wagen. Hier geldt de forfait niet, maar je moet de kosten wel post per post bewijzen. Autokosten kun je zo tot 75 procent afschrijven, andere vervoersmiddelen mag je volledig inbrengen.
 • Je werkruimte thuis. Voor het gebruik van een bureauruimte in je eigen huis mag je zowel een deel van de aankoopwaarde van het huis, huur of intrest, energieverbruik etc inbrengen. Hoeveel is afhankelijk van hoe groot de ruimte is ten opzichte van je hele huis, en van hoe vaak je van thuis uit werkt. Dat kan ook als huurder. Maar aangezien de verhuurder in dit geval zwaarder wordt belast, verbiedt die dat meestal. Best eerst je huurcontract controleren of beroepsmatig gebruik is toegestaan.
 • Het bureau dat je nodig hebt om thuis je beroepsactiviteiten te kunnen uitvoeren zelf: aankoopwaarde, intresten, onroerende voorheffing, energie- en verbruikskosten aftrekken ...
 • Het gebruik van je computer, tablet en ander kantoormateriaal: Deze mag u aftrekken als u ze beroepsmatig gebruikt. Grote aankopen moet je over meerdere jaren afschrijven, kleine aankopen zoals papier mag je in een keer inbrengen.
 • Werkkleding mag je inbrengen als het gaat om heel specifieke zaken die je buiten het werk niet kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld een helm. Gewone kleding is uitgesloten.
 • Andere kosten als kantoormateriaal, postzegels, bijscholing enzovoort ...

Als werknemer moet je enkel het totale bedrag invullen, maar een toelichting van de ingebrachte kosten, vergezeld van bewijsstukken, is aangewezen.

Bereken jouw beroepskosten

Werklozen

Hoewel werklozen geen recht hebben op een forfaitaire kostenaftrek, kunnen zij wel enkele van hun beroepsonkosten inbrengen:

 • Hun vakbondsbijdrage
 • De kosten die ze maken voor een sollicitatie op vraag van de VDAB
 • Al de verplaatsingskosten die te maken hebben met het statuut als werkloze
 • Spontane sollicitaties, die nodig zijn om te vermijden dat de uitkering van de werkloze wordt geschorst

Let wel: Je beroepskosten moet je rechtstreeks aftrekken van je bruto-uitkeringen. In de aangifte vermeld je dan het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering na aftrek van je kosten. Er is immers geen aparte ruimte voorzien voor het aangeven van je beroepskosten.

Op welke forfaitaire aftrek van beroepskosten heb jij recht?

(mw) - Bron: destandaard.be

16 juni 2021
Aanbevolen jobs

Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

Belastingen
Ten laatste op 30 juni 2021 (papieren aangifte) en 15 juli 2021 (elektronische aangifte) moeten je belastingen binnen. Sommige beroepskosten kan je aftrekken van je belastingen. Welke dat zijn, lees je hier.

Liever geld terugkrijgen, dan het moeten ophoesten. Zeker wat belastingen betreft. Om meer kans te hebben om geld te ontvangen, geef je best al je beroepskosten aan. Deze kosten, die we maken om ons beroep uit te oefenen, zijn immers fiscaal aftrekbaar.

Standaardbedrag

Zelfs al geef je je beroepskosten niet aan, dan heb je nog recht op een fiscaal voordeel. Hoe dat precies zit? Wel, de fiscus past in dat geval een standaardbedrag toe voor de ‘kostenforfait’. Op je eerste inkomensschijf bedraagt dat ongeveer 28,7 procent. Dit wil echter niet zeggen dat je beter geen werk steekt in je beroepsonkosten aangeven. Want om boven het kostenforfait te komen, geef je best àl je beroepskosten aan.

Welke beroepskosten mag je inbrengen?

Behalve zelfstandigen hebben ook werknemers er baat bij. En wel dankzij het aangeven van volgende zaken:

 • Je woon-werkverkeer, met de auto of moto. Voor de wagen is er een vastgelegd bedrag van 15 eurocent per kilometer. Is je wagen van het type lichte vracht, dan kun je zelfs alle kosten inbrengen.
 • De verplaatsingen die je in opdracht van je baas doet met je eigen wagen. Hier geldt de forfait niet, maar je moet de kosten wel post per post bewijzen. Autokosten kun je zo tot 75 procent afschrijven, andere vervoersmiddelen mag je volledig inbrengen.
 • Je werkruimte thuis. Voor het gebruik van een bureauruimte in je eigen huis mag je zowel een deel van de aankoopwaarde van het huis, huur of intrest, energieverbruik etc inbrengen. Hoeveel is afhankelijk van hoe groot de ruimte is ten opzichte van je hele huis, en van hoe vaak je van thuis uit werkt. Dat kan ook als huurder. Maar aangezien de verhuurder in dit geval zwaarder wordt belast, verbiedt die dat meestal. Best eerst je huurcontract controleren of beroepsmatig gebruik is toegestaan.
 • Het bureau dat je nodig hebt om thuis je beroepsactiviteiten te kunnen uitvoeren zelf: aankoopwaarde, intresten, onroerende voorheffing, energie- en verbruikskosten aftrekken ...
 • Het gebruik van je computer, tablet en ander kantoormateriaal: Deze mag u aftrekken als u ze beroepsmatig gebruikt. Grote aankopen moet je over meerdere jaren afschrijven, kleine aankopen zoals papier mag je in een keer inbrengen.
 • Werkkleding mag je inbrengen als het gaat om heel specifieke zaken die je buiten het werk niet kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld een helm. Gewone kleding is uitgesloten.
 • Andere kosten als kantoormateriaal, postzegels, bijscholing enzovoort ...

Als werknemer moet je enkel het totale bedrag invullen, maar een toelichting van de ingebrachte kosten, vergezeld van bewijsstukken, is aangewezen.

Bereken jouw beroepskosten

Werklozen

Hoewel werklozen geen recht hebben op een forfaitaire kostenaftrek, kunnen zij wel enkele van hun beroepsonkosten inbrengen:

 • Hun vakbondsbijdrage
 • De kosten die ze maken voor een sollicitatie op vraag van de VDAB
 • Al de verplaatsingskosten die te maken hebben met het statuut als werkloze
 • Spontane sollicitaties, die nodig zijn om te vermijden dat de uitkering van de werkloze wordt geschorst

Let wel: Je beroepskosten moet je rechtstreeks aftrekken van je bruto-uitkeringen. In de aangifte vermeld je dan het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering na aftrek van je kosten. Er is immers geen aparte ruimte voorzien voor het aangeven van je beroepskosten.

Op welke forfaitaire aftrek van beroepskosten heb jij recht?

(mw) - Bron: destandaard.be

16 juni 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook