Belastingen
Vorige

1 van 54

Volgende

Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

Belastingen
Ten laatste op 30 juni (papieren aangifte) en 15 juli (elektronische aangifte) moeten je belastingen binnen. Sommige beroepskosten kan je aftrekken van je belastingen. Welke dat zijn, lees je hier.

Liever geld terugkrijgen dan het te moeten ophoesten. Zeker wat belastingen betreft. Om meer kans te hebben om geld te ontvangen, geef je best al je beroepskosten aan. Deze kosten, die we maken om ons beroep uit te oefenen, zijn immers fiscaal aftrekbaar.

Lees ook: Zo herken je een goede boekhouder

Forfaitair bedrag

Zelfs al geef je je beroepskosten niet aan, dan heb je nog automatisch recht op een fiscaal voordeel. Hoe dat precies zit? Wel, de fiscus past in dat geval een standaardbedrag toe voor het ‘kostenforfait’. Dat kostenforfait wordt berekend volgens een vast tarief van 30 procent van het belastbaar beroepsinkomen. Voor inkomens in 2023 moet je wel rekening houden met een bovengrens van 5520 euro.

Werknemers die minstens 75 kilometer van hun werk wonen, hebben bovendien nog recht op een aanvullend forfait van 75 tot 175 euro. Het bedrag is afhankelijk van de precieze afstand.

Je hoeft je kosten niet schriftelijk aan te tonen om recht te hebben op het algemeen kostenforfait. Dit wil echter niet zeggen dat je beter geen werk steekt in je beroepsonkosten aangeven. Want om boven het kostenforfait te komen, geef je best àl je beroepskosten aan.

CHECK: Hoe breng jij je brandstofkosten in?

Welke beroepskosten mag je inbrengen?

Behalve zelfstandigen hebben ook werknemers er baat bij. En wel dankzij het aangeven van volgende zaken:

 • Je woon-werkverkeer: rijd je met je eigen wagen naar het werk, dan kan je een forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer inbrengen. Ook als je een bedrijfswagen bezit, kan je 0,15 euro per km inbrengen, zolang dit bedrag het belaste voordeel van alle aard plus de eigen bijdrage niet overschrijdt. Bij elk ander vervoermiddel heb je de keuze uit 2 opties. Ofwel geef je de werkelijke kosten aan voor jouw woon-werkverkeer, bv. de prijs van je treinabonnement. Ofwel reken je 0,15 euro per km met de trein of de motor, of 0,24 euro per km met de fiets, zij het dan wel met een maximum van 100 km voor een enkel traject.
 • De verplaatsingen die je in opdracht van je baas doet met je eigen wagen. De autokosten die je maakt voor beroepsverplaatsingen zijn aftrekbaar maar sommige kosten worden beperkt in functie van verschillende criteria, in het bijzonder de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Je werkruimte thuis. Wie geregeld thuis werkt, kan een deel van zijn woning beroepsmatig inbrengen. Hoeveel is afhankelijk van hoe groot de ruimte is ten opzichte van je hele huis, en van hoe vaak je van thuis uit werkt. Dat kan ook als huurder. Maar aangezien de verhuurder in dit geval zwaarder wordt belast, verbiedt die dat meestal. Best eerst je huurcontract controleren om te zien of beroepsmatig gebruik is toegestaan.
 • Naast de afschrijving van de woning mag je ook andere gerelateerde kosten aftrekken. Dat kan gaan om elektriciteit, verwarming, telefoon, internet, zelfs de woonverzekering en de ­onroerende voorheffing, maar wel altijd in verhouding tot het professionele gebruik ervan. 
 • Het gebruik van je computer, tablet, printer en ander kantoormateriaal: deze mag je aftrekken als je ze beroepsmatig gebruikt. Grote aankopen moet je over meerdere jaren afschrijven, kleine aankopen zoals papier mag je in één keer inbrengen.
 • Werkkleding mag je inbrengen als het gaat om heel specifieke zaken die je buiten het werk niet kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld een veiligheidshelm. Gewone stadskleding is uitgesloten.
 • Andere kosten zoals kantoormateriaal, postzegels, bijscholing, het lidmaatschap van een beroepsvereniging of een vakbond, enzovoort ...

Als werknemer vermeld je het totale bedrag van je werkelijke beroepskosten op jouw belastingaangifte. Voeg dan wel de gedetailleerde berekening als bijlage toe. Bewaar facturen en andere bewijsstukken goed voor het geval de fiscus erom vraagt. 

Extra: Bereken jouw beroepskosten

Werklozen

Hoewel werklozen geen recht hebben op een forfaitaire kostenaftrek, kunnen zij wel enkele van hun beroepskosten inbrengen:

 • Hun vakbondsbijdrage
 • De kosten die ze maken voor een sollicitatie op vraag van de VDAB
 • Al de verplaatsingskosten die te maken hebben met het statuut als werkloze
 • Kosten van spontane sollicitaties die nodig zijn om te vermijden dat de uitkering van de werkloze wordt geschorst

Let wel: je beroepskosten moet je rechtstreeks aftrekken van je bruto-uitkeringen. In de aangifte vermeld je dan het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering na aftrek van je kosten. Er is immers geen aparte ruimte voorzien voor het aangeven van je beroepskosten.

Bereken: Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg jij?

(mw/lm) - Bronnen: FOD Financiën / Nieuwsblad.be / Standaard.be

16 januari 2023
Anderen bekeken ook