Woon-werk & reisvergoeding
Vorige

1 van 63

Volgende
Volgend artikel:

Wat is een representatievergoeding en wie krijgt ze?

Wordt mijn woon-werkverkeer vergoed?

woon-werkverkeer
Principieel draai je als werknemer zelf op voor de kosten die je maakt om elke dag naar en van je werk te gaan. Of om het uit te drukken in fiscaal jargon: de kosten van het woon-werkverkeer worden beschouwd als kosten ‘eigen aan de werknemer’.

Desondanks betalen heel wat werkgevers hiervoor een tegemoetkoming aan hun personeel. De fiscus ziet dit als een verkapte vorm van extra loon en dus is deze onkostenvergoeding niet belastingvrij. Daarom moet zo’n woon-werkvergoeding op je loonfiche vermeld staan en moet je die op je belastingaangifte invullen. Alles is echter afhankelijk van de manier waarop je je naar het werk verplaatst.

Met de fiets

Als je met de fiets naar je werk rijdt, kan je recht hebben op een fietsvergoeding. Sportieve werknemers kunnen zo een mooi extraatje bij elkaar fietsen, dat al gauw meer dan 100 euro per maand kan opleveren.

Goed om te weten: wie vandaag nog geen recht heeft op een fietsvergoeding, krijgt die wél vanaf 1 mei 2023. Vanaf dan wordt een fietsvergoeding van 0,27 euro per km namelijk verplicht voor alle werknemers in de privésector.

Extra: Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

Met de wagen

Zelfs als je met je eigen wagen naar het werk komt, kan het zijn dat je werkgever verplicht is om de werkelijk gemaakte kosten terug te betalen. Of misschien doet hij dat wel vrijwillig. In beide gevallen zal dit meestal op een forfaitaire basis per kilometer gebeuren.

Deze terugbetalingen zijn altijd vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Jaarlijks is tot 430 euro van deze onkostenvergoeding vrijgesteld voor belastingen (aanslagjaar 2023), echter enkel voor wie gebruik maakt van het wettelijk kostenforfait (en zijn werkelijke kosten dus niet bewijst).

CHECK: Krijg ik een vergoeding als ik met mijn wagen extra professionele verplaatsingen moet doen?

Met de trein

Hoeveel en op welke manier jouw werkgever (een deel van) je treinabonnement terugbetaalt, hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die hierover werd afgesproken door de sociale partners binnen jouw sector.

Eén ding staat vast: je werkgever moet minimum voldoen aan de algemene wettelijke regeling (cao nr. 19 octies) waarin het forfaitair bedrag wordt bepaald dat werkgevers aan hun pendelende werknemers moeten uitbetalen. De rest is dan voor jouw rekening.

Ontdek: Wat is een forfaitaire onkostenvergoeding?

Met de bus, tram of metro

Hoeveel je werkgever terugbetaalt aan reiskosten hangt af van het soort abonnement je hebt. In sommige gevallen is de kostprijs van je abonnement gekoppeld aan de afstand. Dan zijn dezelfde voorwaarden als voor de trein van toepassing, maar geldt er wel een plafond van 75%.

Meestal vragen vervoersmaatschappijen echter een vaste prijs voor een bepaalde periode. In die gevallen komt de werkgever tussen voor 71,8% van die prijs, met een maximum van 34 euro per maand.

Lees ook: Moet ik belastingen betalen op mijn woon-werkverkeer?

(kv)

17 december 2022