Woon-werk & reisvergoeding
Vorige

1 van 71

Volgende

Voor welke vorm van vervoer krijg ik een onkostenvergoeding?

Het traject tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt beschouwd als een privéverplaatsing van de werknemer. Of de werkgever verplicht is (een deel van) deze kosten ten laste te nemen, hangt af van de wijze waarop je je verplaatst.

Wie gebruikt maakt van het openbaar vervoer moet een tussenkomst van de werkgever ontvangen. Veel sectoren hebben een eigen regeling uitgewerkt via een cao, waardoor het bedrag van de tussenkomst varieert naargelang de sector waarin je werkt.

Meestal wordt een percentage van de werkelijke kostprijs van het ticket of het abonnement terugbetaald. Normaal betaal jij je vervoerskosten en krijg je nadien een bedrag teruggestort, al kan je werkgever ook een overeenkomst hebben met de NMBS (de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’) waardoor je niet zelf de volledige prijs van je abonnement moet betalen, maar enkel het gedeelte dat je zelf ten laste moet nemen.

Te voet

Wie met privévervoer naar het werk reist, heeft niet altijd recht op een tussenkomst. Het is mogelijk dat jouw werkgever behoort tot een bepaalde sector, of binnen zijn eigen onderneming regels heeft uitgewerkt, waardoor je toch recht hebt op een tussenkomst.

Wie te voet naar het werk gaat, heeft geen recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer. Er wordt aangenomen dat er geen kosten verbonden zijn aan deze verplaatsing.

Met de fiets of eigen wagen

Interessant om weten is ook dat de bedragen die men ontvangt voor verplaatsingen met het openbaar vervoer en de fiets volledig fiscaal zijn vrijgesteld. Voorwaarde is wel dat men in de personenbelasting geen werkelijke kosten gaat bewijzen, en bij een verplaatsing met de fiets dat men niet meer ontvangt dan 0,24 euro/km (voor aanslagjaar 2020 en aanslagjaar 2021). Wie gebruik maakt van privévervoer betaalt vanaf een welbepaald bedrag wel belastingen; voor het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) is dit vastgelegd op 410 euro.

Tot slot kunnen werknemers die voor beroepsverplaatsingen tijdens de werkdag in opdracht van de werkgever gebruik maken van een eigen vervoermiddel, onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een terugbetaling van de gemaakte kosten. Dat bedrag kan een vergoeding zijn die overeenstemt met de werkelijke kosten, maar kan ook een forfaitair bedrag zijn. In dat geval kennen werkgevers vaak de forfaitaire kilometervergoeding van 0,3542 euro per kilometer (van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021) toe.

in samenwerking met Securex 15 december 2020
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook