Loonbrief
Vorige

1 van 84

Volgende

Deze factoren bepalen hoeveel jij netto overhoudt van je loon

Netto overhouden loon
Je hebt exact hetzelfde brutoloon als je collega, maar op het einde van de maand hou jij een lager nettoloon over. Hoe is dat eigenlijk mogelijk?

Je brutoloon is de som van alle loononderdelen: je loon voor normale prestaties, je loon voor betaalde afwezigheden (vakantie, feestdagen, inhaalrustdagen, ziekte), maar ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies, commissielonen, enzovoort behoren hierbij.

De reden waarom jouw collega met exact hetzelfde brutoloon meer of minder overhoudt dan jij, hangt af van de sociale en fiscale inhoudingen van dat brutoloon.

Bereken: Hoeveel hou jij netto over van je brutoloon?

Welke factoren bepalen nu precies hoeveel je netto overhoudt?

RSZ

Door van je brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te trekken, bekom je je belastbaar loon. Die berekening is niet voor iedereen gelijk: zo is er een onderscheid in tarieven voor arbeiders, kunstenaars en bedienden. Bovendien kunnen mensen met een lager loon van een vermindering genieten.

Extra: Hoeveel bedraagt de RSZ?

Bedrijfsvoorheffing

Eenmaal de RSZ is afgehouden, knipt de fiscus van je totaal belastbare loon een stuk bedrijfsvoorheffing weg. Dit is eigenlijk een voorschot die jij op je jaarlijkse personenbelasting betaalt. Hoe groot dat bedrag is, hangt af van een samenspel van …

  • de hoogte van je loon: hoe hoger je loon, hoe meer bedrijfsvoorheffing.
  • je burgerlijke staat: alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners betalen meer dan gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners (waarvan de partner dus geen beroepsinkomsten heeft).
  • je gezinssituatie: hoe meer kinderen ten laste, hoe lager de bedrijfsvoorheffing. Een gehandicapt kind ten laste wordt voor twee kinderen ten laste gerekend. Daarnaast zijn er ook nog verlagingen indien je bijvoorbeeld (groot)ouders van minstens 65 jaar of een mindervalide partner ten laste hebt.
  • normale periodieke loonelementen of uitzonderlijke niet-periodieke loonelementen (eindejaarspremie, vakantiegeld, …): voor de eerste categorie geldt een lagere bedrijfsvoorheffing.

Twee werknemers met een vergelijkbaar loon betalen dus niet noodzakelijk dezelfde voorheffing. Bovendien zijn er ook nog extra verminderingen in de bedrijfsvoorheffing mogelijk voor overwerk met overwerktoeslag, als je een persoonlijke bijdrage levert voor je groepsverzekering, enzovoort. Ben je uitzendkracht, student, gelegenheidsarbeider in de horeca of werk je in de deeleconomie? Dan gelden er ook nog andere tarieven.

Ontdek: Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren?

Bijkomende inhoudingen

Daarnaast kan er nog een stukje van je loon ingehouden worden. Elke werknemer betaalt bijvoorbeeld een ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ in functie van zijn belastbaar gezinsinkomen. Een voorschot daarop wordt maandelijks op het nettoloon ingehouden. Een ander voorbeeld: maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen vereisen een eigen minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvangen cheque.

Er wordt veel ingehouden ... kan er ook weer iets bijkomen?

Ja, dat kan. Nadat de RSZ-bijdrage, de bedrijfsvoorheffing en de bijkomende inhoudingen zijn berekend, bekom je in principe het nettoloon.

In principe, want dit nettoloon kan nog verhogen door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, zoals de tussenkomst voor een sociaal abonnement (een tegemoetkoming van je werkgever voor het openbaar vervoer dat je gebruikt) of andere kosten terugbetaald door de werkgever. Je loonbrief vermeldt die bedragen apart.

Kan ik dat ergens berekenen?

Met onze bruto-nettocalculator bereken je precies hoeveel je netto overhoudt. Hieronder vind je trouwens nog 3 simulaties waarbij het startbedrag telkens 3.000 euro bruto bedraagt.

Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3
Ongehuwd Gehuwd Wettelijk gescheiden
Niet mindervalide Niet mindervalide Mindervalide
Geen beroepsinkomsten partner Partner met beroepsinkomsten (meer dan 255 euro/maand) Geen beroepsinkomsten partner
0 kinderen ten laste 2 kinderen ten laste 1 kind ten laste
Arbeider Bediende Bediende
38 urenweek 38 urenweek 38 urenweek
Voltijds regime Voltijds regime Voltijds regime
Sociaal abonnement 150 euro/maand Sociaal abonnement 150 euro/maand Geen sociaal abonnement
Maaltijdcheques van 8 euro, waarvan 1,09 euro eigen bijdrage Geen maaltijdcheques Maaltijdcheques van 8 euro, waarvan 1,09 euro eigen bijdrage
150 euro/maand terugbetaalde kosten 100 euro/maand terugbetaalde kosten 150 euro/maand terugbetaalde kosten
Netto = 2.201,12 euro Netto = 2.266,67 euro Netto = 2.178,69 euro
Lees ook: Welke factoren bepalen je loon? (E-gids)

(Ludovic Vanhee)

27 september 2021
Aanbevolen jobs

Deze factoren bepalen hoeveel jij netto overhoudt van je loon

Netto overhouden loon
Je hebt exact hetzelfde brutoloon als je collega, maar op het einde van de maand hou jij een lager nettoloon over. Hoe is dat eigenlijk mogelijk?

Je brutoloon is de som van alle loononderdelen: je loon voor normale prestaties, je loon voor betaalde afwezigheden (vakantie, feestdagen, inhaalrustdagen, ziekte), maar ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies, commissielonen, enzovoort behoren hierbij.

De reden waarom jouw collega met exact hetzelfde brutoloon meer of minder overhoudt dan jij, hangt af van de sociale en fiscale inhoudingen van dat brutoloon.

Bereken: Hoeveel hou jij netto over van je brutoloon?

Welke factoren bepalen nu precies hoeveel je netto overhoudt?

RSZ

Door van je brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te trekken, bekom je je belastbaar loon. Die berekening is niet voor iedereen gelijk: zo is er een onderscheid in tarieven voor arbeiders, kunstenaars en bedienden. Bovendien kunnen mensen met een lager loon van een vermindering genieten.

Extra: Hoeveel bedraagt de RSZ?

Bedrijfsvoorheffing

Eenmaal de RSZ is afgehouden, knipt de fiscus van je totaal belastbare loon een stuk bedrijfsvoorheffing weg. Dit is eigenlijk een voorschot die jij op je jaarlijkse personenbelasting betaalt. Hoe groot dat bedrag is, hangt af van een samenspel van …

  • de hoogte van je loon: hoe hoger je loon, hoe meer bedrijfsvoorheffing.
  • je burgerlijke staat: alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners betalen meer dan gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners (waarvan de partner dus geen beroepsinkomsten heeft).
  • je gezinssituatie: hoe meer kinderen ten laste, hoe lager de bedrijfsvoorheffing. Een gehandicapt kind ten laste wordt voor twee kinderen ten laste gerekend. Daarnaast zijn er ook nog verlagingen indien je bijvoorbeeld (groot)ouders van minstens 65 jaar of een mindervalide partner ten laste hebt.
  • normale periodieke loonelementen of uitzonderlijke niet-periodieke loonelementen (eindejaarspremie, vakantiegeld, …): voor de eerste categorie geldt een lagere bedrijfsvoorheffing.

Twee werknemers met een vergelijkbaar loon betalen dus niet noodzakelijk dezelfde voorheffing. Bovendien zijn er ook nog extra verminderingen in de bedrijfsvoorheffing mogelijk voor overwerk met overwerktoeslag, als je een persoonlijke bijdrage levert voor je groepsverzekering, enzovoort. Ben je uitzendkracht, student, gelegenheidsarbeider in de horeca of werk je in de deeleconomie? Dan gelden er ook nog andere tarieven.

Ontdek: Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren?

Bijkomende inhoudingen

Daarnaast kan er nog een stukje van je loon ingehouden worden. Elke werknemer betaalt bijvoorbeeld een ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ in functie van zijn belastbaar gezinsinkomen. Een voorschot daarop wordt maandelijks op het nettoloon ingehouden. Een ander voorbeeld: maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen vereisen een eigen minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvangen cheque.

Er wordt veel ingehouden ... kan er ook weer iets bijkomen?

Ja, dat kan. Nadat de RSZ-bijdrage, de bedrijfsvoorheffing en de bijkomende inhoudingen zijn berekend, bekom je in principe het nettoloon.

In principe, want dit nettoloon kan nog verhogen door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, zoals de tussenkomst voor een sociaal abonnement (een tegemoetkoming van je werkgever voor het openbaar vervoer dat je gebruikt) of andere kosten terugbetaald door de werkgever. Je loonbrief vermeldt die bedragen apart.

Kan ik dat ergens berekenen?

Met onze bruto-nettocalculator bereken je precies hoeveel je netto overhoudt. Hieronder vind je trouwens nog 3 simulaties waarbij het startbedrag telkens 3.000 euro bruto bedraagt.

Simulatie 1 Simulatie 2 Simulatie 3
Ongehuwd Gehuwd Wettelijk gescheiden
Niet mindervalide Niet mindervalide Mindervalide
Geen beroepsinkomsten partner Partner met beroepsinkomsten (meer dan 255 euro/maand) Geen beroepsinkomsten partner
0 kinderen ten laste 2 kinderen ten laste 1 kind ten laste
Arbeider Bediende Bediende
38 urenweek 38 urenweek 38 urenweek
Voltijds regime Voltijds regime Voltijds regime
Sociaal abonnement 150 euro/maand Sociaal abonnement 150 euro/maand Geen sociaal abonnement
Maaltijdcheques van 8 euro, waarvan 1,09 euro eigen bijdrage Geen maaltijdcheques Maaltijdcheques van 8 euro, waarvan 1,09 euro eigen bijdrage
150 euro/maand terugbetaalde kosten 100 euro/maand terugbetaalde kosten 150 euro/maand terugbetaalde kosten
Netto = 2.201,12 euro Netto = 2.266,67 euro Netto = 2.178,69 euro
Lees ook: Welke factoren bepalen je loon? (E-gids)

(Ludovic Vanhee)

27 september 2021
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook